Psikoterapi Nedir? Psikoterapinin Teknikleri ve Çalışma Şekilleri Nelerdir?

0
Advertisement

Psikoterapi ne demektir? Psikoterapinin teknikleri, çalışma şekilleri, grup terapileri ile ilgili bilgiler. Bilimsel bilgiler ışığında psikoterapi nedir?

Psikoterapi

Kaynak: pixabay.com

Psikoterapi; nevroz, psikoz gibi ruhsal hastalıkların tedavisidir. En geniş anlamıyla, ruhsal ya da bedensel düzensizliklerin ruhsal olanaklardan yararlanılarak tedavisiyle ilgili yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması sırasında hekim hasta arasında kurulan iletişimi kapsar. Psikoterapinin ilgi alanı yalnızca ruh hastalıklarının tedavisiyle sınırlı değildir. Psikoterapi bazı bedensel bozukluklarda ve iyice belirlenmiş bir psikopatolojik görünümü bulunmayan bazı uyum sağlama güçlüklerinin tedavisinde de kullanılır. Ayrıca tüm ruh hastalıklarının psikoterapi yoluyla tedavi edilebilmesi de olanaklı değildir.

Bu tedavi yönteminin uygulandığı başlıca ruh hastalıkları psikozlar ve nevrozlardır. Ancak genel olarak psikoterapi, kökenini ruhsal çatışmaların oluşturduğu tüm bozuklukları kapsar ve gerek kişinin kendi içindeki gerekse kişiler arasındaki çatışmaların patolojik etkileriyle mücadelede kullanmayı amaçlar. Bu da kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan iletişim sistemini etkileyerek çatışmaların hasta ve hekim ilişkisi içinde düzenlenmesiyle gerçekleşir. Bu anlamda psikoterapi kişinin olabildiğince normal bir yaşama uyum sağlaması için çaba harcar.

Günümüzde psikoterapi yöntemleri büyük ölçüde psikanalizden kaynaklanmakla birlikte aynı zamanda psikanaliz, bilinç-dışı çatışmalarının yorumlanması ve bu çatışmaların çözüme ulaştırılmayı amaçlayan aktarma olgusundan ötürü, bazı psikoterapi biçimleriyle çelişmektedir. Psikanalizden zaman zaman ayrılmakla birlikte büyük ölçüde ondan kaynaklanan bu yöntemin dışında başka kişisel psikoterapiler de vardır. Jung‘un psikoterapisinde ana malzemeyi düş ve hayal gücü oluşturur. Adler psikoterapisi, farmakolojik psikoterapiler ve bedeni etkileyerek heyecanı yatıştırmayı sağlayan gevşeme yöntemleri de kişisel psikoterapiler arasında yer alır.

Kollektif psikoterapi yöntemleri, bu tedavi yönteminde belirleyici olan tedavinin uygulanacağı grup, tedavinin ulaşmak istediği amaçtır. Son zamanlarda gelişme gösteren bu yöntemde esas tedavi etkeni grubun kendisidir. Hastaların birlikte bulunmaları onların güvenlerini arttırıcı, dirençlerini kırıcı ve özdeşleşmelerini kolaylaştırıcı bir etki yapar. Bu tedavi biçimi ayrıca çok sayıda hastanın aynı zamanda tedavi edebilebilmesine olanak verir. Grup terapilerinde iki yöntem uygulanır. Bunlardan ilki sözlü anlatım teknikleridir. Bu teknikler, grup psikanalizi ve grup psikoterapisi olmak üzere ikiye ayrılır. Grup psikanalizinde psikanalistin huzurunda bulunan hastalar kendi aralarında serbestçe tartışırlar. Psikanalistte kolektif yarmalara ve grubun o anda kendisiyle olan ilişkisine göre yorumlamalar yapar.

Grup psikoterapilerinde izlenen yöntemler grup psikanalistlerinde uygulananlara çok benzer. Ancak grup psikoterapilerin uygulandığı hastalar güncel çatışmalar içinde bulunduklarından, terapinin çok aşamasında kolektif uyku kürlerine başvurulur. Böylece hastalar arasındaki alışverişler ortaklaşa deneyim yoluyla kolaylaştırılır. Kollektif psikoterapide izlenen yöntemlerin ikinci grubunu, dramatik anlatıma dayanan yöntemler oluşturur. Bu yöntemlerde özellikle Moreno tarafından geliştirilen psikoterapi tekniği uygulanır.

Advertisement

Moreno psikodramı olarak adlandırılan bu teknik, hastaların çevresince benimsetilen rolleri açığa çıkarması ve çocuğun kendiliğindenliğini bulmasını sağlamak amacıyla tiyatro doğaçlamasının psikoterapi nitelikli bir kullanımını ortaya koyar. Günümüzde kollektif psikoterapi de önemli gelişmeler kaydedildi. Hastaların yeniden toplumsal yaşama kazandırılmasını amaçlayan Sosyoterapi (toplumsal tedavi) ya da kurumlarla ilgili tedavi yöntemleri doğal gruplara atölye, huzurevi gibi kurumlarda uygulanır. Hastalara buralarda toplumsal değeri olan çalışmalar önerilerek, onların toplumsal yaşama uyum sağlaması amaçlanır.


Leave A Reply