1. Murat Hüdavendigar Külliyesi Nerededir? Konumu, Planı ve Özellikleri

0

1. Murat Hüdavendigar Külliyesi nerededir? Hüdavendigar Külliyesi konumu, planı, özellikleri, tarihçesi ve mimari yapısı hakkında bilgi.

Hüdavendigar Külliyesi; Bursa’da Çekirge semtinde, yapılarının çoğunu I. Murad‘ın (Hüdavendigâr) yaptırdığı cami, medrese, imaret, türbe, çeşme ve helalardan oluşan külliyedir.

Advertisement

Hüdavendigar Külliyesi

Üstteki medrese odalarıyla iki katlı cami, külliyenin en ilginç yapısıdır. Bu plan çözümü Osmanlı mimarlığında bir daha hiç kullanılmamış ve tek örnek olarak kalmıştır. Ortadaki, üzeri 10 m çapında bir kubbeyle örtülü, kareye yakın dikdörtgen planlı namaz mekânına, kuzeyde oldukça ufak bir giriş eyvanı, doğlıda ve batıda beşik tonozlu birer yan mekân, kıble yönünde de gene beşik tonozla örtülü büyük bir mihrap bölümü eklenir. Böylece Selçuklu mimarlığındaki dört eyvanlı medrese şeması burada da tekrarlanır. Doğu ve batıdaki eyvanların her iki yanına getirilen birer mekânla caminin ana kütlesinin planı kareye tamamlanmakta, kıble yönündeki mihrap bölümü büyük bir dikdörtgen halinde dışarı taşmaktadır. Bunun ucunda da, gene dışarı taşan beş köşeli asıl mihrap nişi yer almaktadır.

Hüdavendigar Camisi Planı solda üst kat medrese, sağda alt kat cami

Hüdavendigar Camisi Planı solda üst kat medrese, sağda alt kat cami

Kubbeli orta mekân ile önündeki beşik kemerli büyük mihrap eyvanı iki kat yüksekliğindedir. İkinci katta orta mekânı ve büyük mihrap eyvanını bir koridor çevreler. Bu koridorun iki yanında sekizer medrese hücresi sıralanmıştır. Hücreler, alt kattaki yan mekânların üstüne denk gelir. Kuzey cephesinin bütün enini, kesme taştan örülü altı büyük ayağa oturan beş tane penci kemerin taşıdığı, zeminden 1 m kadar yüksekteki son cemaat yeri kaplar. Gene yalnız bu camide rastlanan bir uygulama da son cemaat yerinin iki katlı olmasıdır. Üst katta tekrarlanan kemerlerin içleri, ortada mermer bir sütuna basan ikişer küçük kemerle bölünmüştür. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi zeminden değil, son cemaat yerinin üst katından başlayarak yükselir. Beden duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğlayla almaşık olarak örülmüş camide Bizans yapılarından toplanmış sütunlar, sütun başlıkları, kapı söveleri ve silmeler kullanılmıştır.

I. Bayezid‘in (Yıldırım) yaptırdığı türbe, caminin kuzeybatısında, yolun öbür yanında yer alan kare planlı bir mekândır. Ortasındaki küçük kubbeyi, daha küçük bir karenin dört köşesine ve kenarlarının ortasına yerleştirilmiş, birbirlerine kemerlerle bağlı sekiz sütun taşır. Türbede I. Murad‘ınkinden başka şehzadelere ait yedi mezar daha vardır.

Advertisement


Leave A Reply