2. Bayezid Dönemi Olayları, Yaşanan Savaşlar ve Cem Sultan Olayı

0
Advertisement

2. Bayezid dönemindeki önemli olaylar, Cem Sultan Olayı. 2. Bayezid dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

2. Bayezid

2. Bayezid

II. BEYAZIT DÖNEMİ (1481 – 1512)

Cem Sultan Olayı (1481- 1495)

Fatih’in ani ölümü üzerine II. Beyazıt yeniçerilerin ve devşirme devlet adamlarının desteğini alarak istanbul’da padişah ilan edildi. Şehzade Cem, Beyazıt’ın padişahlığına itiraz etti. Devleti ikiye bölerek yönetme teklifi reddedilince Bursa’ya gelerek padişahlığını ilan etti. II Beyazıt’ın ordusuna yenilince Memlûk Devleti’ne sığındı. Rumeli’ye geçmek için Rodos Şövalyeleri ile anlaşan şehzade Cem, Rodos şövalyeleri tarafından tutsak edildi. Bunda sonra Cem, önce Papa’nın, daha sonra da Fransız Kralı VIII. Şarl’ın tutsağı oldu. Cem Sultan’ın 1495’te ölümü nedeniyle Avrupalılar yeni bir Haçlı ordusu oluşturamadılar.

Osmanlı Memlûk İlişkileri

Fatih döneminde bozulmuş olan Osmanlı Memlûk ilişkileri, Memlüklülerin Şehzade Cem’i desteklemesi ve Dulkadir-oğulları ve Ramazanoğulları beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kullanması nedeniyle savaşa dönüşmüştür.

  • 1485-1491 yılları arasında süren savaşlarda her iki taraf da açık bir üstünlük sağlayamadı.
  • Şehzade Cem isyanı, Cem’in Memlüklere ve ardından Rodos şövalyelerine sığınması sonucunda bir dış sorun haline gelmiştir.
  • Şehzade Cem isyanı, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesini yavaşlatmıştır.
Osmanlı Venedik İlişkileri

Venediklilerin Mora halkını Osmanlılara karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Venedik savaşları başladı. İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin kaleleri Venediklilerin elinden alındı ve böylece Osmanlı Devleti’nin Mora’daki hakimiyeti kesinleştirildi.

Endülüs’e Yardım Gönderilmesi

1492’de ispanya’daki (Endülüs) Katolik Haçlılar, ispanya’da yaşayan Müslümanlara ve Yahudilere karşı büyük bir soykırım faaliyetine başladılar. Bunun üzerine II. Beyazıt’ın desteğiyle, ispanya’daki soykırımdan kurtarılabilen Yahudiler ve Müslümanlar, Osmanlı topraklarına yerleştirildi.

Sultan II. Bayezid Türbesi

Sultan II. Bayezid Türbesi

Balkanlardaki Faaliyetler

Boğdan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı Macarlarla işbirliği yapması ve Batı Karadeniz’de Osmanlı ticaretine zarar vermesi üzerine Boğdan seferine çıkıldı. Kili ve Akkerman Kaleleri alındı, Boğdan yeniden Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Böylece Osmanlı Devleti’nin Balkan toprakları ile Kırım arasındaki toprak bağlantısı tam olarak sağlanmış oldu.

Advertisement
Osmanlı İran İlişkileri

Doğu’daki Akkoyunlu Devleti’ni yıkan Şah İsmail, 1502’de Safevi Devleti’ni kurdu. Şiiliği kabul eden ve Anadolu’da hakimiyetini genişletmek isteyen Şah ismail bu amaçla Anadolu’da 1511’de Şahkulu İsyanı’nı çıkarttı. Bu isyanın güçlükle bastırılması ve Doğu Anadolu’da Şah ismail’in faaliyetlerine karşı etkili bir politika izlenememesi nedeniyle şehzade I. Selim (Yavuz), 1512’de isyan ederek II. Beyazıt’ı tahttan indirdi ve kendi padişahlığını ilan etti.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply