Mucur Nerededir?

0
Advertisement

Mucur nerededir? Mucur hangi ilimize bağlıdır? Mucur ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Mucur

Mucur; Kırşehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 44 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzey ve batıdan Merkez, doğu ve güneyden Nevşehir’in Kozaklı, Hacıbektaş ve Gülşehir ilçeleriyle çevrelenir.

Genelde 900-1200 m arasında değişen yayla düzlükleriyle kaplı olan ilçe topraklarında yükselti, kuzeyden güneye doğru azalır (Kuzeyde Seyfe Ovası’nda 1.000-1.100 m, güneyde Kızılırmak Vadisi’nde 800-900 m) küçük bir kapalı havza gölü olan Seyfe Gölü (15 km2), Seyfe Ovası’nın batısında deniz düzeyinde 1.1100 m yükseltide yer alır. Ortalama 3-5 m derinliğinde, suyu tuzludur, özellikle yaz aylarında yoğun buharlaşma nedeniyle yüzölçümü 10 km2’ye kadar iner. Nevşehir ile güney sınırını oluşturan Kızılırmak, en önemli ve başlıca akarsudur. Kuzey ve doğudan inen Acıgöz, Kızılöz, vb küçük akışlı sular da batıda Kızılırmak’a katılırlar. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağmur ancak ilkbaharda düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 11.4°C, yağış tutarı 350-380 mm’dir. Egemen bitki örtüsü bozkırdır. Ekonomi; tarım (buğday, arpa, çavdar, mercimek, şekerpancarı, il üretiminde birinci patates, üzüm, elma, kayısı) ve hayvancılığa (koyun, keçi) dayanır. Malya Devlet Üretme Çiftliği’nde cins ve damızlık hayvan yetiştirilir. Deniz düzeyinden 1.080 m yükseltide, Kırşehir-Kayseri Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 22 km uzaklıktadır.


Leave A Reply