Yar Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yar ne anlama gelir? Yar kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Uçurum
“Aşağıda daimî akislerle seslenen gürültülü, derin yarlar tehlike hissini kalbimizden ayırmıyordu.” – H. S. Tanrıöver
1. Sevgili
“Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim / Yâr yâr / Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar” – B. R. Eyuboğlu
2. Dost, tanıdık
3. Yardımcı
“Allah’tan başka yârim yoktur.” – Şemsettin Sami
kazaya uğratmak
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar, falez
“bir dostun verdiği armağan küçük ve değersiz olsa bile verilen kişinin hatırlandığını göstermesi bakımından çok değerlidir” anlamında kullanılan bir söz
yardım etmek, yararlı olmak
“Fakat talih kendisine hiç yâr olmuyordu.” – N. Atsız
eş değerde iki şeyin birinden vazgeçmek güçlüğü karşısında söylenen bir söz


Leave A Reply