Browsing: Psikoloji

Psikoloji zeka

Çoklu Zeka Teorisi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Çeşitli Zeka Alanları

0

Çoklu zeka teorisi (kuramı) nedir? Çoklu zeka teorisinin özellikleri, çeşitli zeka alanları nelerdir, hakkında bilgi. Çoklu Zekâ Teorisi H. Gardner’ın çoklu zekâ teorisi, tek bir genel zekâ yerine sözel-dilsel zekâ, matematiksel-mantıksal zekâ, kinestetik-bedensel zekâ, kişiler arası-sosyal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişiye dönük-içsel zekâ ve doğa zekâsı gibi farklı zekâ türleri bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre standart IQ

Psikoloji NLP

NLP İletişim Modelini ve Başlıca Varsayımlarını Anlamak

0

İnsan beyni tarafından düşüncelerde bilginin özümsenmesinin nörolinguistik sürecini açıklayan bir iletişim modeli, NLP iletişim modeli olarak bilinir. Nöro-dilbilimsel programlama, Oxford sözlüğü tarafından “başarılı davranış kalıpları ile altta yatan öznel deneyimler (özellikle düşünce kalıpları) arasındaki ilişkiyle ilgili kişilerarası bir iletişim modeli” ve “alternatif bir terapi sistemi” olarak tanımlanır. Buna dayanarak, insanları öz farkındalık ve etkili iletişim

Psikoloji Klasik koşullanma

Klasik Koşullanmanın Sınırlılıkları (Garcia Etkisi Gölgeleme Engelleme)

0

Klasik koşullanmanın sınırlılıkları nelerdir? Garcia Etkisi nedir, olumsuz tat koşullanması nasıl olur, gölgeleme nedir, hakkında bilgi. 1. Garcia etkisi (olumsuz tat koşullaması) Klasik koşullamanın ufkunu geliştiren çalışmalarından biri de tat koşullamasıdır (Garcia etkisi). Bu çalışmalar geleneksel klasik koşullama kuramına bazı açılardan meydan okumaktadır ve bundan dolayı Garcia öncü bir araştırmacı olarak kabul edilir. Garcia’nın başlangıçta

Psikoloji

Jung Kişilik Kuramı Nedir? Jung Kuramı Özellikleri, Kişilik Tipleri

0

Carl Gustov Jung’un kişilik kuramı, kişilik tipleri nasıldır? Carl Gustov Jung’un kişilik üzerine yaptığı çalışmalar, hakkında bilgi. Jung Kişilik Kuramı CARL GUSTAV JUNG_(1875-1961, İsviçre) Jung, Freud’un cinsellik güdüsüne verdiği öneme karşı çıkmıştır. Kişilik gelişimindeki temel gücün cinsellik değil, kolektif bilinçdışı olduğunu ileri sürmüştür. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisi ve “analitik psikoloji” olarak adlandırılan ayrıntılı kişilik teorisi;

Psikoloji Duygusal Zeka

Duygusal Zeka Nedir? Nasıl Tanımlanır? Duygusal Zekanın Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Duygusal Zeka Nedir? Nasıl tanımlanır? Duygusal zekanın genel özellikleri nelerdir? Nasıl geliştirilir? İnsanlar için neden önemlidir? Duygusal zeka hakkında genel bilgiler. Duygusal zeka, başkalarıyla ilişkileri, amaç ve hedeflere ulaşmayı, stres yönetimini veya engellerin üstesinden gelmeyi kolaylaştıracak şekilde duyguları doğru bir şekilde tanımlama, anlama ve yönetme yeteneğidir. Hayatınızda meydana gelen herhangi bir olaydan önce, hem olumlu

Psikoloji

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri

0

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) nedir, ne iş yapar? Rehberlik Araştırma Merkezinin görevleri, amacı ve işleyişi hakkında bilgi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) RAM’ın Etkinlikleri • Okulun ya da ailenin isteğiyle, okul başarısızlığı nedeniyle gelen öğrenciler teste tabi tutularak test ve gözlem sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır. Öğrenciler kendi sınıfına devam edecek durumda değilse özel eğitim

