Uruguay Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Uruguay – Uruguay ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Uruguay BayrağıURUGUAY;
Yüzölçümü: 177.508 km2.
Başkenti: Montevideo.
Dil: İspanyolca (resmi).
Din: Hristiyan (% 78 Katolik, % 3 Protestan), Musevi.
Para birimi: 1 peso =100 santim.
Başlıca kentleri: Salto, Paysandu, Rivera, Tacuarembo.

Advertisement

Güney Amerika’da devlettir. Güney Amerika’nın en küçük Latin ülkesi olan Uruguay, kıtanın güneydoğusunda; batıdan Arjantin, kuzeyden Brezilya, doğudan Atlas Okyanusu ve güneyden Rio de la Plata ile sınırlanır.

Yüzey Şekilleri; Ülkenin iç bölgeleri tepeler ve verimli otlaklarla kaplıdır. Güneydoğuda Atlas Okyanusu kıyısında kumsallar ve büyük denizkulaklarının görüldüğü bir kuşak uzanır. Brezilya yaylalarının uzantıları, kuzeybatı bölgenin yüzey şekillerine egemendir. Tepelik sırtlar, Brezilya sınırından güneye doğru uzanır. Bunların içinde en belirgini ve doğuda kalan Cucuhilla Grade’dir. Arjantin ile sınır oluşturan Uruguay Irmağı, Brezilya’dan doğar ve güney doğrultusunda 1.600 km boyunca akarak Rio de la Plata Halici’ne dökülür. Başlıca ırmak olan Rio Negro Güney Brezilya’dan doğar, Güneybatı Urugay’ı çaprazlamasına aşar. Fray Bentos’un biraf aşağısında, Uruguay Irmağı’na katılır. Irmağı üzerinde, Paso de los Toros yakınında iki hidroelektrik santralı ve Güney Amerika’nın en büyük yapay gölü Rincon del Bonate vardır.

İklim; Genelde ılıman bir iklim gözlenir. Atlas Okyanusu’ndan esen rüzgârların iklimi yumuşatması sonucu, yazlar (aralık-mart) ılık geçer ve ocak ayı ortalama sıcaklığı 22°C’yi bulur. Kışlar (haziran-eylül) kısa ve genelde ılımandır; en soğuk ay temmuz ortalama sıcaklık 10°C’dir. İç bölgeler genelde kurak olmasına karşın, yıllık ortalama yağış tutarı 890 mm’yi bulur. Belirli bir yağışlı ya da kurak mevsim yaşanmaz.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Uruguay, mor ülke anlamına gelir. Bu sözcüğü, tepeleri kaplayan her yerde rastlanan mine çiçeğinden alır. Ormanlarda “quebrakno”, “lapako” ve “nandubay” gibi ağaç türleri, güneydoğuda hurma ağaçları yaygındır. Doğal hayvanlar arasında, kıyıdan uzak adalarda yaşayan büyük ayıbalığı kolonileriyle iç kesimlerde yaşayan geyik, “capybara”, armadillo, tilki, puma, jaguar sayılabilir. Çeşitli kuş türleri arasında Güney Amerika’ya özgü üç parmaklı devekuşları ve Güney Amerika kızkuşları, ispinoz, en ilginç hayvanlardır.

Advertisement

Ekonomisi;
Tarım ve Hayvancılık. Ülke topraklarının yaklaşık % 90’ından tarımda yararlanılır ve bu alanın % 80’i en önemli geleneksel sektör, hayvan yetiştiriciliğine (otlaklara), % 10’u ekime ayrılmıştır. Canlı hayvan (sığır, koyun, at, domuz, kümes hayvanları) varlığı toplamı 45 milyondur. Canlı hayvan ve hayvansal ürünler (deri ve post), toplam dışsatımın % 40’ını oluşturur. İşlenen toprağın % 60’ı tahıl (başta buğday, pirinç, mısır, arpa ve yulaf) üretimine ayrılmıştır. Şekerpancarı ve keten tohumu da yetiştirilir. Son yıllarda devlet tarafından desteklenen balıkçılık (yılda 150 bin ton), hızlı bir gelişme içindedir.

Endüstri. Endüstri etkinlikleri genelde Montevideo çevresinde yoğunlaşmıştır. Petrol arıtma, otomotiv, besin, deri, dokuma, kimya, çimento, başlıca endüstri dallarıdır. Elektrik enerjisi üretiminin (yılda 3.8 milyar kWh) 3/4’ü hidroelektrik santrallarından sağlanır.

Doğal Kaynaklar. Doğal kaynaklar, son derece sınırlıdır. Demirfilizi, kurşun, petrol üretimi, ekonomik açıdan değer taşımaz. Granit ve mermer yatakları, başlıca doğal kaynaklardır. Ormanlardan, yılda 3 milyon m3 ürün elde edilir.


Leave A Reply