Atatürk’ün Liderliğindeki Büyük Zafer, 30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Yazı

0
Advertisement

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki rolü ve Büyük Taarruz’un anlamı. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zaferin anlamını keşfedin.

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Yazı

Ulusumuz tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşamıştır. Bunun için ölüm kalım mücadeleleri vermiştir. Elde ettiği zaferlerle övünç ve gurur duymak en doğal hakkıdır. Kazanılan bu zaferlerin en önemlisi 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar‘da kazandığımız büyük zaferdir. Bu nedenle 30 Ağustos gününü Zafer Bayramı olarak kutlarız.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin ve ordusunun, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinden biri olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasıyla elde ettiği büyük bir zaferi anmak için kutlanan bir milli bayramdır.

Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar’da kazanılan zaferle sonuçlanan bir askeri harekattır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın son aşamasını oluşturan bu taarruz, Türk Ordusu’nun düşmana karşı büyük bir koordinasyon ve strateji ile yürüttüğü bir harekattır. Zafer, Türk Ordusu’nun başarısıyla sonuçlanarak Türk milletinin bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini kazanmasını sağlamıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını, birlik ve beraberlik ruhunu vurgulamak, milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin gücünü, azmini ve direncini simgeler ve Türk milletinin bağımsızlık aşkının bir ifadesidir.

Advertisement

Zaferin Öyküsü

Daha önce dediğimiz Kurtuluş Savaşında ülkemizin içinde bulunduğu duruma dikkatinizi çekmek isterim. Yurt işgal edilmiş, ordular dağıtılmış, millet fakirlik içerisinde, silah ve cephane yoktu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen düşmanları yenilgilere uğratmış, zaferler kazanmışlardır.

İnönü ve Sakarya Savaşların da Türk Ordusunun gösterdiği kahramanlıklar düşmanların ilerlemesini durdurmuştur. Fakat düşmanları yurttan atamamışlardı. Sakarya Savaşı‘ndan sonra düşmana kesin darbe indirilmesi çalışmaları hemen başlatıldı. Büyük bir gizlilik içerisinde Mustafa Kemal Paşa tarafından planlar hazırlandı. Amaç düşmanı tamamen yurttan atmaktı.

Atatürk hazırladığı planı Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkam Fevzi Paşa ile görüşerek, hazırlıkları gözden geçirdiler.

26 Ağustos 1922’de Türk topçusunun ateşi ile Büyük Taarruz başladı. Ordularımız hedeflerine ulaştı. Yunan ordusu neye uğradığım anlayamadı. Kaçan Yunan kuvvetlerinin savunma cephesi kısa sürede dağıtıldı. 30 Ağustos günü Dumlupınar’da kuşatıldı. Savaşı bizzat Mustafa Kemal yönetti. Dumlupınar’daki Başkomutanlık Meydan Savaşı adı verilen savaşta, Yunan ordusunun büyük bir kısmı yok edildi.

Kaçan işgalci askerler önüne gelen tüm köy ve şehirleri yakıp yıkıyorlardı.

Advertisement

Bunu üzerine Atatürk askerlerine şu emri verdi:

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Türk ordusu düşmanı kovalayarak 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi.

Binbir güçlükle kazanılan bu büyük zaferden sonra Anadolu’da düşman askeri kalmadı.


Leave A Reply