Psikoloji iyimser

İyimserler Hangi Özelliklere Sahiptirler? İyimser İnsanların Bakış Açısı

0

İyimser, optimist insanların özellikleri nelerdir? İyimser insanların hayata bakış açısı ve fırsatları değerlendirmeleri hakkında yazı. İyimser İnsanların Özellikleri İyimser insanlar kendileri ve çevrelerindekiler için refah yaratırlar. Olumsuzluğa takılıp kalmak yerine iyi tarafından bakabilirler. İyimser insanlar dünyaya bu şekilde bakmayı seçerler ve bunu hayatlarını çerçevelemek için kullanırlar. İyimserliği destekleyen bazı kişilik özellikleri olsa da, iyimser olmanın

Psikoloji fobi

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? Fobiler Hakkında Bilgi

0

Fobi nedir? Fobi çeşitleri ve bu fobilerin özellikleri nelerdir? Fobiler neden oluşur, fobi, korkunun özelliği, fobiler hakkında bilgi. Fobi; belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı korkudur. Bir düşüncenin, nesnenin ya da belirli durumun korkusuyla belirlenir. Fobi durumuna gelen bir korku, kişinin yaşamını tümüyle kaplar. Böylece özel bir takıntıya dönüşür. Bu da normal yaşamdaki

Psikoloji Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Çalışma Alanları ve İsimleri Nelerdir?

0

Psikoloji nedir, psikolojinin alt dalları nelerdir? Psikolojinin alt dallarının çalışma alanları, isimleri, hakkında kısa bilgi. PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Psikoloji insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Psikolojinin asıl konusu insan davranışlarıdır. Aynı zamanda psikoloji hayvan davranışlarını da inceler. Bunun nedeni insan davranışlarını daha anlayabilmek içindir. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Bu

Psikoloji Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Psikoloji Nedir? Neyi İnceler? Amacı Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

0

Psikoloji ne demektir? Psikoloji bilimi neyi inceler, amacı nedir? Nasıl tanımlanır? Psikolojinin ana alt dalları ve açıklmaları nasıldır? Psikoloji; deneysel yöntemle, insan ve hayvan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen; duyum, heyecan, düşünce ve olguların kurallarını bulmaya çalışan ruhsal olgular bilimi, ruhbilimdir. Tüm öteki bilimler gibi psikoloji de başlangıçta felsefeye bağlıydı. İnceleme konusu çok karmaşık

Psikoloji Psikolojik Danışma

Psikoloji Nedir? Tanımı İle Birlikte Alt Dallarının Kısa Açıklamaları

0

Psikoloji nedir? Psikoloji kısaca nasıl tanımlanır? Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Psikolojinin Alt Dalları Psikoloji, insan davranışları, insanın bulunduğu ortamlar, insanlar arası ilişkiler, bellek, motivasyon, duyular, dikkat, gelişim, öğrenme, dil ve iletişim gibi birçok alanı kapsadığı için çalışmalar alt alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. Deneysel

Psikoloji beyin psikoloji

Psikolojinin Yöntemleri Nelerdir? Yöntemlerin Gruplandırılması ve Özellikleri

0

Yöntem nedir ve psikolojide kullanılan yöntemlerin gruplandırılması ve detayları ile ilgili de özellikleri dahil bilgilerin yer aldığı yazımız. Yöntem, bilimde belli bir sonuca ulaşmak için, bir plana göre izlenen yol demektir. Bilimler, gerçeği bulmak için tümevarım ve tümdengelim olmak üzere iki genel yöntem uygularlar. Bunun yanı sıra her bilim dalının kendine göre yöntemleri vardır. Psikolojide

Psikoloji beyin psikoloji

Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı – Temel Düşünceler

0

Erikson’un kuramı ile ilgili bilgiler ve bu bilgiler ışığında psikososyal gelişim kuralı ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı Diğer gelişim kuramlarında olduğu gibi insan gelişimini dönemler olarak inceleyen uzmanlardan birisi de Erikson’dur. Freud’un kuramından farklı olarak çocukluk döneminin yanı sıra ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine yer vermiştir. Bununla birlikte

