Yusuf Akçura Kimdir?

0

Yusuf Akçura Kimdir? Yusuf Akçura hayatı, biyografisi, sözleri, eserleri. Yusuf Akçura hakkında bilgi.

AKÇURA, Yusuf (1876-1935)

Advertisement

Türkçülük için çalışmış tarih ve siyaset adamlarımızdandır. Kazan Türklerindendir. Rusya’da Uliyanovsk şehrinde doğdu. Tanınmış bir çuha fabrikatörünün oğluydu. Küçükken babasını kaybedince annesi ile İstanbul’a geldi, askeri okula yerleşti. 1896 da harb okulunu bitirerek Harb Akademisi’ne girdi ise de bir yıl sonra Genç Türklük hareketiyle ilgili görüldüğünden askerlikten çıkarılarak Trablusgarp’a sürüldü. Fakat oradan kaçarak Paris’e gitti. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirerek Rusya’ya döndü. Orada gazetecilik ve öğretmenlik yapmaya başladı. 1908 inkılabından sonra tekrar İstanbul’a gelerek Harb Akademisi ve Darülfünun’da siyasi tarih profesörü oldu. Bu sırada «Türk Yurdu» mecmuasını çıkararak Türkçülük cereyanını destekledi. Mütarekede Milli Türk Fırkası adlı partiyi kuranlarla birlikte çalıştı. İstiklal Savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek bir ara Maarif Vekaletinde çalıştıktan sonra Hariciye Vekaletinde Doğu İşleri Müşaviri oldu. Daha sonra Ankara Hukuk Okuluna siyasi tarih profesörü tayin edildi. 1931 de Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumunu kurmakla görevlendirildi ve bu kuruma başkan oldu. 1933’te İstanbul Üniversitesi’ne tarih profesörü, ardından da Kars milletvekili oldu. 1935’te milletvekili iken öldü.

Eserleri:

Üç Tarz-ı Siyaset; Avrupa Fikir Cereyanları; Şark Meselesi; Siyaset ve İktisat; Tarih-i Siyasi Dersleri (6 cilt); Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri.

Advertisement


Leave A Reply