8. Sınıf Edebiyat Bilgileri İle İlgili Testler, Sorular Çözümleri

0
Advertisement

8. sınıf türkçe dersi, edebiyat bilgileri konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf türkçe testleri, sorular ve cevapları

8. sınıf testleri

8. Sınıf Edebiyat Bilgileri İle İlgili Testler

TEST 1

1. Öğretmen, öğrencilerinden makale ile ilgili bildiklerini söylemelerini istemiştir.
Berk: Gazete ve dergilerde yayımlanır.
Ayşe: Ortaya atılan düşünce kanıtlanmaya çalışılır.
Zafer: Okurla konuşuyormuş gibi bir üslubu vardır.
Zehra: Konu sınırlaması yoktur.

Makale ile ilgili olarak öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?

A) Zafer
B) Zehra
C) Berk
D) Ayşe

2. Son gülün karşısında son bülbül ah ederken
Sırma saçlım bu sabah bahçeme geldi erken
Taş oluktan dökülen bir su başında durdu
Her geçen yolcu için başka bir söz bulurdu

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Tunç kafiye kullanılmıştır.
B) Benzetme ve kişileştirme yapılmıştır.
C) Cinaslı kafiye kullanılmıştır.
D) 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Advertisement

3. Kalkınca savaşta atlar dörtnala
Benzeriz şahlanan birer kartala
Bir elde dizginler bir elde pala
Karşıya çıkanı kırar geçeriz

Bu dörtlükte hangi söz sanatları kullanılmıştır?

A) Konuşturma – kişileştirme
B) Benzetme – abartma
C) Benzetme – kişileştirme
D) Abartma – konuşturma

4. Çoğunlukla toplumu ilgilendiren güncel konularda yazılan, içten hoş bir dili olan, yazarın düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmeden okurla konuşuyormuş gibi aktardığı yazılara ne denir?

A) Makale
B) Anı
C) Sohbet
D) Fıkra

5. Bir hafta sonu ailece pikniğe gittik. Etraf çok güzelleşmişti. Kardeşimle bir süre yürüdük. Yorulduğumuzda oturduk, hatta yemyeşil çimenlere uzandık, yuvarlandık. Daha sonra balık tuttuk dere kenarında. Babam ağaca yaslanarak gazete okudu bir süre. Annem ise sofrayı hazırladı. Babam, köfteleri kızartırken, annem salata yaptı. Ben de ekmekleri kestim. Yemeğimizi neşeli bir şekilde yedik. Derede kurbağalar vıraklıyor, ağaçlarda değişik kuşlar tatlı tatlı ötüyordu. Belgırat ormanları o gün gözüme çok güzel geldi.

Bu parçadaki olay, kişiler, yer ve zaman aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Olay Yer Zaman Kişiler
A) Orman gezisi Belgırat ormanı Bahar günü Yazar
B) Piknikte ayı görülmesi Göl kıyısı Hafta sonu Yazar ve ailesi
C) Orman gezisi Dağlar Sabah Çocuklar
D) Ailece pikniğe gitme Belgırat ormanı Hafta sonu Yazar, annesi, babası ve kardeşi

6. Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için… Ö
püp başıma koyduğum
Ekmek gibisin.

Advertisement
Bu mısralar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Serbest ölçü kullanılmıştır.
C) Tam kafiye vardır.
D) Konusuna göre lirik bir şiirdir.

7. Bir kişinin yaşadıkları ve başından geçenleri konu olarak ele almaları yönüyle iki tür sık sık birbiriyle karıştırılır. Bu iki türün birbiriyle ayrıldıkları nokta ise yazılış zamanlarıdır. Birinde yaşananlar o günün sonunda tarih atılarak sıcağı sıcağına aktarılırken diğer tür ise üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra dile getirir.
Bu konuşmacının karşılaştırdığı türler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Deneme – Söyleşi
B) Anı – Gezi yazısı
C) Günlük – Gezi yazısı
D) Günce – Anı

8. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
iklimlerden şarkılar getirdim sana

Bu mısralar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11 ‘li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Benzetmeden yararlanılmıştır.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) Redife yer verilmemiştir.

9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Yazarın herhangi bir konudaki düşüncelerini karşılıklı konuşma üslubuyla, içtenlikle anlattığı yazılara söyleşi denir.
B) Yazarın güncel konulardaki düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmeden gazetedeki köşesinde aktardığı kısa yazılara fıkra denir.
C) Bir topluluğu heyecanlandırmak, topluluğa bir düşünceyi benimsetmek için yapılan konuşmaya konferans denir.
D) Yazarın herhangi bir konudaki düşüncelerini kanıtlamak amacıyla yazdığı gazete veya dergi yazılarına makale denir.

10. Olağanüstü olayların yer alması bakımından iki tür sık sık birbiriyle karıştırılır. Bu iki türü birbirinden ayıran en büyük özellik halkın ……. gerçek olduğuna inanması …….ise kesinlikle hayal ürünü olduğunu bilmesidir. Biri yerel (milli) nitelikler taşırken diğeri evrensel nitelikler taşır ve eğiticiliğe önem verir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fablın – masalın
B) Efsanenin – masalın
C) Anının – fablın
D) Biyografinin – efsanenin

11. Yaşım hayli ilerledi. Bu nedenle yaşadığım ve tanık olduğum önemli olayları sanat değeri taşıyan bir dille kaleme alıyorum. Tarihi bir belge niteliği de taşıyan eserimi zevkle okuyacağınızı umuyorum.

