Vasco da Gama Kimdir? Ünlü Kaşifin Hayatı, Keşifleri Hakkında Bilgi

0

Vasco da Gama kimdir ve ne yapmıştır? Vasco da Gama hayatı, biyografisi, keşifleri, Hindistan yolculuğu, seferi hakkında bilgi.

Vasco da Gama

Vasco da Gama; (1450-1524)

Portekizli ünlü bir denizci, Hindistan’a denizden gidebilen ilk Avrupalı’dır. Da Gama’nın 1497-99 yıllarında Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a gitmesi, bu memleketin zenginliklerinden Avrupalılar’ın kolayca faydalanmalarını sağlamıştır.

Kristof Kolomb daha önce, kendisinin yapmak istediğini, başka şekilde Vasco Da Gama’nın yapmış olduğunu görünce, bu hal pek gücüne gitmiş, başarıda onu geçebilmek için ne yapacağını şaşırmıştı. Vasco Da Gama’nın bu başarısı Portekiz tarihi için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra kısa bir süre içinde Portekiz zenginleşti, yayıldı.

Gama, 1450’de, Portekiz’in küçük bir denizci kasabası olan Sines’te doğdu. Çok eski bir ailenin çocuğuydu, hattâ onun kral ailesiyle de gayrimeşru bir ilişiği olduğu ileri sürülmüştür. Vasco, daha çok küçük yaşta denizciliğe merak sarmış, kendisini ona göre yetiştirmeye çalışmıştı. 1487’de devrin kiralı tarafından Hindistan’a denizden yol aramakla görevlendirildi. Kralın âni ölümü Gama’nın yola çıkmasını biraz geciktirdi. Ölen kralın yerine tahta geçen Kral Manoel, Gama’ nın emrine dört gemiyle 160 denizci verdi. Ayrıca, gideceği yerde karşılaşacağı önemli şahıslara da birer mektup yazıp Gama’ya verdi.

Küçük donanma 8 temmuz 1496’da yola çıktı. Arap kılavuzlar yol gösteriyorlardı. Şiddetli fırtınalar, akla hayale gelmedik bir sürü güçlükler içinde geçen uzun bir yolculuktan sonra, kasım ayının sonuna doğru, Ümit Burnu’na geldiler. Şiddetli bir fırtına vardı. Gemiler bir süre Ümit Burnu’nda kalmak zorundaydı. Bu arada Gama’nın emrindeki denizciler isyan çıkardılar. Vakit henüz gecikmeden Portekiz’e dönmek istiyorlardı. Gama isyanı kolayca bastırdı, üç gün sonra Hindistan’a doğru yeniden yola çıktı. 1498 mayısının sonuna doğru Hindistan’ın batı kıyılarına vardı.

Gama’nın Hindistan Macerası

Hindistanlılar Vasco Da Gama’yı hiç de iyi karşılamadılar. Hükümdarın Avrupalı denizciler şerefine verdiği ziyafet gayet soğuk geçti. Hintli tüccarlar, Avrupalılar’ın başarısını kıskanmışlardı. O güne kadar kendileri daha çok kara yolundan ticaret yaptıkları için, bundan sonra deniz yolundan ticaret yaparak kendileriyle rekabete girişecek Avrupalı tüccarları tehlikeli birer rakip olarak görüyorlardı. Tüccarlar, adamlarını toplayıp, Gama’nın aleyhine kışkırtmaya çalıştılar.

Gama ile adamları limana kendilerini dar atıp hemen dönüş yolculuğuna çıktılar. Gama’nın gemileri 1499 eylülünde Lizbon’a vardı. Portekizliler Gama’yı büyük bir gösteriyle karşıladılar. Kral ona asalet unvanı verdi. Hindistan’la yapılacak ticaretten de elde edilecek kâra Gama’yı ortak yaptı.

