Yusuf Akçura Kimdir? Hayatı, Biyografisi ve Siyasi Kariyeri

0
Advertisement

Yusuf Akçura Kimdir ve ne yapmıştır? Yusuf Akçura hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri, eserleri hakkında bilgi.

Yusuf Akçura

Kaynak: wikipedia.org

Yusuf Akçura

Yusuf Akçura; siyaset adamı, yazardır (Ulyanovsk/Eski Simbirsk 1876-İstanbul 1935).

Kazan Türklerindendir; babasını yitirince annesiyle birlikte İstanbul’a geldi (1883); ortaöğreniminden sonra Harbiye’ye girdi, kurmaylık öğrenimi sırasında Paris’teki Jöntürklerle ilişkisi olduğu suçlamasıyla Trablusgarp’a sürüldü (1896), Paris’e kaçarak siyasal bilimler öğrenimi gördü, Rusya’ya dönerek Kazan yöresinde öğretmenlik yaptı, gazetecilikte etkin oldu, İkinci Meşrutiyet’in gerçekleşmesiyle İstanbul’a geldi (1908), Darülfünun (Üniversite) ve Harp Akademisi’nde tarih öğretmenliği yaptı, yeni uyanmaya başlayan milliyetçilik bilincine hizmet amacıyla Türk Ocağı’nda görev aldı, Türk Yurdu dergisinin yayınında önemli katkılarda bulundu, Mütareke’ de tutsak değişimi için geçici bir görevle bir ara Rusya’da bulunduktan sonra Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı, ölünceye kadar İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev aldı, öğretmenlik görevini çeşitli okullarda sürdürdü, Türk Tarih Kurumu başkanlığında bulundu (1932), son seçimde Kars milletvekili oldu.

Türkiye sınırları dışındaki hemen bütün Türkler gibi Türk bütünlüğü düşüyle düşüncesinin (Turan ülküsü) ardında çalıştı. Öncelikle Milli Edebiyat Akımı’nın oluşumuna yardım eden bu ülküsel eylem, dilde, edebiyatın öğelerinde, konu ve duygusal yaşamda milliyetçilik yönelişinin kökleşmesine destek oldu. Tarihsel bilgi ve belgelere dayanmakla birlikte bir inancın sıcaklığını yüklendiği için öznel yorumlara eğilim gösteren tarihçilik çalışmalarının başlıca ürünleri: Uç Tarz-ı Siyaset (1911, 1976), Mevkufiyet Hatıraları (1914), Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikir Cereyanları (1926), Türk Yıllığı (1928), Ta Kendim yahut Defter-i Amâlim (1944) vb.

Kaynak 2

AKÇURA, Yusuf (1876-1935)

Türkçülük için çalışmış tarih ve siyaset adamlarımızdandır. Kazan Türklerindendir. Rusya’da Uliyanovsk şehrinde doğdu. Tanınmış bir çuha fabrikatörünün oğluydu. Küçükken babasını kaybedince annesi ile İstanbul’a geldi, askeri okula yerleşti. 1896 da harb okulunu bitirerek Harb Akademisi’ne girdi ise de bir yıl sonra Genç Türklük hareketiyle ilgili görüldüğünden askerlikten çıkarılarak Trablusgarp’a sürüldü. Fakat oradan kaçarak Paris’e gitti. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirerek Rusya’ya döndü. Orada gazetecilik ve öğretmenlik yapmaya başladı. 1908 inkılabından sonra tekrar İstanbul’a gelerek Harb Akademisi ve Darülfünun’da siyasi tarih profesörü oldu. Bu sırada «Türk Yurdu» mecmuasını çıkararak Türkçülük cereyanını destekledi. Mütarekede Milli Türk Fırkası adlı partiyi kuranlarla birlikte çalıştı. İstiklal Savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek bir ara Maarif Vekaletinde çalıştıktan sonra Hariciye Vekaletinde Doğu İşleri Müşaviri oldu. Daha sonra Ankara Hukuk Okuluna siyasi tarih profesörü tayin edildi. 1931 de Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumunu kurmakla görevlendirildi ve bu kuruma başkan oldu. 1933’te İstanbul Üniversitesi’ne tarih profesörü, ardından da Kars milletvekili oldu. 1935’te milletvekili iken öldü.

Eserleri:

Üç Tarz-ı Siyaset; Avrupa Fikir Cereyanları; Şark Meselesi; Siyaset ve İktisat; Tarih-i Siyasi Dersleri (6 cilt); Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri.

Advertisement

Leave A Reply