Psikoloji Bystander Etkisi

Bystander Etkisi (Seyirci Etkisi) Nedir? Örnekler ve Yapılan Deneylerin Sonuçları

0

Bystander Etkisi (Seyirci Etkisi) nedir? Seyirci ilgisizliği nasıl ve neden ortaya çıkar? Bystander Etkisi örnekleri, yapılan deneyler ve sonuçları. Seyirci ilgisizliği olarak da adlandırılan seyirci etkisi (Bystander Etkisi), psikolojide, insanların acil bir durumda başkaları varken hiçbir eylemde bulunmama eğilimini ifade eden bir terimdir. Bu fenomen, sosyoloji alanında oldukça incelenmiştir. Bystander Etkisi Açıklandı Psikolojik olarak, seyirci

Psikoloji psikoloji

Psikolojinin Tarihçesi ve Ekolleri Hakkında Bilgiler

0

Psikolojinin tarihçesi ve ekolleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve ekoller hakkında da kısa açıklamaların yer aldığı yazımız. 1. PSİKOLOJİNİN TARİHÇESİ Bilimsel psikolojinin geçmişi son yüzyıla dayanır. Felsefenin bir dalı olan ve ruhu konu alan psikoloji, 19. yüzyıla kadar bir bilim kimliği kazanamamıştır. Biyoloji, fizik ve kimya bilimlerindeki gelişmeler psikolojinin bilim haline gelmesine

Psikoloji Fare Öğrenme Labirenti

Bilişsel Öğrenme Nedir? Türleri ve Kuramlarının Örneklerle Açıklaması

0

Bilişsel öğrenme nedir? Bilişsel öğrenme türleri, kuramları nelerdir? Bilişsel öğrenmenin örneklerle açıklaması. Bilişsel Öğrenme Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Bilişsel öğrenme; algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlerle yapılan öğrenmedir. Örneğin, kitap okuyarak ya da televizyon izleyerek bilgilenme ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazanması bilişsel öğrenmedir. Kavramların öğrenilmesi bilişsel yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir

Psikoloji sınav stresi

Sınav Kaygısıyla Baş Edebilme Yöntemleri ve Püf Noktaları Nelerdir?

0

Sınav kaygısı ile öğrenci nasıl baş etmelidir? Hayatınızı tümden etkileyecek sınavlar önce sınav kaygısı ile stres ile baş edebilme yöntemleri nelerdir? Üniversite çağındaki gençlerin kaderini belirleyecek olan Lisans Yerleştirme Sınavları ve Liseye Giriş Sınavları artık tarih olarak çok yaklaştı. Sınav öncesi hem gençleri hem de ailelerini heyecan, stres ve sınav kaygısı sardığı aşikar. Bu belirtiler

Bakmadan Geçme kötü anı

Kötü Anıların Unutulması Neden Çok Zordur, Altında Yatan Bilimsel Gerçek

0

İnsanların kötü anıları unutmaları neden zordur? Neden iyi anılara kötüler kadar önem verilmez? Altında yatan bilimsel gerçek nedir? Geçmişe ait anılarınızın sizi nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Özellikle olumsuz olanlar? Hiç sakin bir şekilde otururken, bir seferinde başarısız olduğunuz sunum aklınıza gelip, iç huzurunuzun yok olduğu oldu mu? Avuç içlerinizin terlediğini, kalp atışınızın arttığını

Psikoloji Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Yolu İle Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanma deneyi temel kavramlar, koşullu ve koşulsuz tepkinin oluşması hakkında bilgi. KLASİK (TEPKİSEL) KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME – (İVAN PAVLOV -1849-1936) Pavlov, Rusya’da on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası bir köy papazı olan Pavlov’un çocukluk ve gençlik yılları bir taşra kasabasında geçmiştir.

