Waterloo Muharebesi (Savaşı) Tarihi

0
Advertisement

Waterloo Muharebesi (Savaşı) ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihinin yer aldığı sayfamız. Waterloo Savaşı tarihçesi.

Sonucu ile XIX. yüzyıl Avrupası’nda önemli değişiklikler yaratan, dünya tarihinin sayılı büyük savaşlarından biridir. Savaş, 1815 yazında, Belçika’daki küçük Waterloo kasabası yakınlarında Fransa İmparatoru Napolyon’un ordusu ile müttefik (İngiliz, Prusya, Avusturya ve Rus) orduları arasında olduğu için bu adla anılır.

Waterloo Savaşı, Napolyon’un 1814’deki yenilgiden sonra tahtını bırakarak çekildiği Elbe adasından, 1815 martında Fransa’ya dönmesi üzerine oldu. Tarihte, Napolyon’un bu ikinci saltanat devrine «Yüz Gün» adı verilir.

Napolyon’un yokluğunda müttefikler Fransa’da krallığı kurarak Bourbon hanedanından XVI. Louis’nin kardeşi XVIII. Louis adı ile kral yapmışlardı. Napolyon 28 Mart 1815′ de Paris’e girince XVIII. Louis kaçtı. Müttefikler de imparatorla görüşmeye vakit bulamadılar; böylece yeni bir savaş artık kaçınılmaz hale geldi.

Napolyon, kısa bir zaman içinde 125 bin kişilik bir ordu toplamış ve Belçika’ya hücum etmişti. Müttefik orduları, bu sırada, ayrı yerlerde bulunuyordu. Wellington’un komutasındaki İngiliz ordusu Brüksel’de, Blûcher’in komutasındaki Prusya ordusu Namur’ da, Avusturya ve Rus orduları ise daha gerilerdeydiler.

Advertisement

Napolyon, İngilizler ile Prusyalılar’ın birleşmesini önlemek, onları ayrı ayrı yenmek istiyordu. Fransızlar önce Prusyalılar’ı sıkıştırdı, Blûcher, oyalayıcı bir gerileme yaparak Ligny kasabasına çekildi. Bunun üzerine Napolyon, 30 bin kişilik bir kuvveti Grouchy’ nin komutasına vererek, Prusyalılar’ı kovalamaya bıraktı, kendisi de 75 bin kişilik ve 246 topu olan ordusu ile Waterloo kasabasında olan Wellington’un üzerine saldırdı. Wellington’un ordusunda 68 bin kişi ve 184 top vardı. 18 haziran 1815’de başlayan savaşın ilk gününde taraflar bir sonuç elde edemedi. Uzun bir yoldan gelen ve sürekli savaşlardan yorgun düşen Fransızlar, İngilizleri yerlerinden’oynatamadılar. Fakat savaşın ikinci günü, Blûcher ordusu Wellington’un imdadına yetişti. Napolyon, Grouchy’ye acele dönmesi için haber yolladı, fakat bu haber Grouchy’ye ulaşmadı.

Fransız ordusunun sağ kanadını tutan Mareşal Ney, Prusyalılar’ı önce bozdu, fakat Blûcher’in süvarileri yorgun Fransız ordusunun üzerine yanlardan saldırınca çözülme başladı. Wellington da orduya «son vuruş» emri verince, 6 saat içinde Fransız ordusu çöktü, bozgun halinde Laon’a çekildi.

6 saatte sonucu alınan bu önemli savaş sonunda kesin olarak yenilen Napolyon, Paris’e döndü. Amacı yeni bir ordu toplayarak, tekrar savaşa girişmekti. Fakat Fransa savaştan usanmıştı. Meclis, imparatoru saltanattan çekilmeye mecbur etti. (22 haziran 1815) Müttefik orduları Paris’e girdiler. Fransız ordusu Loire nehrinin güneyine çekildi.

Paris’ten, Rochefort limanına Amerika’ya gitmek için gelen Napolyon burada bekleyen bir İngiliz savaş gemisindeki amirale teslim oldu. İngiltere, Napolyon‘a savaş esiri muamelesi yaparak, Atlas Okyanusundaki St. Helene adasına yolladı.


Leave A Reply