Portekiz hükümeti Vasco Da Gama’nın başarısından sonra, arasını soğutmadan, hemen faaliyete girişti. Pedro Alvarez Cabral idaresinde 13 gemilik bir filoyu Hindistan’a gönderdi. Böylece, Avrupalı tüccarlar Hindistan’da yerleşecek, Avrupa ile Hindistan arasındaki ticaret sağlam bir esasa bağlanacaktı. Fakat Hindistan’a giden ikinci filo da iyi karşılanmadı. Yerliler gemicilerin çoğunu öldürdüler.

Vasco da Gama

İkinci Hindistan Seferi

Portekiz hükümeti, ölen gemicilerin öcünü almak için, Vasco Da Gama’ya yeniden Hindistan’a gitmek görevini verdi. Gama 20 gemiyle 1502’de yola çıktı. Donanma Afrika’ nın doğu kıyılarında Mozambik ve Sofala Portekiz sömürgelerini kurdu. Gama yolda rastladığı gemilerden ganimet topladı, içindeki yolcuları, tayfayı esir aldı, gemileri de yaktırdı. Hindistan’a vardığı zaman da yurttaşlarının öcünü pek zalimce aldı. Lizbon’a döndüğünde, ilk seferinde olduğu gibi, gene törenle karşılandı, yeni yeni unvanlar kazandı.

Buna rağmen nedense pek çabuk unutuldu. Tam yirmi yıl hiç kimse onu hatırlamadı, yeni iş vermedi. Bu arada, Portekizli gemiciler Vasco Da Gama’nın çizdiği rota üzerinden, Hindistan’a gidip gelmeye başlamışlardı. Yerlilerle Portekizliler arasında sık sık kanlı çarpışmalar oluyordu. En sonunda, Vasco Da Gama’ya yeniden Hindistan’a gitmesi emredildi.

Gama 1523’te yeniden denize açıldı. Fakat Hindistan’da Gama’yı zafer yerine ölüm bekliyordu. Koçin’de, hiç beklenmedik bir zamanda öldü. Büyük denizcinin cenazesi Portekiz’e getirildi, törenle gömüldü.

Vasco Da Gama’nın Hindistan’a denizden yol bulması keşifler tarihinde Amerika’nın keşfi kadar önemli bir yer tutar. Fakat, bu arada, Gama’nın karakterinin kötü tarafları da Asya ve Afrika’da yerlilerin Batılılar’a karşı düşmanca hisler beslemelerine yol açmıştır.

Kısaca Hayatı

VASCO DE GAMA, Portekizli denizci (Sines 1460 ? – Hindistan/Koçin 1524). 1492’de kralın hizmetine girerek Fransız korsanlarına karşı düzenlenen bir deniz seferine katıldı. 1497’de Bartholomeu Dias’ın yarım bıraktığı Hindistan araştırma gezisini tamamlamak üzere Kral II. Manuel tarafından seçilmesi sonucu dört gemiden oluşan bir filoyla Lizbon’dan Yeşilburun Adaları doğrultusunda denize açıldı.

Beş ay sonra Ümit Burnu’na dönmesinin ardından doğu Afrika limanlarından Quilmana’ya Mozambik’e, Mombasa’ ya uğrayıp Hint Okyanusu’nu aştı ve 1498’de Hindistan’ın Malabar kıyısındaki Calicut (Kalikut) günümüzde Koşhikode Limanı’na demirlendi. 29 Ağustosta Portekiz’e dönmek üzere yelken açarak yedi ay sonra Ümit Burnu’na kıvrılıp Eylül 1499’da mürettebatının üçte birinden çoğunu iskorbüt hastalığından yitirmiş olmasına karşın, amacına ulaşmış bir denizci olarak Lizbon Limanı’na girdi.

1502’de bu kez Hint Okyanusu’nda Portekiz gücünü kurmak amacıyla 14 savaş gemisinin amirali olarak Hindistan’a doğru yola çıktı. Calicut Limanı’nı top ateşine tuttu. 1503’te Portekiz’e, döndü. 1519’da Vidiguena Kontu unvanıyla ödüllendirildi, 1524’te Kral III. Joâo tarafından genel vali atandığı Hindistan’a döndü, orada öldü


Leave A Reply