Raffaello Sanzio Hayatı ve Sanatı

4
Advertisement

Rönesansın ve dünyanın en büyük ressamlarından birisi olarak kabul edilen İtalyan Raffaello Sanzio hayatı ve sanatı hakkında bilgiler.

Raffaello SanzioRAFFAELLO SANZİO (1483 – 1520)

Ünlü bîr İtalyan ressamıdır, dünyanın en büyük ressamlarından biridir. Urbino’da doğdu. İlk resim derslerini babasından aldı. Daha sonra Perugino’dan ders aldığı sırada, ustasını öylesine büyük bir kabiliyetle taklit ediyordu ki, Perugino artık ona öğretecek bir şeyi kalmadığını itiraf etmişti. Raffaello, daha başka ressamlarla da çalıştıktan sonra, Leonardo Da Vinci’yi görmek üzere Floransa’ya gitti orada Leonardo’nun, Michelangelo’nun çalışmalarını, dört yıl boyunca, inceledi. Hemen bütün resimlerinin konusunu teşkil edecek olan Madonna (Meryem Ana) resimlerine de orada başladı. Michelangelo’nun hor gördüğü portreciliğe değer kazandıran da odur.

Raffaello 26 yaşında Roma’ya gitti. Vatikan salonunu «Kutsal Kitab’ın Tartışılması» ve «Gerçek Adalet»i adındaki ünlü freskleriyle süsledi, fresk sanatının Rönesans’ı temsil eden gerçek şaheserlerini verdi. Papa, bu resimler karşısında, eskiden yapılmış bütün resimlerin bozulmasını, Raffaello’nun bunları yeniden yapmasını istedi. Agostino Chigi adında bir zenginin sarayına yaptığı «Galathea» kompozisyonunda, Raffaello’nun resmine ilk defa çıplak kadın figürünün girdiği görülür.

Raffaelio bu sıralarda Romalı, halktan bir kadın olan Donna Velata’yı sevdi, portresini yaparak onu ebedileştirdi. Raffaelio, bütün Roma kadınlarının gönlünü elde etmiş, yakışıklı bir adamdı. Bütün o çalışmaların yanında sürdüğü sefahat hayatı, genç deha sahibini henüz 37 yaşındayken ölüme sürükledi. Bir eğlence dönüşü hastalandı, kısa bir zaman sonra öldü. Yalnız, arkasında, birkaç sanatçının ömür boyu başaramayacakları sayıda ve değerde eser bırakmıştı.

Raffaello’nun Sanatı

Raffaello’nun sanatı daima tartışma konusu olmuştur, ressam çok ağır tenkidlere uğramıştır. Çünkü onun sanatı, her devresinde, başka büyük ustaların etkilerini gösterir. Yalnız, Raffaello’daki toplayıcı zeka, bütün bu etkileri harman ederek kendine özgü bir üslûp ve ifadeye yönelmesini sağlamıştır. Resim sanatının kendinden önce gelmiş ustalarında kalıcı olan sanat değerlerini hemen görmekte, değerlendirmekte eşsiz olan dehası bunlara kendi kişiliğinin damgasını da vurmuştur. Pek çok insan tanıması, çok yer görmesi, toplumun her katında yaşaması, daha çocukluk çağından beri aldığı sağlam eğitim ve kültür, onu, dünyanın az bulunur bir sanatçısı, hele Rönesans çağını âdeta kendinde toplayan, özetleyen bir deha haline getirmiştir.

Advertisement

Raffaello’nun üslûbu şöyle özetlenebilir: Konuya uygun olarak figürlerini adeta madde dışı bir ten rengi ve çizgi düzeni içinde canlandırır; Meryem Ana gibi kutsal figürleri bile etli canlı Roma halk kadınları arasından seçtiği modellerle çizer; renk ve hacim konusunda o zamana kadar gelen sanatçılarda görülmemiş bir olgunluğa erişmiştir; büyük kompozisyonlarda ritimle hareketi parçada, figürde değil, bütünün armonisinde arar.

Raffaelo’nun, bazan soğuk ve ruhsuz gibi duran resimleri klasik Yunan matematiğinin soyut mükemmelliğine son derece uygundur. Bundan dolayı, sanatı hiçbir zaman eskimemiştir. Önemli eserlerinin hemen hepsi İtalya’dadır. Desenlerin büyük bir kısmı ise Londra’da Windsor Şatosu’nun desen dairesindedir.


4 yorum

  1. Vatikan Gezgini on

    Rafael ile ilgili belki de en ilginç detay Michelangelo ile olan rekabeti. ama bence atina okulunda ona en ön sırada yer vermesi alkışlanacak bir hareket.

Leave A Reply