Browsing: Psikoloji

Psikoloji Anaokulu

Pedagoji Nedir? Ne İş Yapar? Neyi İnceler? Pedagoji Hakkında Bilgi

0

Pedagoji ne demektir? Pedagoji neyi inceler, ne iş yapar, çalışma alanları, özellikleri, pedagoji hakkında bilgi. Pedagoji Pedagoji; çocuklarının eğitimiyle ilgili bilim dalıdır; eğitbilim ya da eğitim bilim olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi alanının temelini oluşturan öğreticilikle ilgili sorunlar, bilginin içeriğine olduğu kadar, bilginin aktarılış biçimine de bağlıdır. Bu yüzden pedagoji yalnız bilginin içeriği üzerinde durmakla

Psikoloji Psikoterapi

Psikoterapi Nedir? Psikoterapinin Teknikleri ve Çalışma Şekilleri Nelerdir?

0

Psikoterapi ne demektir? Psikoterapinin teknikleri, çalışma şekilleri, grup terapileri ile ilgili bilgiler. Bilimsel bilgiler ışığında psikoterapi nedir? Psikoterapi; nevroz, psikoz gibi ruhsal hastalıkların tedavisidir. En geniş anlamıyla, ruhsal ya da bedensel düzensizliklerin ruhsal olanaklardan yararlanılarak tedavisiyle ilgili yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması sırasında hekim hasta arasında kurulan iletişimi kapsar. Psikoterapinin ilgi alanı yalnızca ruh hastalıklarının

Psikoloji Çocuk Cezalandırma

Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrinin lehindeki veya aleyhindeki bilimsel kanıt nedir?

0

Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrinin lehindeki veya aleyhindeki bilimsel kanıt nedir? Bir çocuğu cezalandırmak etkili midir? Ceza çocuğu nasıl etkiler? Psikologlar bedensel ceza hakkında ne diyor? Cezanın bir çocuğu daha zeki yapabileceği fikrini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Aslında araştırmalar, cezanın çocuğun gelişimi için zararlı olabileceğini düşündürmektedir. Şaplak gibi fiziksel cezanın, artan saldırganlık,

Psikoloji Phubbing

Phubbing Nedir? Tehlikeleri, İnsan İlişkilerine Zararları ve Phubbing İle Mücadele Etme Yolları Nelerdir?

0

Phubbing nedir? Phubbing’in tehlikeleri nelerdir? Phubbing karşı tarafa kendini nasıl hissettirir? Phublamak tehlikeli midir? İlişkilere nasıl zarar verir? Phubbing’in önüne nasıl geçilir? Phubbing, kelime anlamı olarak “phone snubbing” (telefon ve küçümseme) kelimesinden türetilmiştir ve bir kişinin bir etkinlikte ya da bir sohbette diğer kişilerle ilgilenmemesi veya onları görmezden gelmesi anlamına gelir. Bu, telefonuyla ilgilenirken diğer

Psikoloji zeka

Psikolojide Zeka Konusu (Sınıflandırılması ve Özellikleri Hakkında Bilgi)

0

Psikolojide zeka konusu. Psikolojide zekanın sınıflandırılması, özellikleri, özel yetenekler nelerdir, hakkında bilgi. Psikolojide Zeka Psikologlar zekâyı çeşitli biçimlerde tanımlamışlardır. Ancak, çok geniş anlamıyla zekâ, “genel zihin gücü” olarak tanımlanabilir. Bu, genel zihin gücü, niceliksel (zekâ bölümüne göre) ve niteliksel (soyut, somut, sosyal zekâ) olarak sınıflanmıştır. a) Niteliksel Sınıflama: Soyut zekâ, simgeleri kullanma gücü olarak görülür.