Bu yazarın aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili bir eser verdiği söylenebilir?

Advertisement

A) Makale
B) Deneme
C) Öykü
D) Anı

12. Sen baharda nazlı çiçek
Ben çiçekte tombul böcek
Sensin beni güldürücek
Anneciğim, biriciğim

Yukarıdaki dizelerde kendisine benzetilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Bahar, çiçek
B) Şair, annesi
C) Nazlı çiçek, tombul böcek
D) Bahar, böcek

13. Enginden engine koşarken rüzgâr
Bende bir yolculuk heyecanı var
Yattığım kayaya çarpan dalgalar
Çıkıver bir sonsuz sefere diyor
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Düz kafiye düzeni vardır.
C) Kaya kişileştirilmiştir.
D) Konusuna göre Lirik şiirdir.

14. Öğretmen: Çocuklar, fabl yazı türüne bir örnek vermenizi istiyorum.
Hatice: Aile, bir toplumu oluşturan en önemli yapıdır. Bu yapıyı oluşturan bireyler arasında huzur ve güven varsa, bu durum bütün topluma yayılır. Böyle bir toplum da geleceğe güvenle bakar.

Harun: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, memleketin birinde Perili Ana derler bir kocakarı varmış. Huyu suyu kimsenin huyuna suyuna uymaz, perisi herkesten hoşlanmazmış.

Hayriye: Dün kitap fuarına gittik. Fuar fazla kalabalıktı, insanlar koca binada yavaş yavaş ilerliyordu. Kalabalığa dayanamayanlar dışarı çıkıyordu. Ben Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserini alacaktım. Çok aradım. Sonunda buldum. Hızlıca çıkış kapısına yöneldim.

Hayrettin: Günlerden bir gün geyik, ata kötü davranmış; at da intikam almak için geyiğin peşine düşmüş. Geyik rüzgâr gibi koşunca at onu yakalayamamış, ihanetin acısıyla insanoğlundan yardım istemiş, insanoğlu yardım teklifini kabul etmiş, geyiği yakalayıncaya kadar atı koşturmuş ve geyiği yakalayıp öldürmüşler.

Hangi öğrenci doğru örneği vermiştir?

A) Hatice
B) Harun
C) Hayriye
D) Hayrettin

15. Yıldızlar çamlara değer de geçer,
Gün burdan başını eğer de geçer,
Sular dizlerini döğer de geçer,
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yâr Ilgaz!

Advertisement

Bu dörtlükteki “kişileştirmeler” aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Çamlar, gün, sular
B) Gün, sular, İlgaz
C) Yıldız, gün, sular
D) Yıldız, baş, diz, Ilgaz

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusu değildir?

A) Gökyüzün bir perişanlığı vardı üzerinde
Yüz yıldır silkip atılacak gibi değildi.
B) Ağacım dört kol çengi kıyamet
Her dalımda bir memleket
C) Koca dağlar önünde toz duman olur gider
Ayakları baş, başları da yerle bir eder.
D) Açsam rüzgâra yelkenimi
Dolaşsam ben de deniz deniz ‘

17. İki öğrenci, bir yazı türüyle ilgili konuşmaktadır.
-Bu yazı türünde yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylar “yer-kişi-zaman” öğelerine bağlı olarak anlatılır.
-Tabi bunların yanında olay, yer ve kişiler ayrıntılara kaçmadan anlatılır.

Buna göre öğrenciler hangi yazı türü hakkında konuşmaktadır?

A) Roman
B) Anı
C) Günlük
D) Öykü

18. Gözlerimden kan yaş döküp ağladım Ciğerciğim pare pare doğradım Koç Hasan’ı Çin’de şehit eyledim Öz evladım ölüşüne ne dersin Bu dörtlükte ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif kullanılmamıştır.
C) Zengin kafiyeye yer verilmiştir.
D) Abartma yapılmıştır.

19. Atatürk, Çankaya’da sıkıldığı zamanlar okulumuza gelir, bazı sınavlara girerdi. Sınavlarda sorular sorardı. Lisede, sorulan sorulara iyi yanıt verenleri Avrupa’da okumaya yolladığını duyardık.
Ali’nin okuduğu bölüm aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

A) Masal
B) Öykü
C) Makale
D) Anı

20. En son Bektaş Ağa çöktü, diz üstü Titrek elleriyle gererken yayı Her yandan bir merak sardı alayı Ok uçtu, hedefin kalbine düştü Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

Advertisement

A) 11 ‘li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Zengin kafiye kullanılmıştır.
C) Redife yer verilmemiştir.
D) Çapraz kafiye düzeni vardır.

ÇÖZÜMLER

TEST 1 ÇÖZÜMLERİ

1 – A
2 – C
3 – B
4 – C
5 – D
6 – C
7 – D
8 – D
9 – C
10 – B
11 – D
12 – C
13 – C
14 – D
15 – C
16 – D
17 – D
18 – D
19 – D
20 – A


Leave A Reply