Psikoloji Edimsel Koşullanma

Edimsel Koşullanma İlkeleri Nelerdir? Açıklamaları ve Örnekler

0

Edimsel koşullanma ile ilgili ilkeler nelerdir? Edimsel koşullanma ilkeleri, genelleme ve ayırt etme, zıtlık, alışkanlık vb. açıklaması. Edimsel Koşullanma İlkeleri 1. Genelleme ve Ayırt Etme Klasik koşullamada geçerli olan genelleme ve ayırt etme süreçleri edimsel koşullama için de geçerlidir. Edimsel koşullamada uyarıcılar genellenebileceği gibi davranışların genellemesi de söz konusudur. Bu bağlamda uyarıcı genellemesi ve davranış

Psikoloji John Bowlby ve Bağlanma Teorisi'nin Temel Açıklamaları

John Bowlby ve Bağlanma Teorisi’nin Temel Açıklamaları

0

İngiliz Çocuk Psikiyatristi ve Psikanalisti olan John Bowlby tarafından ortaya atılan Bağlanma Teorisi nedir? Bağlanma teorisinin temelleri ve kısa açıklamaları John Bowl, İngiliz Çocuk Psikiyatristi ve Psikanalistidir. Bağlanmayı “insanlarla kalıcı bir psikolojik bağlılık” olarak tanımlayan ilk bağlanma kuramcısıdır. Aşağıda tartışılan “John Bowlby Bağlanma Teorisi” olarak bilinen ünlü teoriyi ortaya atmıştır. Çocukların bakıcılarıyla kurduğu ilk bağların

Psikoloji Alfred Adler

Alfred Adler Kişilik Kuramı Nedir? Adler’e Göre Kişilik Gelişimindeki Etkiler

0

Alfred Adler’in kişilik kuramı nedir? Alfred Adler’e göre kişilik tipleri, kişilik gelişimine etkiler ve özellikleri hakkında bilgi. Alfred Adler Kişilik Kuramı ALFRED ADLER (1870-1937, Avusturya) “İnsan olmak kendini aşağı hissetmek demektir. Her psikolojik yaşamın başlangıcında derin bir aşağılık duygusu yer alır.” Alfred Adler ÜSTÜNLÜK ÇABASI: Adler’e göre her insan, yaşama bir aşağılık duygusuyla başlar. Güçsüz

Psikoloji psikanaliz

Psikanaliz Nedir? Neyi İnceler? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Freud’un Yeri

0

Psikanaliz nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Psikanaliz neyi inceler, nasıl çalışır? Psikanaliz biliminde Freud’un yeri ve önemi nedir? Psikanaliz Psikanaliz; bazı ruh hastalıklarına neden olan bilinçaltı duyguları, bilinç düzeyine çıkararak bu hastalıkların iyileştirilmesi yöntemidir. Freud’un ipnotizma yönteminin yetersizliklerini saptadığı bir sırada Viyanalı hekim Joseph Breneur türlü isterik belirtiler gösteren bir genç kızı yaptığı çeşitli konuşmalarla iyileştirmeyi başardı.

Psikoloji Kişilik Nedir? Karakter ile Kişilik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kişilik Nedir? Karakter ile Kişilik Arasındaki Farklar Nelerdir?

0

Kişilik, karakter ve mizaç ne demektir? Kişilik ile karakter arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? Bilimsel yaklaşımlar ve açıklamalar Günlük dilde, mizaç, karakter ve kişilik sözcükleri eş anlamlı gibi kullanılır. Ancak, psikolojide mizaç “bireyin doğuştan getirdiği biyolojik özelliklerini,” karakter “bireyin kendine özgü düşünüş ve davranışlarını kişilik ise “mizaç ve karakter özelliklerin dinamik bütünlüğünü” ifade eder. Buna

Psikoloji Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Psikolojinin Uygulama Alanları Nelerdir?

0

Psikoloji hangi alanlarda uygulama alanı kendine bulmaktadır? Psikolojinin uygulama alanları ve bu alanlar hakkında kısa açıklamalar. Psikolojinin, uygulamada kullanılması oldukça yenidir. Bununla birlikte psikolojinin uygulama alanları hızla genişlemektedir. Psikolojinin başlıca uygulama alanları şunlardır: Eğitimde Uygulama: Eğitimin amacı, öğrencide önceden saptanmış amaçlara uygun, istenilen yönde davranış değişiklikleri yapmaktır. Öğrencinin tanınması, öğrenme ortamının hazırlanması, öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğrenmenin