Waterloo Savaşı

0

Napolyon’un her şeyini kaybettiği Waterloo Savaşı hakkında bilgi.

Waterloo Savaşı - William Sadler'in resmi

Waterloo Savaşı – William Sadler’in resmi

Waterloo Savaşı Napolyon yönetimindeki Fransız güçlerinin, İngiliz ve Rusya orduları karşısında yenilip bozguna uğradığı kesin sonuçlu savaştır (18 Haziran 1815).

Rusya yenilgisinden bir türlü toparlanamayan Fransız Ordusu, kendisine karşı olanların (Rusya, Prusya, Avusturya, İngiltere) baskısına dayanamayınca Fransa’ nın işgali kaçınılmaz olmuştu. Paris 31 Mart 1814 yılında ele geçirilmiştir.

Tahtından uzaklaşıp Elbe Adası’na çekilen Napolyon (4 Nisan 1814), yönetimi XVIII. Louis’ye bırakmış göründüyse de, bir süre sonra Elbe’den kaçtı (1 Mart 1815, yüz günlük saltanat). Napolyon son ordusuyla Belçika’ya yöneldi (15 Haziran 1815). İlk Prusya öncülerini hırpalayıp gerileterek (Ligny) İngiliz Ordusu’nu (Wellington komutasında) yakalamak için yürüyüşü hızlandırdı. Prusya Ordusu’nun (Blücher komutasında) yetişmesini engellemek için de kuvvetlerinin üçte birini ayırarak Mareşal Grouchy komutasında bu görevle izlemeye gönderdi (17 Haziran).

18 Haziran 1815 sabahı Fransız-İngiliz güçleri Belçika’nın Waterloo kasabası düzlüğünde karşı karşıya geldiler. Mareşal Ney komutasındaki ilk Fransız saldırıları yağmurun zorlaştırdığı toprak koşullarında durmaksızın yinelendiyse de çözüm sağlanamadı. İki yanında bir başka kaynaktan ek bir yardım desteği umduğu saatler sonunda Napolyon yoğun bir topçu ateşinden sonra son saldırıya karar verdiği anda yan ateşle yeni bir güç cephesi ortaya çıktı; gelen Fransız izlemesinden kurtulmuş; Prusya Ordusu olduğu için Wellington’un gücüne eklenince bozgunun ilk işaretleri başladı.

Prusya katkısıyla morali düzelen İngiliz saldırısı eylemini şiddetlendirince Fransız askerleri arasında dağınıklık görüldü. Kargaşalığın arasında Napolyon’un faytonunu, ordunun hazinesini ve bütün topları ele geçirmek hiç de güç olmadı. Napolyon, ancak karanlığın çökmesiyle kurtulabildiyse de artık her şeyini yitirmişti.


Leave A Reply