11. Sınıf Coğrafya Konuları

0
Advertisement

11. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

DOĞAL SİSTEMLER

Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı
Ekosistemlerdeki İşleyiş
Besin Zinciri
Madde Döngüleri

BEŞERÎ SİSTEMLER

Nüfus ve Nüfus Politikaları
Şehirlerin Fonksiyonları
Şehirlerin Etki Alanları
Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler
Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim
Doğal Kaynaklar

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Advertisement

Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu
Türkiye’de Arazi Kullanımı
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
Türkiye’de Ekonomiyi Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
Türkiye’de Yetiştirilen Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Farklı Hizmet Sektörlerinin Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasındaki Etkisi
Türkiye’de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Kültürler ve Türk Kültürü
Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi
Bacasız Sanayi: Turizm
İtalya veya Japonya Coğrafi Özellikleri
Tarım ve Ekonomi
Tarım Ülkesi: Nijerya veya Hindistan
Modern Tarımın Temsilcisi: A.B.D veya Hollanda
Küresel ve Bölgesel Örgütler

ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Kaynaklar ve İnsan
Kaynakların Tükenebilirliği ve Alternatif Kaynaklar
Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık
Doğal Kaynakların Etkin Kullanımında Çevre Planlamasının Önemi
Arazi Kulanımında Çevresel Etkiler
Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu
Atıkların Çevreye Etkileri
Atıklardan Korunma Yöntemleri
Geri Dönüşüm
Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Geliştirilebilecek Stratejiler

Advertisement


Leave A Reply