Yağmur Nasıl Meydana Gelir? Yağmur Nasıl Ölçülür?

0
Advertisement

Yağmur nedir? Yağmur nasıl oluşur ve aynı zamanda nasıl ölçülür? Yağmurların bölgelere göre dağılışı ve yağmurun özellikleri hakkında bilgi.

Yağmur

Kaynak: pixabay.com

Yağmur; havadaki nemin, çeşitli sebeplerden yoğunlaşarak su damlacıkları halinde yeryüzüne düşmesidir. Hayatın suyla devam ettiği göz önüne getirilirse yağmurun önemi daha iyi anlaşılır. Tarlasını sürüp tohumunu eken çiftçi, ürün alabilmek için yağmur varmasını bekler. Yeryüzünün en verimli toprakları bile yağmur görmezse canlılığını kaybeder.

Yağmur Nasıl Meydana Gelir

Havada daima değişik oranda nem bulunur. Bu nem, deniz, göl ve nehir sularının buharlaşmasıyla meydana gelir Hava ne kadar sıcaksa buharlaşma da o kadar çok olur Ayrıca havanın hareketli olması da buharlaşmayı çoğaltır.

1 metre küb havada bulunan nemin ağırlığına havanın «mutlak nemliliği» denir. Mutlak nemlilik ekvator bölgesinde çok, yüksek dağlarla kutup bölgelerinde azdır Havadaki nem oranı ancak belli bir dereceye kadar fazlalaşabilir. Hava belli bir sıcaklıkta, ancak belli bir oranda nem taşıyabilir Bunun daha fazlası olursa, bu nem yoğunlaşır, yağmur halinde düşmeye başlar. 1 metre küb hava sıfır derecede 17,3 gram nem taşıyabilir Havanın sıcaklığı 30 dereceye çıkarsa, taşıyabileceği nem miktarı da 30 grama yükselir.

Havanın içindeki nem oranı belli bir dereceye gelince bu nem yoğunlaşır ve yağmur olarak yağmaya başlar. Eğer sıcaklık sıfır derecenin altındaysa, yağış kar halinde olur.

Havadaki nem, başlıca üç sebepten ötürü yağış haline geçer. 1 — Nemli rüzgârlar karşılarına çıkan yüksek dağlar boyunca yükselirken daha soğuk hava tabakalarıyla karşılaşırlar. 2 — Alçak basınç alanlarında yükselen hava, yükseldikçe soğumaya başlar. 3 — Havanın rüzgârların etkisiyle sıcak yerden soğuk yerlere sürüklenmeleriyle.

Advertisement

Yağmur

Yağmur Nasıl Ölçülür

Bir yere düşen yağış miktarı «plüviyometre» (yağmur ölçer) ile ölçülür. 1 metre kareye düşen yağmur mm. hesabı ile ifade edilir. Genel olarak yılda 50 cm. (500 mm.) yağmur normal tarım çalışmaları için yeter sayılır.

Yeryüzünde en çok yağışı ekvator bölgesi ve muson memleketleri alır. Her hangi bir bölgeye düşen yağış miktarı yılın her mevsim, hattâ her ayında değişir. Bazı aylar daha çok, bazı aylar daha az yağış olur. Bu da, bazı aylarda yoğunlaşmanın daha elverişli olmasından ileri gelir. Yazla kış arasındaki yağış miktarının farklı olmasının insanların yaşayışına, tarıma, hayvancılığa büyük etkisi vardır. Yağışın bir yıl içinde aylara göre dağılış şekli. «Yağış rejimi»ni meydana getirir. Toprağın nemlilik derecesi, dolayısıyla ürün verme kabiliyeti yağış rejimiyle yakından ilgilidir. Sıcaklık çoğaldıkça buharlaşma da o oranda çok olacağı için, toprağın nemli kalabilmesi ancak bol yağışla mümkündür.

Yağışların Dağılışı

  • Ekvator Bölgesi: Bütün yıl yağışlıdır. Güneş ışınlarının daha dik geldiği aylarda yağış daha da çoğalır.
  • Dönencelere yakın bölgeler: Buralarda yağışlar ancak güneş ışınlarının düşeye yakın veya düşeye geldiği sıralarda olur. Yılın geriye kalan ayları kurak geçer.
  • Muson memleketleri: Yazlar çok yağışlı, kışlar kuraktır.
  • Ilıman bölgedeki karaların batı kıyıları : bütün aylar bol yağış alır. Gene de kış daha yağışlı geçer.
  • Ilıman bölgedeki kıtaların ortaları: Çok kurak denecek bir mevsim yoktur, yine de yazlar öteki mevsimlerden daha kurak geçer.

Kirli yağmur

Yağmur deyince aklımıza genellikle berrak, temiz su gelir, ancak bu genellikle doğru değildir, özellikle şehirde veya suya ve / veya havaya duman ve diğer şeyler salan fabrikaların olduğu yerlerde.

Havadaki kir, toz ve kimyasallar (kirlilik) buharlaşma işlemi sırasında atmosfere yayılır. Bu küçük parçacıklar bulutların bir parçası haline gelir ve bu da onları yağan yağmurun bir parçası yapar. Herhangi bir binadan uzakta sakin bir ormandan yağmur toplarsanız ve bir şehirde yağmur yağıyorsa, yağmura mikroskop altında baktığınızda yağmurda birçok farklılık görürdünüz.

yağmur

Kaynak: pixabay.com

Yağmur Hakkında Eğlenceli Gerçekler

  • Dışarı çıkıyorsanız veya şimşek görüyorsanız, içeride kalmak en iyisidir. Ayrıca şunu da hatırlamalısınız:
  • Yağmur damlaları, yağmur damlalarının boyutuna bağlı olarak saatte 5 ila 18 mil hızla düşer.
  • Çoğu yağmur damlası çok küçüktür, çapı ¼ inçten fazla değildir.
  • Tropikal yerlere diğer iklim türlerinden daha fazla yağmur yağar.
  • Çöller, Antarktika kıtası dışında diğer iklim türlerinden daha az yağış alır. Antarktika kıtası dünyanın en kurak kıtasıdır.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply