Pedagoji Nedir? Ne İş Yapar? Neyi İnceler? Pedagoji Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pedagoji ne demektir? Pedagoji neyi inceler, ne iş yapar, çalışma alanları, özellikleri, pedagoji hakkında bilgi.

Anaokulu

Kaynak : pixabay.com

Pedagoji

Pedagoji; çocuklarının eğitimiyle ilgili bilim dalıdır; eğitbilim ya da eğitim bilim olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi alanının temelini oluşturan öğreticilikle ilgili sorunlar, bilginin içeriğine olduğu kadar, bilginin aktarılış biçimine de bağlıdır. Bu yüzden pedagoji yalnız bilginin içeriği üzerinde durmakla kalmaz, çocuğun ruhsal durumu, grup olayları ve öğrenci-öğretmen ilişkileri gibi bilginin aktarımını etkileyen dış etkenleri de dikkate alır. Çünkü pedagoji biliminin temel işlevlerinden biri de bireyin toplumsallaştırılmasıdır. Bu, eski kuşakların yeni yetişen kuşağa varolan toplumsal değerleri aktarma sürecidir.

Pedagoji bilgisinin bir bilim dalı haline gelmesi, 19. yüzyıl sonlarına rastlar. Öncüleri arasında ansiklopedik kültürün gerekliliğini savunanların yanı sıra, Montaigne gibi bireysel düşüncenin önemini vurgulayanlar da vardır. 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle eğitimi din adamlarının etkisinden kurtarmak için verilen mücadeleler, bilimle donatılmış ve emeğin emrine sunulmuş olan akıl üzerinde temellenen yeni bir eğitim anlayışının gelişmesine yol açtı. Endüstri Devrimi’nden sonra ise toplumların uzmanlaşmış personele duydukları gereksinim, öğrenci ve öğretmen sayısındaki artışlar, toplumların demokratikleşme yönündeki gelişmeleri, işi rasyonelleştirme zorunluluğu vb birçok etken, pedagoji bilimine yepyeni bir yön verdi. Bu araştırmalarda ilgi merkezi, zekâ yaşı, oyun yaşı vb birçok kavram eğitim ve öğrenim uygulamalarına girdi. Aynı zamanda eğitim alanındaki geleneksel düşünceye, çocuğun minyatür bir yetişkin değil, aksine kendine özgü bir varlık olduğu, yetişkinliğe ulaşmak için kendine özgü bir ritmi ve aşamaları olan bir evrim yaşaması gerektiği düşüncesini yerleştirdi. Böylece çocuğun yetenekleri, mesleğe yönelme yöntemleri ve eğitime karşı gösterdiği tepkilerin temel liselere bağlı psikologlar tarafından dikkatli bir incelenmeye alınması olanağı doğdu. Bu araştırmaların yol açtığı bir başka sonuç ise klasik kötü öğrenci inancının ve okul yaptırımı anlayışının yerini özen, sevgi ve bakıma dayalı bir eğitim yaklaşımının almaya başlamasıdır.

Birçok düşünür ve pedagogun çabalan sonucunda bağımsız bir bilim dalı haline gelen pedagojinin konuları giderek genişleyip zenginleşmektedir. Özellikle 20.yüzyılın başlarında Freud, Jung ve Adler gibi psikanalistlerin katkılarıyla bilinçaltının kişilik oluşumundaki etkilerinin ortaya konması, birçok bilim adamını çocuk psikolojisi ve eğitimi konusunda yeni araştırmalara yöneltti.

Bu durum, pedagoji bilimine de yansıyarak geleneksel düşüncelerde önemli değişmelere yol açtı. Özellikle çocuk psikolojisi, psikoloji, tıp, sosyoloji gibi bilim dallarıyla yakın ilişki içinde bulunan pedagoji, günümüzde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez bir öğesi durumundadır.

anaokulu

Kaynak : pixabay.com

Kaynak 2

PEDAGOJİ, çocuk eğitimi bilimidir. Eğitimi, öğretimi kurallara bağlar; bu arada çocuk psikolojisini inceler.

Advertisement

Pedagoji, gerek deney olarak, gerek bu alanda ileri sürülmüş düşünceleri bakımından insanlık kadar eski bir uğraşma konusudur. Ancak, pedagojinin başlı başına bir bilim dalı halini alrrfası, toplum bilimleri arasında yer bulması oldukça yenidir. Çocuk eğitimi üzerine ileri sürülmüş düşüncelerin, yol almış akımların toplanarak incelenmesi, bu düşüncelerin gerçekleştirilmesinden doğan .sonuçların incelenmesi ise büsbütün yeni bir araştırma konusudur.

XVII. yüzyıl İngiliz filosofu John Locke pedagojinin kurucusu sayılır. Locke, çocuk öğretimini o zamana kadar gelen basma kalıp görüşlerden kurtarmış, bu konuyu akla, bilime dayanan kurallar üzerine geliştirmiştir. Öte yandan, Jean-Jacques Rousseau, XVIII. yüzyılda «Emile» adındaki eserinde çocuğu «tek başına bir varlık» olarak ela alıp bireysel (ferdî) bir eğitim görüşünü ileri sürerken, gene aynı yüzyılda İsviçreli ünlü eğitimci Pestalozzi çocuğa «çevre eğitimi» verilmesini gerekli görüyordu.

Daha sonra, Alman eğitimcisi Friedrich Frobel, çocukların hayatla, çevreyle daha sıkı bir ilgi içinde, eğlence yolu ile yetiştirilmeleri gerektiği üzerinde durmuş, bu arada, «Kindergarten» (çocuk bahçesi) adı verilen okulları kurmuştur.


Leave A Reply