XV. Louis Kimdir? XVIII. Louis Kimdir? Fransız Krallarının Hayatları ve Dönemleri

0
Advertisement

Fransa Kralı XV. Louis ve XVIII. Louis’in hayatı ve döneminde yaşanan olaylar hakkında bilgi. XV. Louis ve XVIII. Louis kimdir?

XV. Louis

XV. Louis (15 Şubat 1710, Versay Sarayı, Versay, Fransa – 10 Mayıs 1774, Versay Sarayı, Versay, Fransa)

Fransız kralıdır. «Louis le Bien-Aime» (Sevgili Louis) diye ünlüdür. 1715’te 5 yaşında büyükbabasının babası XIV. Louis’ nin yerine geçti, 59 yıl saltanat sürdü. Devrinde Fransa, gücünün, medeniyetinin en yüksek noktasına erişti; yalnız en güçlü Hıristiyan devleti olma sıfatını kaybetti. Yerine İngiltere geçti.

XV. Louis, babası da, büyükbabası da, XIV. Louis’nin sağlığında öldükleri için, XIV. Louis ölünce, onun yerine geçti. Orleans Dukası, kral naibi oldu, naipliği 1723’e kadar 8 yıl sürdü, XV. Louis 1726’da, Lehistan Prensesi Marle Leczinska ile evlendi; bu evlenme, Fransa’nın Lehistan’ı Almanya ve Rusya’ya karşı destekleme siyasetine daha çok hız verdi.

1726’dan 1743’e kadar Kardinal Fleury’nin akıllı, iyi başbakanlığı sırasında Fransa, biraz kalkındıysa da, sonra onun kadar değerli bir başbakan bulunamadı. XV. Louis de günden güne devlet idaresini elinde toplamaya başladı. Bir gözdeler saltanatı, akıl almaz israflar, Fransa’yı perişan etti. Lehistan Veraseti savaşlarına son veren 1738 Viyana Antlaşması, Avusturya Veraseti savaşlarına son veren 1748 Aahen (Aix-la-Chapelle) Antlaşması üzerine Fransa, İngiltere ve Prusya’nın yanında sönük kaldı. 1756-63 Yedi Yıl Savaşları da, Fransa için iyi geçmedi. Fransa, pek önem de vermediği birçok sömürgesini, bu arada Kanada’yı İngiltere’ye bırakmak zorunda kaldı. Artık İngiltere, yalnız Avrupa’nın değil, Hindistan’ın büyük bölümünü de ele geçirerek, dünyanın en büyük devleti haline yükselmişti.

XV. Louis’nin saltanatı sonuna yaklaşırken, memnuniyetsizlik çok artmış, büyük fikir adamları, bir ihtilalin tohumlarını iyiden iyiye ekmişlerdi. Kralın Mine De Pompadour, Mme Du Barry gibi metresleri, Fransa’nın iç ve dış siyasetinde acıklı roller oynadılar. Osmanlı’nın Rusya’ya yenilmesi ve bunun sonunda Lehistan’ın parçalanıp büyük devletler arasından ebediyen silinmesi karşısında Fransa, hiçbir şey yapamadı. İngiltere’nin, Prusya’nın yarattığı tehlike karşısında, geleneksel düşmanı Avusturya’ya yaklaşmak zorunda kaldı. Avusturyalılardan nefret etmeye alışmış olan Fransız halkına bu durum pek ağır geldi, son derece sevilen kralı halktan uzaklaştırdı.

Advertisement

XVIII. Louis Kimdir?

XVIII. Louis (17 Kasım 1755, Paris, Fransa – 16 Eylül 1824, Paris, Fransa)

XVI. Louis’nin 1 yaş küçük kardeşidir. İhtilâl’de Fransa’dan İngiltere’ye kaçtı, Mültecilerin başına geçti. XVII. Louis’nin ölümünden sonra kralcılar tarafından ismen kral tanındı. 1814’te Napoleon düşünce, Paris’e gelip kral oldu. Napolyon 100 gün için yeniden iktidara gelince Louis Belçika’ya kaçtı. 1815’te kesin olarak kral oldu. 1824’e kadar tahtta kaldı. Bu tarihte 69 yaşında öldü, yerine kardeşi X. Charles kral oldu.

XVIII. Louis, Savoie Prensesi Marie-Louîse ile evliydi; bu prenses kraliçe olamadı. 1810’da öldü. Bourbonlar, X. Charles’den yürüdüyse de, az sonra erkek tarafından soyları tükendi. İktidar, tamamen Bourbon-Orleans’lara geçti.


Leave A Reply