Yeni İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Yeni ile ilgili cümleler. Yeni kelimesi içeren “Yeni” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Yeni İle İlgili Cümleler

 1. *** Bir süre çalışmalarına ara veren ADS, 1968’de Max Frisch’in Andorra’sıyla perdesini yeniden açtı.
 2. *** II. Selamet Giray yıkılan sarayı, cami ve kitaplığı yeniden yaptırdı.
 3. *** Yeni gelen yönetimden şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe taraftarları kendilerini küme düşme hattında buldular.
 4. *** O ayağındaki patlamış ayakkabı babanın sana aldığı yeni ayakkabılar değil mi?
 5. *** 1689’da neredeyse tümüyle yıkıldıysa da, Fransız Devrimi’nden kaçan mültecilerin sığınağı olarak yeniden canlandı.
 6. *** Küreselleşme yeni bir kavram değildir, onu son 20 yıldır üzerinde bu kadar yoğun olarak yazılıp çizilir yapan 1980’lerin başından beri yaşanan gelişmelerin yarattığı “hız’ dır.
 7. *** Kumaşın değişik bölümlerinin yeniden bağlanıp değişik boyalara daldırılmasıyla çok-renkli biçimler elde edilir.
 8. *** Hasta hayvanın postu sertleşir, tüyleri dökülüp yenilenmemeye başlar, deri kurur.
 9. *** Topluluk 19. yüzyıl sonlarındaki gerilemenin ardından 1914-44 arasında Paris Operası ile Opera-Comique’in yönetmenliğini yapan Jacques Rouche tarafından yeniden canlandırıldı.
 10. *** McKinley’in seçimleri kazanması ve Orta Batı’da tarımsal refahın yeniden sağlanması üzerine, APA’nın üye sayısı daha da azaldı.
 11. *** Yeni hükümet kurma faaliyetleri hüsranla sonuçlandı.
 12. *** AT & T’den ayrılan 22 şirket yeniden örgütlendirilerek yedi bölgesel telefon şirketine dönüştürüldüler.
 13. *** Çalışma çağındaki nüfusun dörtte üçünün iş sahibi olduğu ABD’de hizmet sektörü öteki Yeni-dünya ülkelerine oranla çok daha gelişmiştir.
 14. *** Önemli oranda zengin nüfusun kent çevrelerinde yeni gelişen yerleşmelere kayması, bu özelliği daha da belirgin hale getirmiştir.
 15. *** Bugün ABD, özellikle ormanların ve otlakların yenilenmesi, toprak ıslahı ve suların denetlenmesi amacıyla uygulanan koruma programlan bakımından dünyada önde gelen ülkelerdendir.
 16. *** Tennessee Vadisi ve Ozarklar projeleri, ırmak sularının yeniden dağıtımı amacıyla yeni barajlar kurulmasını öngörmektedir.
 17. *** Yeni yakıt kaynaklarının geliştirilmesiyle birlikte, enerji tüketimi içinde yüzde 90 olan kömürün payı son yıllarda yüzde 20’ye kadar düşmüştür.
 18. *** Ham ipek üretimine yönelik ipekböcekçiliği 1950’lerden başlayarak yeniden canlandırılmıştır.
 19. *** 1983’te bu dergiyi yeniden çıkarmaya başladı.
 20. *** 1974’te eski adını yeniden alarak başarılı oyunlar sergilemeyi sürdürdü.
 21. *** Parler’in heykelleri ve tonoz yapımına getirdiği yenilikler kendisinden sonraki mimarları büyük ölçüde etkiledi.


Leave A Reply