Psikoloji Düşünme

Psikolojide Düşünme Nedir? Düşünme Türleri Hakkında Bilgi

0

Psikolojide Düşünme ne demektir? Psikolojide düşünme türleri, bu türlerin özellikleri nelerdir, düşünme konusu hakkında bilgi. Psikolojide Düşünme Düşünme, olaylar ve nesnelerin yerini tutan simgeler arasında bağkurma olarak tanımlanır. Simge, bir nesnenin karşılığı olan işaret demektir. Bu işaretler sayesinde insan karşılaştığı bir sorunun olası çözüm yollarını zihinde denemek olanağını bulur. Gerçi, bazı hayvanlarda düşünme ve konuşmanın

Psikoloji Öz Farkındalık

Öz Farkındalık Nedir ve Neden Önemlidir? Kendini Tanıma ve Stres

0

Öz farkındalık nedir ve neden önemlidir? Stresi yönetmek için öz farkındalık geliştirme yöntemleri nelerdir? Kendini tanıma ve stres ile mücadele nasıl yapılmalıdır? Öz farkındalık nedir ve neden önemlidir? Öz-farkındalığa sahip olmak, güçlü ve zayıf yönleriniz, düşünceleriniz ve inançlarınız, duygularınız ve motivasyonlarınız dahil olmak üzere kişiliğiniz hakkında net bir anlayışa sahip olduğunuz anlamına gelir. Öz-farkındalık, istediğinizi

Psikoloji beyin

Duyum Nedir? Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Meydana Gelir?

0

Duyum ne demektir? Duyum nasıl meydana gelir, özellikleri nelerdir? Uyarıcı ve duyum arasındaki ilişki, duyum hakkında bilgi. Duyum; Duyu organlarından, duyu sinirlerinden birinin aldığı uyarıcı etkinin aynı anda şuurlu olarak bilinmesine duyum denir. Duyumlar genel olarak kalitelerine göre bilinir ve adlanırlar. Mesela kırmızı ve siyah, düz ve sivri, tatlı ve acı, duyumların kalite çeşitleridir. Bu

Psikoloji Egoizm

Egoizm Nedir? Nasıl Tanımlanır? Neden Oluşur? Sebepleri Nelerdir?

0

Egoizm ne demektir? Egoizm (bencillik) neden oluşur, sebepleri, özellikleri, hakkında bilgi. Egoizm kelime kökeni nereden gelir? Egoizm; (Bencillik) çıkarını düşünmenin tüm bilinçli eylemlerin temel güdüsü olması durumudur. Bencillik, özü bakımından doğal ve bazı durumlarda yaşam içinde gerekli bir eğilimdir. İnsanoğlunun bilinçaltı tek şey ister; bedensel ve ruhsal gereksinmelerin doyumu. Bu olgu, küçük çocuklarda çok belirgin durumdadır.

Psikoloji Öğrenme

Öğrenme Türleri ve Süreçleri Nelerdir? Açıklamalar ve Örneklerle Konu Anlatımı

0

Psikolojide öğrenme türleri ve süreçleri nelerdir? Koşullu öğrenme, motor öğrenme vb. açıklaması, örnekleri. a) Koşullanma yoluyla öğrenme: Rus bilgini Ivan Pavlov tarafından yapılan deneyler sonucunda bilimsel hale getirilmiş bir öğrenme yoludur. Bu anlayışa göre, uyarımlar canlılarda iki tür tepke (refleks) uyandırırlar; Birincisi kendiliğinden, içgüdüsel ve içtepi sel olarak görülen “koşulsuz tepke“, ikincisi bir koşulun yine

Psikoloji problem

Rasyonel Problem Çözme Aşamaları Nelerdir? Teknikleri Hakkında Bilgi

0

Rasyonel problem çözme aşamaları nelerdir? Rasyonel problem çözme aşamalarının kişilerarası çatışma çözümüne uygulanması. Rasyonel Problem Çözme Aşamaları Rasyonel problem çözme sürecinin aşamaları: 1. Sorunun fark edilmesi 2. Sorunun tanımlanması 3. Alternatiflerin üretilmesi 4. Çözümlerin seçilmesi 5. Uygulama 6. Değerlendirme ve düzeltme “Kaybeden yok / kazan-kazan” anlayışı ile çatışmaya neden olan sorunun çözümlenmesi temelde 6 aşamada

