Psikoloji Nedir? Tanımı İle Birlikte Alt Dallarının Kısa Açıklamaları

0
Advertisement

Psikoloji nedir? Psikoloji kısaca nasıl tanımlanır? Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Psikolojinin Alt Dalları

Psikoloji, insan davranışları, insanın bulunduğu ortamlar, insanlar arası ilişkiler, bellek, motivasyon, duyular, dikkat, gelişim, öğrenme, dil ve iletişim gibi birçok alanı kapsadığı için çalışmalar alt alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlar kısaca aşağıda açıklanmıştır.

Psikolojik Danışma

Deneysel Psikoloji

Bu alanda çalışan psikologlar, belli bir davranışı etkileyen çevre şartlarını ve uyarıcıları ayrıntılı bir şekilde tanımlayıp ölçerek, uyaranın hangi davranışı nasıl ve ne derece etkilediğini belirlemeye çalışır.

Fizyolojik Psikoloji

Fizyolojik psikoloji, genel anlamda dirim bilimsel proseslerle hareketin arasındaki münasebeti inceler. Duyu uzuvlarının strüktürü ve mekanizması, kana karışan hormonların fizyolojik sisteme ve dolayısıyla davranışa olan etkisi de fizyolojik psikolojinin inceleme konusu içinde yer alır. Örneğin dışarıdan gelen uyarıcıların türü ile beynin uyarıldığı bölgenin davranış yönünden önemi nedir? Psikofarmakoloji, fizyolojik psikolojinin bir alt alanıdır.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji alanı, rahatsızlığı, ruhsal yetersizliği, uyumsuzluğu anlamak, tahmin etmek ve hafifletmek, aynı zamanda insan adaptasyonunu, ruhsal balansı ve şahsi inkişafı ilerletmek için ilimi kuramı ve yürütümü bütünler. Klinik psikoloji, yaşam süresi boyunca değişen kültürlerde ve tüm sosyoekonomik seviyelerde insan fonksiyonunun zihni, hissi, dirim bilimsel, ruhsal, içtimai ve davranışsal tarafları üzerine mihraklanır.

Advertisement

Danışmanlık Psikolojisi

Danışmanlık psikolojisi, bireyin kendi hayatının değişik yönleriyle alakalı hükümler vermesine yardımcı olabilecek bilgi ve kabiliyetleri fertte geliştirmeyi amaçlar. Okullarımızda rehber öğretmen ya da psikolojik danışman olarak görev yapan kişiler bu alanda çalışmaktadır. Bireylerin sahip oldukları gizli güçleri fark etmelerini, kendilerini tanımalarını, kendilerine uygun seçim yapmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Ayrı bir uzmanlık alanı olarak ülkemizde bu alanda uzman yetiştiren bölümler bulunmaktadır. Ayrıca yükseköğrenim kurumlarında öğretmen yetiştirmek için okutulan rehberlik adı altında bir ders bile bulunmaktadır.

Sosyal Psikoloji

Bireylerin birbirleri ile etkileşimlerini inceleyen psikolojinin alt dalıdır. Araştırma kapsamı içine, kişilerin birbirlerini algılamasında etkisini gösteren mühim değişiciler olarak davranışlar, şahsi alımlılık, tevafuk, baş eğme, toplumsal düzgüler, ikna etme ve edilme gibi konular girer.

Endüstri Psikolojisi

Endüstri psikolojisi, belirli bir işe en uygun kişiyi veya belirli bir kişiye en uygun işi seçmeyle ilgilenir.


Leave A Reply