Yöre İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Yöre ile ilgili cümleler. Yöre kelimesi içeren “Yöre” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 1. *** Balkanlar’da dağlık bölgeler ve yamaçlar verimsiz topraklarla kaplı olduğundan, pek çok yörede hayvancılık bitkisel üretimden önemlidir.
 2. *** Büyük çeşitlilik gösteren kültürel yaşamda, her yörenin kendine özgü gelenekleri vardır.
 3. *** Vuelta Abajo yöresinin kumlu topraklarında dünyanın en iyi tütün türlerinden biri yetiştirilir.
 4. *** Vuelta Abajo yöresinde tütün sanayisinin geliştiği 1830’larda önem kazanmaya başladı.
 5. *** Kısa bir dönem için (1295-1367) bağımsız bir yöre oldu.
 6. *** Hubei yönetim bölgesindeki Hanyang Demir İşletmeleri’nde çalışan Alman uzmanların 19. yüzyılın sonunda yöredeki zengin kömür yataklarını keşfetmeleriyle önem kazandı.
 7. *** İlkçağda Kapadokya bölgesinde yer alan yöreye 19. yüzyılda Kafkasya’dan gelen göçmenler yerleştirildi.
 8. *** Baicheng yöresinin (diqu) yönetim merkezi ve il düzeyinde belediyedir (shi).
 9. *** Petersburg’un bulunduğu yörede ilk yerleşim 8. ya da 9. yüzyılda başladı.
 10. *** Bu müziklerden hoşlanmıyorum birazda bizim yörelerden çalsana.
 11. *** Önce Novgorod’un, 15. yüzyılda da Moskova’nın yönetimine giren yöre 1617’de İsveç’in eline geçti.
 12. *** Batı’ya denizden bir çıkış yolu arayan Rus çarı I. Petro, 1703’te yöredeki İsveç kalelerini aldıktan sonra “Avrupa’ya açılan bir pencere” olarak yeni bir kentin inşasına girişti.


Leave A Reply