Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedilince Anlaşılır Kompozisyon, Yazı

0

Süleyman Nazif’in Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedilince Anlaşılır sözü konulu kompozisyon örneği. Ana gibi Yar Vatan Gibi Diyar Olmaz hakkında kompozisyon.

Açıklama Yapmak için izlenecek Yol:

Bu sözde vatanın değeri bir benzetmeye dayanarak dolaylı olarak anlatılmaktadır. Vatanla sağlığın benzeşme ilişkisi hangi yöndedir? insanlar günlük yaşayışlarında sağlığın kıymetini bilirler mi? En yakın örnek olarak siz, sağlığınızın kıymetini hastalıktan önce mi veya sonra mı anlarsınız? Düşününüz.

Advertisement

1 — Sağlık; İnsanların sağlığa verdikleri değer (hastalık öncesi ve sonrası — uygun bir örnek verebilir —)
2 — Vatanla sağlığın benzeşme ilişkisi (Hangi durumda),
3 — Fikir ve görüşlerin derlenip toplanarak genel bir yargıya veya ders.

Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedilince Anlaşılır

Vatan Sıhhate Benzer Değeri Kaybedilince Anlaşılır;

Vücudun ve ruhun normal ahenkte olması demek insanın sıhhatli olması demektir. En küçük üzüntülerden büyük dertler yaratarak karamsarlığa düşmeyi alışkanlık haline getirmiş olan insanlar bu en büyük zenginliğin kıymetini bilmezler. Bu ahenk bozulup da hasta düştükleri zaman eski günlerini özlemle arayarak «Meğer en büyük devlet sağlıkmış da kıymetini bilememiştim. Sağlığıma kavuşayım başka bir şey istemem» diye yakınırlar. Yaşamanın zevkine ve anlamına varmak için vücut sağlığı başta gelir.

Üzerinde doğup büyünülen, alışkanlıklarımızın, anılarımızın, geleneklerimizin beşiği ve barınağı olan vatan da bir toplumun en değerli ve aziz varlığıdır. Birbirimizle birleşmeyi, kaynaşmayı, özgürlük denen o nefis şeyi doya doya tatmayı vatan topraklarında öğreniriz. Günlük yaşantılar, çabalar, sıkıntılar ata toprağı üzerinde özgür yaşamanın en büyük mutluluk olduğunu unutturur bize. Hayat mücadelesi düşüncelerimizi kaplar. Bir gün, bu kutsal emanet, varlığımızın özü demek olan topraklar tehlikeye düşerse bütün varlığımızla acıların en koyusunu çeker, onu korumak için canımızdan, varlığımızdan, sevdiğimiz herşeyden vazgeçeriz. Onun kurtuluşu tek ideal haline gelir.

Advertisement

Bütün düşünceler, arzular «Bir vatan kurtulsa başka bir dilemeyiz» sözünde birleşir. Tıpkı hasta bir insanın vaktinde kıymetini bilmediği sağlığını arayışı gibi…

Bir gün en büyük, en umulmadık mutsuzluklara düşmek istemiyorsak Tanrının kullarına bağışladığı bu eşsiz iki hazinenin kıymetini vaktinde bilmeli, onların varlığını korumak için tedbirlerimizi vaktinde almalıyız.

ANA GİBİ YAR VATAN GİBİ DİYAR OLMAZ KONULU KOMPOZİSYON

Türkiye Bayrağı Kaplı Türkiye Haritası

ANA ve VATAN

İnsanların kutsal saydıkları varlıkların başında, ana ile vatan gelir. Bunların ikisine de sahip olmak büyük bir mutluluktur.

Anneler, fedakârdır, müşfiktir, sevgi sembolüdür. Bütün istekleri evlâtlarının iyi bir insan olarak yetişmesidir. Bize bir kötülük gelmemesi için kol kanat gererler. Bunun içindir ki bir felâkete uğradığımız zaman, bize en içten acıyacak varlığın annemiz olduğunu bilir, «Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.» deriz.

Vatan ise üzerinde yaşadığımız ve her şeyinden yararlandığımız kutsal bir topraktır. Orada doğup büyürüz, onun temiz havasıyla ciğerlerimizi doldururuz. Tüm anılarımız vardır orada. Onun için vatanımızı her yerden üstün görür ve severiz.

Advertisement

Vatanı korumak ve dünya durdukça yaşatmak vatansever anaların yetiştirdiği evlâtlar sayesinde olur. Atatürk, «Büyük başarılar, seçkin anaların yetiştirdikleri evlâtlar sayesinde olur.» diyor

Kutsal birer varlık olan vatan ve anneye her zaman saygı duyalım ve Yaradana, bu iki varlıktan bizi yoksun bırakmaması için yalvaralım.


Leave A Reply