Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü

0
Advertisement

Dişi ve erkek üreme siteminin kontrol eden hormonlar nelerdir, ve etkileri nedir? Üremenin hormonal kontrolü hakkında bilgi.

ureme-hormonlari

Dişi üreme hormonları ve etki mekanizması:

Ovaryum ve uterusda meydana gelen düzenlenmesi, hipofizden salgılanan hermonlar-la sağlanır.

Beynin hipotolamus bölgesinden salgılanan RF denilen salgılama faktörü hipofiz besini uyarak FUH (FSH) = Folikül uyarıcı hormon, LH =ci hormon ve LTH (Lutesotropik hormon) salgılanmasını sağlar.

1- Folikül uyarıcı hormon (FSH)

Advertisement

Buhormon, yumurtalıklarda folikül gelişimini uyarır. Foliküllerde yumurta oluşur ve östrojen salgılanır. Kandaki östrojen arttıkça FUH salgılanması azalır.

2- Luteinleştirici hormon (LH)

Ovülasyonu, yani yumurtalıklarda olgunlaşan yumurtanın, yumurta kanalına geçmesini sağlar. Ayrıca yumurtalıklarda (ovaryum) folikülün yerine, korpus-luteumun meydana gelmesinide sağlar. Korpus-luteumdan çok progesteron az östrojen salgılanır. Kanda FSH düşük, LH yüksek düzeyde bulunduğu zaman ovülasyon gerçekleşir. LH yoğunluğu düştüğü zaman progestenoıı miktarı da düşer.

3- Luteotropik hormon (LTH)

Korpus-luteumldan devamlı olarak östrojen ve progestenon salgılanmasını sağlar. Süt bezlerinin gelişmesi, süt salgılanması ve analık içgüdüsü duyguları üzerinde etkilidir.

Erkek Üreme Sistemini Etkileyen Hormonlar

Advertisement

Hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH hormonları, üreme sistemini düzenler.

1) FSH: Testislerdeki 2n koromozomlu hücrelerin mayoz bölünme ile (spermatogenez) sperm oluşturmalarını sağlar.

2) LH: Testosteron üreten hücreleri uyararak androjen hormonu salgılanmasını sağlar. Bu da spermlerin olgunlaşmasını ve erkeklere özgü özelliklerin meydana gelmesini sağlar. Erkeklerde de, FSH ve LH hormonları, birlikte faaliyet gösterirler.


Leave A Reply