Psikoloji zeka

Çoklu Zeka Teorisi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Çeşitli Zeka Alanları

0

Çoklu zeka teorisi (kuramı) nedir? Çoklu zeka teorisinin özellikleri, çeşitli zeka alanları nelerdir, hakkında bilgi. Çoklu Zekâ Teorisi H. Gardner’ın çoklu zekâ teorisi, tek bir genel zekâ yerine sözel-dilsel zekâ, matematiksel-mantıksal zekâ, kinestetik-bedensel zekâ, kişiler arası-sosyal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişiye dönük-içsel zekâ ve doğa zekâsı gibi farklı zekâ türleri bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre standart IQ

Psikoloji NLP

NLP İletişim Modelini ve Başlıca Varsayımlarını Anlamak

0

İnsan beyni tarafından düşüncelerde bilginin özümsenmesinin nörolinguistik sürecini açıklayan bir iletişim modeli, NLP iletişim modeli olarak bilinir. Nöro-dilbilimsel programlama, Oxford sözlüğü tarafından “başarılı davranış kalıpları ile altta yatan öznel deneyimler (özellikle düşünce kalıpları) arasındaki ilişkiyle ilgili kişilerarası bir iletişim modeli” ve “alternatif bir terapi sistemi” olarak tanımlanır. Buna dayanarak, insanları öz farkındalık ve etkili iletişim

Psikoloji Klasik koşullanma

Klasik Koşullanmanın Sınırlılıkları (Garcia Etkisi Gölgeleme Engelleme)

0

Klasik koşullanmanın sınırlılıkları nelerdir? Garcia Etkisi nedir, olumsuz tat koşullanması nasıl olur, gölgeleme nedir, hakkında bilgi. 1. Garcia etkisi (olumsuz tat koşullaması) Klasik koşullamanın ufkunu geliştiren çalışmalarından biri de tat koşullamasıdır (Garcia etkisi). Bu çalışmalar geleneksel klasik koşullama kuramına bazı açılardan meydan okumaktadır ve bundan dolayı Garcia öncü bir araştırmacı olarak kabul edilir. Garcia’nın başlangıçta

Psikoloji

Jung Kişilik Kuramı Nedir? Jung Kuramı Özellikleri, Kişilik Tipleri

0

Carl Gustov Jung’un kişilik kuramı, kişilik tipleri nasıldır? Carl Gustov Jung’un kişilik üzerine yaptığı çalışmalar, hakkında bilgi. Jung Kişilik Kuramı CARL GUSTAV JUNG_(1875-1961, İsviçre) Jung, Freud’un cinsellik güdüsüne verdiği öneme karşı çıkmıştır. Kişilik gelişimindeki temel gücün cinsellik değil, kolektif bilinçdışı olduğunu ileri sürmüştür. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisi ve “analitik psikoloji” olarak adlandırılan ayrıntılı kişilik teorisi;

Psikoloji Duygusal Zeka

Duygusal Zeka Nedir? Nasıl Tanımlanır? Duygusal Zekanın Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Duygusal Zeka Nedir? Nasıl tanımlanır? Duygusal zekanın genel özellikleri nelerdir? Nasıl geliştirilir? İnsanlar için neden önemlidir? Duygusal zeka hakkında genel bilgiler. Duygusal zeka, başkalarıyla ilişkileri, amaç ve hedeflere ulaşmayı, stres yönetimini veya engellerin üstesinden gelmeyi kolaylaştıracak şekilde duyguları doğru bir şekilde tanımlama, anlama ve yönetme yeteneğidir. Hayatınızda meydana gelen herhangi bir olaydan önce, hem olumlu

Psikoloji

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri

0

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) nedir, ne iş yapar? Rehberlik Araştırma Merkezinin görevleri, amacı ve işleyişi hakkında bilgi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) RAM’ın Etkinlikleri • Okulun ya da ailenin isteğiyle, okul başarısızlığı nedeniyle gelen öğrenciler teste tabi tutularak test ve gözlem sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır. Öğrenciler kendi sınıfına devam edecek durumda değilse özel eğitim

