Uruguay Tarihi

0
Advertisement

Güney Amerika’nın küçük ama belki de dünyanın en yaşanası ülkesi olan uruguay’ın tarihçesi hakkında bilgiler.

Uruguay Bayrağıİspanyollar 1624’te Uruguay’ın güneybatısına yerleştiler. Brezilya’dan güneye doğru sürülen Portekizliler, 1680’de bugünkü Colonia’ya yerleştiler. Ancak, Portekizlilerin ülkeyi ellerine geçirmelerinden korkan İspanyollar, 1724’te Portekizlileri Uruguay’dan çıkardılar.

Jone Gervasio Artigas önderliğinde İspanyollara karşı başlatılan ayaklanma, 1811’de Brezilya’nın eline geçinceye kadar sürdü. Arjantin ve Brezilya arasında sürtüşmelere neden olan Uruguay (1825-1828) ancak 1828’de İngilizlerin de yardımlarıyla bağımsızlığını kazandı, iki yıl sonra da cumhuriyet ilan edildi.

19. yüzyılda iç savaşlar (1836-1852), başkaldırılar ve Paraguay Savaşı (1865-1870) sonucu zayıflayan ülke, liberal önder Jose Battle Ordonez’in başbakanlığa seçilmesiyle (1903-1907; 1911-1915) Latin Amerika’nın kararlı ve zengin devletlerinden biri durumuna geldi. Sosyal ve politik reformlar, 1933’te girişilen askeri darbeye karşın sürdü ve 1951’de başkanlık kaldırıldı. Bunun yerine 9 üyeli Ulusal Meclis kurulduysa da 1966’da yine devlet başkanlığı sistemine dönüldü. 1970’lerin başında bozulan ekonomik durum ve artan şiddet eylemleri sonucu ordu yönetime el koydu.

Haziran 1973’te ordu, Başkan Bordaberry’yi parlamentoyu dağıtmaya ve askeri-sivil bir yönetim kurmaya zorladı. Ordu, 1980’de yeni bir anayasa oluşturdu. Ancak, Kasım 1980’de yapılan halkoylamasında anayasa onaylanmadı ve sivil yönetime Mart 1985’te geçilmesi kararlaştırıldı. 1984 sonunda yapılan seçimle başkanlığa Julio Mario Sanguinetti seçildi. 1987, büyük ölçüde, merkez-sol partilerin ve demokratik örgütlerin bu yasanın iptali için açtıkları kampanya altında geçti. Ancak bu yasa konusunda referanduma başvurmak üzere halktan gerekli oranda imza toplanamayınca (seçmenlerin % 25’i) bu girişim de sonuçsuz kaldı. Başkan Sanguinetti’nin bu tutumunun yanı sıra, yüksek enflasyon, grevler, dış borçların artması, yönetimi yıprattı. Ancak, af yasası, Nisan 1989′ da yapılan halkoylamasıyla kabul edildi. Aralık 1989’da yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerini, 23 yıllık bir aradan sonra, Milliyetçi (Beyaz) Parti kazandı.

Advertisement

Leave A Reply