66 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

66 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu atmış altıdır? Trafik kodu 66 olan Yozgat’ın tüm ilçelerinin plaka kodları.

66 Plaka Yozgat

66 Plaka Kodu = Yozgat İline Aittir

Aşağıda 66 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Akdağmadeni
 • Akdağmadeni / 66 HA 001 – 66 HH 999
 • Akdağmadeni / 66 M 1001 – 66 M 1500
 • Akdağmadeni / 66 T 1001 – 66 T 1500

Akdağmadeni;Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 96 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Çekerek, güneyden Çayıralan ve Sarıkaya, batıdan Sorgun, doğudan Sivas’ın Yıldızeli ilçeleriyle çevrilidir.

Doğu ve güneyden, Akdağ’ın kuzey uzantılarıyla çevrelenen ilçe topraklarının batı bölümü, Bozok Yaylası’nda yer alır. Akdağ’ın batı yamaçlarını kaplayan karaçam, sarıçam, ardıç, meşe ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve kar yağışlı geçer. Yağmur, genelde ilkbahar ve sonbaharda düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 8.2°C, yağış tutarı 500.6 mm’dir. Akdağ’dan kaynaklanan sular (Akdağmadeni, Saray, Göndelen vb), kuzeyde Yeşilırmak’ın kollarında Çekerek Suyu’nda katılırlar. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, çavdar, nohut, şekerpancarı, patates, üzüm, elma, armut), hayvancılık (koyun, inek, sığır, tiftik ve kılkeçisi), madencilik (kurşun, çinko), orman ve tarım ürünleri ticaretine dayanır. İlçede bir deri fabrikası vardır. Akdağ’ın kuzey eteklerinde, deniz düzeyinden 1.350 m yükseltide Yozgat-Sivas Karayolu’ndan 2 km içeride kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 104 km uzaklıktadır.

Tarihsel Eserler: İlçede turistik değer taşıyan dört ünlü mağara vardır: İnsanülhamit (ilçenin 18 km batısında aynı addaki köyde); Çatalan (ilçenin 12 km doğusunda, Bozhöyük yakınında); Ermelik (ilçenin 30 km kuzeyinde, Ermelik Köyü kalesinde); Divanlı (ilçenin 30 km batısında, Divanlı kayalıklarında).

Boğazlıyan
 • Boğazlıyan / 66 DF 001 – 66 DH 999
 • Boğazlıyan / 66 DL 001 – 66 DN 999
 • Boğazlıyan / 66 DS 001 – 66 DT 999
 • Boğazlıyan / 66 EA 001 – 66 EZ 999
 • Boğazlıyan / 66 M 1501 – 66 M 2000
 • Boğazlıyan / 66 T 1501 – 66 T 2000

Boğazlıyan; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Yenipazar), 33 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; batıdan ilin Yenifakılı, doğudan Çandır, kuzeyden Çayıralan, güneyden Kayseri’nin Felahiye ilçeleriyle çevrilidir.

İç Anadolu Yaylası üzerinde yer alan ilçe topraklarının yalnızca doğudaki küçük bir bölümü, Akdağlar’ın uzantılarıyla kaplıdır. Bozkır ve yayla bitkilerinin yanı sıra, küçük orman (karaçam, ladin, ardıç, meşe) toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Kara iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağmur, genelde ilk ve sonbaharda düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 9.7°C, yağış tutarı 393.8 mm’dir. İlçe’yi doğubatı doğrultusunda aşan Karasu, Delice Irmak’ının iki kolundan biridir. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, çavdar, mercimek, şekerpancarı, patates, kuru-soğan, üzüm, elma, armut) ve hayvancılığa (koyun, inek, tiftik keçisi, kıl keçisi) dayanır. Tarım etkinlikleri, Karasu çöküntü oluğundaki Boğazlayan Ovası’nda yoğunlaşmıştır. Kent merkezinde bir deri fabrikası, küçük ölçekli endüstri ve ticaret kuruluşları, tahıl siloları vardır.

Kekliçek-Yatır dağları arasındaki vadide, deniz düzeyinden 1.400 m yükseltide Yozgat-Kayseri Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 120 km uzaktadır.

Çayıralan
 • Çayıralan / 66 M 2001 – 66 M 2500
 • Çayıralan / 66 RA 001 – 66 RC 999
 • Çayıralan / 66 T 5751 – 66 T 6000
Çekerek
 • Çekerek / 66 T 2751 – 66 T 3000
 • Çekerek / 66 M 2501 – 66 M 3000
 • Çekerek / 66 FA 001 – 66 FZ 999
Merkez
 • Merkez / 66 AC 001 – 66 AZ 999
 • Merkez / 66 DA 001 – 66 DE 999
 • Merkez / 66 DK 001 – 66 DK 999
 • Merkez / 66 DP 001 – 66 DR 999
 • Merkez / 66 DU 001 – 66 DZ 999
 • Merkez / 66 M 0001 – 66 M 1000
 • Merkez / 66 SA 001 – 66 SA 999
 • Merkez / 66 T 0001 – 66 T 1000
Sarıkaya
 • Sarıkaya / 66 M 3001 – 66 M 3500
 • Sarıkaya / 66 NA 001 – 66 NZ 999
 • Sarıkaya / 66 T 3001 – 66 T 3500
Sorgun
 • Sorgun / 66 LA 001 – 66 LZ 999
 • Sorgun / 66 M 3501 – 66 M 4000
 • Sorgun / 66 T 3501 – 66 T 4500
Şefaatli
 • Şefaatli / 66 M 4001 – 66 M 4500
 • Şefaatli / 66 PA 001 – 66 PD 999
 • Şefaatli / 66 T 4501 – 66 T 4750
Yerköy
 • Yerköy / 66 KA 001 – 66 KZ 999
 • Yerköy / 66 M 4501 – 66 M 5000
 • Yerköy / 66 T 4751 – 66 T 5750

Leave A Reply