Psikoloji iyimser

İyimserler Hangi Özelliklere Sahiptirler? İyimser İnsanların Bakış Açısı

0

İyimser, optimist insanların özellikleri nelerdir? İyimser insanların hayata bakış açısı ve fırsatları değerlendirmeleri hakkında yazı. İyimser İnsanların Özellikleri İyimser insanlar kendileri ve çevrelerindekiler için refah yaratırlar. Olumsuzluğa takılıp kalmak yerine iyi tarafından bakabilirler. İyimser insanlar dünyaya bu şekilde bakmayı seçerler ve bunu hayatlarını çerçevelemek için kullanırlar. İyimserliği destekleyen bazı kişilik özellikleri olsa da, iyimser olmanın

Psikoloji fobi

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? Fobiler Hakkında Bilgi

0

Fobi nedir? Fobi çeşitleri ve bu fobilerin özellikleri nelerdir? Fobiler neden oluşur, fobi, korkunun özelliği, fobiler hakkında bilgi. Fobi; belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı korkudur. Bir düşüncenin, nesnenin ya da belirli durumun korkusuyla belirlenir. Fobi durumuna gelen bir korku, kişinin yaşamını tümüyle kaplar. Böylece özel bir takıntıya dönüşür. Bu da normal yaşamdaki

Psikoloji Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Çalışma Alanları ve İsimleri Nelerdir?

0

Psikoloji nedir, psikolojinin alt dalları nelerdir? Psikolojinin alt dallarının çalışma alanları, isimleri, hakkında kısa bilgi. PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Psikoloji insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Psikolojinin asıl konusu insan davranışlarıdır. Aynı zamanda psikoloji hayvan davranışlarını da inceler. Bunun nedeni insan davranışlarını daha anlayabilmek içindir. PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI Bu

Psikoloji Psikoloji Nedir? Neyi İnceler?

Psikoloji Nedir? Neyi İnceler? Amacı Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

0

Psikoloji ne demektir? Psikoloji bilimi neyi inceler, amacı nedir? Nasıl tanımlanır? Psikolojinin ana alt dalları ve açıklmaları nasıldır? Psikoloji; deneysel yöntemle, insan ve hayvan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen; duyum, heyecan, düşünce ve olguların kurallarını bulmaya çalışan ruhsal olgular bilimi, ruhbilimdir. Tüm öteki bilimler gibi psikoloji de başlangıçta felsefeye bağlıydı. İnceleme konusu çok karmaşık

Psikoloji Psikolojik Danışma

Psikoloji Nedir? Tanımı İle Birlikte Alt Dallarının Kısa Açıklamaları

0

Psikoloji nedir? Psikoloji kısaca nasıl tanımlanır? Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Psikolojinin Alt Dalları Psikoloji, insan davranışları, insanın bulunduğu ortamlar, insanlar arası ilişkiler, bellek, motivasyon, duyular, dikkat, gelişim, öğrenme, dil ve iletişim gibi birçok alanı kapsadığı için çalışmalar alt alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. Deneysel

Psikoloji beyin psikoloji

Psikolojinin Yöntemleri Nelerdir? Yöntemlerin Gruplandırılması ve Özellikleri

0

Yöntem nedir ve psikolojide kullanılan yöntemlerin gruplandırılması ve detayları ile ilgili de özellikleri dahil bilgilerin yer aldığı yazımız. Yöntem, bilimde belli bir sonuca ulaşmak için, bir plana göre izlenen yol demektir. Bilimler, gerçeği bulmak için tümevarım ve tümdengelim olmak üzere iki genel yöntem uygularlar. Bunun yanı sıra her bilim dalının kendine göre yöntemleri vardır. Psikolojide

Psikoloji beyin psikoloji

Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı, Temel Düşünceler

0

Erikson’un kuramı ile ilgili bilgiler ve bu bilgiler ışığında psikososyal gelişim kuralı ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı Diğer gelişim kuramlarında olduğu gibi insan gelişimini dönemler olarak inceleyen uzmanlardan birisi de Erikson’dur. Freud’un kuramından farklı olarak çocukluk döneminin yanı sıra ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine yer vermiştir. Bununla birlikte

