VI. Philippe Kimdir?

0
Advertisement

VI. Philippe Kimdir? Valois hanedanından ilk Fransa kralı olarak taç giyen VI: Philippe hayatı ve dönemi hakkında bilgiler.

VI. Philippe Kimdir?

VI. PhilippeVI Philippe, lakabı valoisli philippe, Fransızca philippe de valois (d. 1293 – Ö.22 Ağustos 1350, Paris yakınları, Fransa), Valois hanedanından ilk Fransa kralı. 13. yüzyılda hüküm süren Capet hanedanının yönetimi Paris’te merkezileştirme çabalarını sürdürmüş, ama hükümdarlık dönemi Yüz Yıl Savaşları’nın (1337-1453) başlangıcına rastladığından gücünü korumak için gerekli önlemleri alma fırsatını bulamamıştır. Savaş giderlerini karşılamak üzere vergi toplayabilmek için soylulara, kiliseye ve burjuvalara ödün vermek zorunda kalması Etats-Generaux’nun siyasal gücünü artırmıştır. Gücünden yararlanan burjuvalar kendisine sadık kalmış, ama kilise ve soylular arasında mali reformlar isteyen bir hareket doğmuştur.

Charles de Valois’nın büyük oğlu, son Capet kralları X. Louis, V. Philippe ve IV. Charles’ın kuzeniydi. İngiltere kralı III. Edward’ın Fransa tahtı üzerindeki hak iddialarını destekleyenlerin muhalefetine karşın, IV. Charles’ın 1328’de ölmesinin ardından onun dul karısı doğum yapana değin naiplik görevini üstlendi. Doğan çocuk kız olduğu için tahtın vâristen yoksun kalması üzerine kral ilan edildi ve Mayıs 1328’de Reims’de taç giydi.

Aynı yılın ağustos ayında Flandre’da çıkan ayaklanmanın ardından Flandre kontunun yardıma çağırdığı Philippe’in şövalyeleri Cassel Çarpışması’nda binlerce ayaklanmacı Flamanı kılıçtan geçirdi. Bundan kısa süre sonra, Philippe’in tahta çıkmasına yardım etmiş olan Artois’lı Robert, kraliyet ailesinden birine karşı Artois Kontluğu üzerinde hak iddia ettiğini açıkladı. Philippe’in bunun üzerine Robert’e karşı harekete geçmesi Robert’in düşmanlığını kazanmasına yol açtı. 1334’te ingiltere’ye giden Robert III. Edward’ı Philippe’e karşı kışkırtarak İngiltere-Fransa ilişkilerinin bozulmasında ve sonunda Yüz Yıl Savaşları’nın başlamasında etkili oldu. Savaşın başlangıcında askeri harekâtlar sınırlıydı. Ama Fransızlar 1340’taki Sluis Deniz Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğradılar. Bu sırada güçlü Burgonya dükünün temsilcilerinin kraliyet danışma konseyinde büyük nüfuz sahibi olmalarının yarattığı huzursuzluklar yoğunlaşmıştı. Philippe gittikçe derinleşen bunalım karşısında zümre temsilcilerini toplantıya çağırmak zorunda kaldı (1343). Paris’te toplanan Etats-Generaux halkın tepkilerini yatıştırmaya ve yönetimin mali yüklerini hafifletmeye yönelik bazı önlemler aldı. Ama Fransa’nın İngiltere karşısında Crecy’ de uğradığı ağır yenilgi (1346) yeni bir bunalıma neden oldu. Hükümet muhalefetle uzlaşabilmek için maliyenin denetimini üç din adamına bırakmak zorunda kaldı. Kasım 1347’de bir kez daha toplanan Etats-Generaux kralı konseyin yapısında değişiklik yapmaya zorladı. Ama 1348-49 yıllarında yayılan Büyük Veba Salgını her tür siyasal tartışmayı ikinci plana attı. Philippe satın alma yoluyla bazı önemli toprakları krallık sınırlarına katmakla birlikte, öldüğünde ardında savaş ve veba nedeniyle yıkıma uğramış bir ülke bıraktı.


Leave A Reply