Yasa Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yasa ne anlama gelir? Yasa kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
“Doğa yasaları.”
2. hukuk Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun
“Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.” – N. Uygur
3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum
“Yer çekimi yasası. Mendel yasaları.”
4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü
“Ahlak yasası.”
5. felsefe Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel
“Düşünme yasaları.”
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal
“Sakın ha, yasa dışı işlere kalkışıp da bunca temiz gökdelene gölge düşürme.” – T. Yücel
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun
Yasa teklifi
Danıştay savcısı, kanun sözcüsü
Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası
Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, kanun teklifi
1. isim, hukuk Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi
2. Temel, esas
“Prensesin bu memlekete getirip yaydığı Zekeriya sofrasının anayasası budur.” – A. Gündüz
Ahlak işlerini belirleyen, uyulması ahlak açısından gerekli olan genel ve geçer kural
Irk karışmasında güçlü öz yapının sonraki soylardan üstün geldiğini kanıtlayan yasa
Doğa olaylarının bağlı olduğu yasa
Ergime kurallarının değişmez oluşumu
Toplumun Tanrı bilimi, fizikötesi ve tanıtlı olmak üzere üç durumdan geçerek geliştiğini savunan Auguste Comte yasası, üç hâl kanunu
Doğru olması gereken bir düşünmenin belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar


Leave A Reply