Psikoloji Bystander Etkisi

Bystander Etkisi (Seyirci Etkisi) Nedir? Örnekler ve Yapılan Deneylerin Sonuçları

0

Bystander Etkisi (Seyirci Etkisi) nedir? Seyirci ilgisizliği nasıl ve neden ortaya çıkar? Bystander Etkisi örnekleri, yapılan deneyler ve sonuçları. Seyirci ilgisizliği olarak da adlandırılan seyirci etkisi (Bystander Etkisi), psikolojide, insanların acil bir durumda başkaları varken hiçbir eylemde bulunmama eğilimini ifade eden bir terimdir. Bu fenomen, sosyoloji alanında oldukça incelenmiştir. Bystander Etkisi Açıklandı Psikolojik olarak, seyirci

Psikoloji psikoloji

Psikolojinin Tarihçesi ve Ekolleri Hakkında Bilgiler

0

Psikolojinin tarihçesi ve ekolleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve ekoller hakkında da kısa açıklamaların yer aldığı yazımız. 1. PSİKOLOJİNİN TARİHÇESİ Bilimsel psikolojinin geçmişi son yüzyıla dayanır. Felsefenin bir dalı olan ve ruhu konu alan psikoloji, 19. yüzyıla kadar bir bilim kimliği kazanamamıştır. Biyoloji, fizik ve kimya bilimlerindeki gelişmeler psikolojinin bilim haline gelmesine

Psikoloji Fare Öğrenme Labirenti

Bilişsel Öğrenme Nedir? Türleri ve Kuramlarının Örneklerle Açıklaması

0

Bilişsel öğrenme nedir? Bilişsel öğrenme türleri, kuramları nelerdir? Bilişsel öğrenmenin örneklerle açıklaması. Bilişsel Öğrenme Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Bilişsel öğrenme; algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlerle yapılan öğrenmedir. Örneğin, kitap okuyarak ya da televizyon izleyerek bilgilenme ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazanması bilişsel öğrenmedir. Kavramların öğrenilmesi bilişsel yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir

Psikoloji sınav stresi

Sınav Kaygısıyla Baş Edebilme Yöntemleri ve Püf Noktaları Nelerdir?

0

Sınav kaygısı ile öğrenci nasıl baş etmelidir? Hayatınızı tümden etkileyecek sınavlar önce sınav kaygısı ile stres ile baş edebilme yöntemleri nelerdir? Üniversite çağındaki gençlerin kaderini belirleyecek olan Lisans Yerleştirme Sınavları ve Liseye Giriş Sınavları artık tarih olarak çok yaklaştı. Sınav öncesi hem gençleri hem de ailelerini heyecan, stres ve sınav kaygısı sardığı aşikar. Bu belirtiler

Bakmadan Geçme kötü anı

Kötü Anıların Unutulması Neden Çok Zordur, Altında Yatan Bilimsel Gerçek

0

İnsanların kötü anıları unutmaları neden zordur? Neden iyi anılara kötüler kadar önem verilmez? Altında yatan bilimsel gerçek nedir? Geçmişe ait anılarınızın sizi nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Özellikle olumsuz olanlar? Hiç sakin bir şekilde otururken, bir seferinde başarısız olduğunuz sunum aklınıza gelip, iç huzurunuzun yok olduğu oldu mu? Avuç içlerinizin terlediğini, kalp atışınızın arttığını

Psikoloji Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Yolu İle Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanma deneyi temel kavramlar, koşullu ve koşulsuz tepkinin oluşması hakkında bilgi. KLASİK (TEPKİSEL) KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME – (İVAN PAVLOV -1849-1936) Pavlov, Rusya’da on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası bir köy papazı olan Pavlov’un çocukluk ve gençlik yılları bir taşra kasabasında geçmiştir.

1 2