17. Yüzyıl Eyalet İsyanları

0
Advertisement

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Eyalet isyanları hakkında bilgi.

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları

Merkezi otoritenin zayıflaması 17. yüzyılda eyaletlerde de kendini hissettirmeye başladı.

Merkezdeki yönetim boşluğu yerel yöneticilerin bağımsızlık isteklerini arttırdı. Yöneticilerin tutum ve davranışlarına halkın tepkisi de eklenince eyaletlerde isyanlar çıktı.

Sivas Valisi; Ali Paşa
Erzurum Valisi; Abaza Mehmet Paşa
Lübnan’da Dürzi Lider; Fahreddin
Halep Beylerbeyi; Canbolatoğlu Ali Paşa’nın isyanlarını, Bağdat, Yemen, Eflak, Boğdan, Erdel, Trablusgarp ve Kırım isyanları takip etti. Osmanlı Devleti’ni uğraştıran bu isyanlar zor da olsa bastırılmış fakat bazılarına da tavizler verilmek durumunda kalınmıştır.

İç isyanların Genel Sonuçları

Advertisement

* Ülkede huzur ve güvenin zedelenmesine yol açtı.

* Merkezi otorite sarsıldı.

* Kırsal kesimden büyük şehirlere göç başladı.

* İsyanlar genelde baskı ve şiddet yoluyla bastırılmaya çalışıldı.

* Osmanlı Devleti savaşlarda zor durumda kaldı.

* Devletin ekonomisi bozuldu. Gelirler azaldı.

Advertisement

* İlk defa bir Osmanlı Padişahı askeri isyanlar sonucu öldürüldü (Genç Osman).


Leave A Reply