Fritz Arndt Kimdir?

0
Advertisement

Fritz Arndt kimdir ve ne yapmıştır? Fritz Arndt hayatı, biyografisi, kimyaya katkıları ve çalışmaları hakkında bilgi.

Fritz Arndt

Fritz Arndt; (d. 6 Temmuz 1885, Hamburg – ö. 8 Aralık 1969, Hamburg), Alman kimyacıdır. Türkiye’de modern kimyanın öncülerindendir.

1908’de Freiburg Üniversitesi’ni bitirdi. Çeşitli üniversitelerde kimya asistanlığı yaptıktan sonra, 1912-15 arasında çalıştığı Breslau Üniversitesi’nde doçent ve profesör oldu. I. Dünya Savaşı sırasında, istanbul Darülfünunu’nda genel kimya profesörlüğü yaptı (1915-18). Daha sonra Breslau Üniversitesi’nde kürsü başkanı olarak çalıştı. 1933’te Hitler rejiminden kaçarak İngiltere’ye sığındı ve bir yıl Oxford Üniversitesi’nde konuk profesör olarak ders verdi. 1934’te Türk hükümetinin çağrılısı olarak Türkiye’ye geldi ve aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü müdürü olarak görevlendirildi. Kısa sürede Türkçeyi öğrenerek derslerini bu dille vermeye başladı. II. Dünya Savaşı sırasında Türk vatandaşlığına geçen Arndt, 1955’te emekli oldu. 1956’da Hamburg Üniversitesi tarafından onur profesörü olarak davet edilince, bilimsel araştırmalarını orada sürdürdü. 1965’te, İstanbul Üniversitesi, 80. doğum yıldönümü nedeniyle kendisine onursal doktora verdi. Türkiye’de modern kimya, başta Fritz Arndt olmak üzere Fen Fakültesi’ndeki öbür Alman hocalar Dr. Hoesh ve Dr. Fester’in çalışmalarıyla yerleşti. Yazdıkları kitaplar yardımcıları tarafından Türkçeye çevrildi. Ayrıca onların özendirmesiyle Almancadan, başka kimya kitapları da çevrildi ve genel olarak Alman kimya literatürüne dayanılarak Türkçe kimya kitapları yazıldı. Fen Fakültesi muallimlerinden Suzi Osman Bey, Ecsâm-ı Gayr-ı Uzviyenin Tahlil-i Tavsifisi (1916) adlı kitabı Arndt’ın önerisi üzerine H. Biltz’den çevirdiğini belirtir. Fazlı Faik (Yegül) Bey de, Tahlil-i Mikdari Tatbikatı (1916) adlı yapıtı, Arndt’ın yardımlarıyla A. E. Stock ve A. Stahler’den Türkçeye çevirdiğini kaydeder.

Fritz Arndt’ın Türkçe yapıtları, Türkiye’ deki modern kimya literatürü açısından çok önemlidir. Arndt, Kimyayı Gayr ı Uzvide ilk Tatbikat (1917) ve Gayr-ı Uzvi Kimyada İlk Tatbikat (1935) adlı yapıtlarını, kimya bölümü öğrencilerine rehber olmak üzere hazırlamıştı. Muhtasar Tatbikat-ı Kimyeviye (1918) ve Kısa Kimya Tatbikatı (1934) adlı çalışmalarında, inorganik ve organik kimya laboratuvar deneyleri ile uygulamalarını açıklar. Bunlardan başka Anorganik Kimyaya Başlangıç Laboratuvarı (1945-46; Lütfi Frgener ve Melike Ergener ile birlikte), Denel Organik Kimya (1949) ve Yeni Denel Organik Kimya (1950; L. Ergener ile birlikte) adlı yapıtları vardır.

Advertisement

Leave A Reply