40 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

40 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu kırktır? Trafik kodu 40 olan Kırşehir’in tüm ilçelerinin plaka kodları.

40 Plaka Kodu = Kırşehir İline Aittir

40 Plaka Kodu = Kırşehir İline Aittir

Aşağıda 40 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Çiçekdağı
 • Çiçekdağı / 40 M 7000 – 40 M 7999
 • Çiçekdağı / 40 NA 001 – 40 NZ 999
 • Çiçekdağı / 40 T 7000 – 40 T 7999

Çiçekdağı; Kırşehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 41 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden ve doğudan Yozgat, batıdan Ankara, kuzeybatıdan Akçakent, güneyden Akpınar ilçeleri, güneydoğudan Nevşehir ile çevrilidir.

Genelde düzlük yapıda olan ilçe toprakları üzerindeki en yüksek nokta güneydeki Çiçekdağı’dır (1.691 m), ilçenin en önemli ırmağı olan Delice Irmağı’nın kollarından Kılıçözü Suyu, batıda Ankara sınırını oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, şekerpancarı ve ayçiçeği ekiminin yanı sıra, meyvecilik (elma, üzüm, ceviz) önemlidir. Hayvancılık, Çiçekdağı çevresinde gelişmiştir.

Çiçekdağı’nın kuzeydoğu eteklerinde deniz düzeyinden 820 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 1.300 m yükseltideki Çiçekdağı Geçidi ve bir bölümü asfalt bir bölümü stabilize 67 km’lik karayoluyla bağlıdır. Yozgat’a bağlı bir bucakken, 1855’te Mecidiye adıyla ilçe yapıldı. Cumhuriyetken sonra 1930’da Çiçekdağı adını aldı.

Advertisement
Kaman
 • Kaman / 40 KA 001 – 40 KZ 999
 • Kaman / 40 M 5000 – 40 M 5999
 • Kaman / 40 S 5000 – 40 S 5999
 • Kaman / 40 T 5000 – 40 T 5999

Kaman; Kırşehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Savcılıbüyükoba), 50 köyü vardır. İlin batısında; doğadan Akpınar ve Merkez, güney va batıdan Ankara’nın Şereflikoçhisar ve Bala, kuzeyden Kırıkkale’nin Keskin ilçeleriyle çevrilidir.

Dağlar ve yayla düzlükleri ilçenin yüzey şekillerini belirler. Doğuda Baran Dağı (1.808 m) en yüksek noktayı oluştururken, yükselti kuzeyde 1.526 m’ye, güneyde 1.695 m’ye ulaşır. Dağlar dışında yükselti 1.200-1.300 m dolayındadır. Güneybatısında Hirfanlı Baraj Gölü yer alır. İlçedeki ırmaklardan güneydekiler Kızılırmak’a, Hirfanlı baraj Gölü’ne, kuzeyden doğanlar Delice Çayı’na karışır. Güneyden kuzeye akan Kılıçözü Deresi Malaközü Deresi ile birleşir. Karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 459 mm’dir. Doğal bitki örtüsünü geniş alanlar kaplayan bozkırlar oluşturur.

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, üzüm, kayısı, elma başlıca tarım ürünleridir. Demir, Flüorit, mermer, yatakları vardır.

Kırşehir-Ankara Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.075 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 53 km uzaklıktadır.

Merkez
 • Merkez / 40 AC 001 – 40 AZ 999
 • Merkez / 40 DA 001 – 40 DZ 999
 • Merkez / 40 EA 001 – 40 EC 999
 • Merkez / 40 M 0001 – 40 M 4999
 • Merkez / 40 M 8000 – 40 M 9999
 • Merkez / 40 S 0001 – 40 S 4999
 • Merkez / 40 T 0001 – 40 T 4999
 • Merkez / 40 T 8000 – 40 T 9999
Mucur
 • Mucur / 40 LA 001 – 40 LB 999
 • Mucur / 40 M 6000 – 40 M 6999
 • Mucur / 40 S 6001 – 40 S 7000
 • Mucur / 40 T 6000 – 40 T 6999


Leave A Reply