Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? Fobiler Hakkında Bilgi

0

Fobi nedir? Fobi çeşitleri ve bu fobilerin özellikleri nelerdir? Fobiler neden oluşur, fobi, korkunun özelliği, fobiler hakkında bilgi.

fobi

Advertisement

Fobi; belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı korkudur. Bir düşüncenin, nesnenin ya da belirli durumun korkusuyla belirlenir. Fobi durumuna gelen bir korku, kişinin yaşamını tümüyle kaplar. Böylece özel bir takıntıya dönüşür. Bu da normal yaşamdaki her türlü etkinliği engelleyici bir durum yaratır. Fobilerin başlıca üç öğesi vardır. Bunlardan birincisi, korkulan nesneyle karşılaşıldığı zaman nesnel korku ya da endişe durumu; ikincisi, bu tür ilişkiyle ortaya çıkan fizyolojik değişimler; sonuncu ise bu nesneden kaçınma ve kaçma davranışlarıdır. Dolayısıyla kendilerine endişe veren nesne ve durumlardan sürekli kaçtıklarından, gerçekten fobik olan kişiler ender olarak korku duyarlar. Fobik nevroz tanısı koyulan kişilerde fobiler, öteki ruh hastalıklarının belirtileriyle birlikte görülebilir ya da öteki ruh hastalıklarına eşlik edebilir. Fobiler genellikle dört tip olarak incelenir:

Agorafobi:

Alan gibi açıklık yerlere karşı duyulan korkudur. Buna bağlı olarak oluşan senkop da bayılma korkusunu belirtir. Yine birinci tip bir fobi olan klostrofobi, kapalı yerlere karşı duyulan korkuyu belirtir. Böyle kişiler, sinema, tiyatro, asansör, tren gibi kapalı yerlerde, doğabilecek panik durumunu düşünerek kapıya yakın yerlerde otururlar.

Basit ya da spesifik fobiler:

Belli bir durum ya da nesnelerle ilgili korkulardır. Bu tip fobilerin arasına kedi korkusu (ailurofobi), örümcek korkusu (araknofobi), köpek korkusu (sinofobi), fare korkusu (murofobi), yükseklik korkusu (akrofobi) girer. Ayrıca yılan korkuları, gökgürültüsü, şimşek ve karanlık korkuları da bu tip fobilerin arasında yer alır.

Sosyal fobiler:

Bu tip fobiler, genellikle kişi başkalarının yanındayken olur. Kişi, öznel olarak başkalarının kendisi hakkında ne düşüneceğinden korkar. Karşısındaki topluluğun kendisini sıkıcı ve patavatsız bulmasından ya da onlara karşı gülünç duruma düşmekten korkar.

Advertisement

Grup fobiler:

Bunların arasına öldürme, bıçaklama ve kesme korkularıyla birlikte, kızarma korkusu (erötofobi), verem, kanser, frengi gibi bulaşıcı hastalıkların korkusu (nozofobi) girer. Nozofobiye eşlik eden bir başka korku da hastalık hastalığıdır (hipokondri). Bu korku kişinin tüm ilgisini bedenine çeker. Bedenin işleyişindeki ufacık bir aksaklık kişiye hasta olduğu duygusunu verir.


Leave A Reply