8. Sınıf Türkçe Milli Kültür Teması İle İlgili Testler, Soru ve Çözümler

0
Advertisement

8. sınıf Türkçe dersi, Milli Kültür teması ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testlerinin yer aldığı sayfamız.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Türkçe Milli Kültür Teması İle İlgili Testler

TEST 1

KOMŞULARIMIZ

Evimizin bulunduğu sokakta, kiralık olanlardan başka, mülkiyeti içinde oturanlara ait, hepsi de bahçeli sekiz bina vardı. Bunlar her birisi ile sıkı fıkı görüşmekte değillerse de, her birinden ötekine uzanmış bir saygı, dostluk, hatta sevgi işaretleri eksik değildi.

Hiç değilse sokakta selamlaşır, kahvehanelerde görüşür, iyi günlerinde de acı günlerinde de birbirlerinin yardımlarına koşmayı, âdeta boyun borcu bilerek, günlük hayatlarında yapılması gereken bir görev sayarak yerine getirmeyi asla ihmal etmezlerdi.

Dedikodu hastalığına sahip olanlara karşı bile, ailenin hastası oldu mu arkasından çeşitli rivayetler uydurmuş kimse olsa dahi, hekime, ilaca koşar, eksiklerini tamamlamak için hiçbir fedakârlıktan geri kalmazlardı. Gerek kadın, gerek erkek, her ailenin fertlerine düşen borç, neyi lüzumlu kılıyorsa, hiç çekinmeden onu yerine getirir dururlardı. Mesela bir ailenin cenazesini yıkamak lâzım geldiğinde, evin kuyusu ya da bir akarsuyu yoksa atla, eşekle su taşıtmamak, bir ince toplumsal âdetti.

Bundan yarım asır evvelki Türk toplumunun temelindeki dostluk, edep ve anlayışı ne çare ki artık arasak da bulmak imkânsız.

Advertisement

(Sâmiha AYVERDİ)

(İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahalle sakinlerinin küçük evlerinde mutlu olduğu
B) Mahalle sakinlerinin kötü alışkanlıkları olmadığı
C) Günümüzde komşular arasındaki dayanışmanın kaybolduğu
D) Bahçesi olmayan evlerin boş kaldığı

2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk toplumunun özelliklerinden biri değildir?

A) Birbirine yardım etmek
B) Sokakta karşılaşınca selamlaşmak
C) Fedakârlık
D) Evi olmayanlara ev yapmak

3. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi mahalle sakinlerinin güzel davranışlarından biri değildir?

Advertisement

A) Cenazeyi birlikte kaldırmak
B) İlacı olmayanlara ilaç almak
C)Kötü alışkanlığı olanları dışlamak
D) Suyu olmayan cenaze sahibinin su ihtiyacını karşılamak

4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde “Arı-kovan” sözcükleri arasındakine benzer bir ilişki vardır?

A) Balık – akvaryum
B) Öğrenci – ödev
C) Bekçi – polis
D) Resim – fotoğraf

5. Türkçe Sorusu
Bu resimdeki adam, aşağıdakilerin hangisini söylerse anlatıma öznellik katmış olur?

A) Yerden yüz elli metre yukarıdayım.
B) Burası aşağıdan daha soğuk.
C) Göl buradan daha güzel görünüyor.
D) Bir saattir burada tek başıma oturuyorum.

6. (1) 8. ve 9. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan Türk resim sanatının örnekleri arasında, duvar resmi ve figürlü işlemelerin yanında minyatürler de bulunmaktadır. (2) Türklerin eski yurtları Orta Asya’da, Türkistan’da, yaşadıkları döneme ait olduğu düşünülen minyatür örnekleri hâlâ Topkapı Sarayı arşivlerinde yer almaktadır. (3) Türkler yapılması zor olan sanatlarla ilgilenmişler ve bunlarda başarılı olmuşlardır. (4) İslam kültürünün, Türkler arasında yayılmasından sonra Selçuklu Türkleri minyatür sanatına önem vermeye başladılar. (5) Bu dönemde tıp, botanik, astronomi ve mekanik buluşları içeren bilimsel konulu eserler minyatürlendirilmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.

7. Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde dile gelir. Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındır. Çorap olur ayağa giyilir, kuşak olur bele sarılır. Kız, çeyizindeki kilimiyle övünür, delikanlı, kilimlerde sevgilisinin hayalini görür. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme
B) Öyküleme
C) Karşılaştırma
D) Betimleme

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Güzel bir film seyretmek için sinemaya gitmiş.
B) Art arda başlayan diziler insanı televizyona bağlıyor.
C) Biz bu tatil köyünü daha çok sevdik.
D) Deniz dalgalı olunca denize girmekten vazgeçtiler.

Advertisement

9. Ayşe, gördüklerinden ve duygularından hareketle dört farklı resim çizmiştir.
Ayşe, bu resimlerden hangisine duygu da katmıştır?
Türkçe Sorusu

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Taşdın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın
B) İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer
C) Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren taş bağırtı dağlar mısın
D) Dünya nedir dost yoluna âşık anı terk etmeye
Bir canım var ol dost için kurban eyleyesim gelir

11. Bir bahar sabahı gibi güzel çocukluğumun Kırık beşiğine başımı koyar Uyanmadan günlerce uyurdum Umudumu, dudaklarımda büyük türküler Ve ellerinde gelincik desteleri Karşımda bulurdum
Bu şiirde kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Sizlerin tek bir şeye ihtiyacınız var, Çalışmak.
B) Bu eserdeki dil, anlatım ve betimlemeler dikkat çekiyor.
C) Yola erken çıkmalısınız; çünkü daha sonra trafik tıkanıyor.
D) Parlak ışık altında çalışmak, göze zarar verir.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne yoktur?

A) Çalışma kitabını masanın üzerinde unutmuş.
B) Seyirciler bu golü uzun süre unutamayacaktır.
C) Cep telefonu insan sağlığını tehdit ediyor.
D) Kuşlar kış yaklaşırken Afrika’ya göç eder.

14. Aramızda dalga vardır dal vardır
Başımızda türlü türlü hal vardır
Aslı’m gibi yanağında gül vardır
Allı gelin Han Aslı’ma benzersin
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Lirik şiire özgü niteliklere sahiptir.
B) Benzetme yapılmıştır.
C) Edat görevinde kullanılmış bir sözcük vardır.
D) Ünsüz yumuşamasının görüldüğü birden fazla sözcük vardır.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı eylemi durum yönünden tamamlamıştır?

Advertisement

A) Akşama doğru işçiler bahçede toplandı.
B) Öğrencilerden biri sınıfa sessiz sedasız girdi.
C) Yağmur başlayınca sokakta kimse kalmadı.
D) Güz gelince güneşin etkisi azalır.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?

A) Aniden yağmur yağmaya başladı.
B) Sporcular ikinci gün büyük başarılar elde etti.
C) Şairler, sanat alanındaki gelişmeleri konuşuyordu.
D) Soğuk havalarda kendime sıcak bir yer ararım.

17. 1. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor
2. Bir çiçek istiyorum, ben bakmasam solacak
3. Annesinden habersiz uçan bir yavru kuşum
4. Birer birer sönecek ruhumdaki ışıklar
Bu şiirin kaçıncı dizesinde benzetme yapılmıştır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

18. Aşağıdaki görsellerin hangisinde kişileştirme söz konusu değildir?

Türkçe Sorusu

CEVAPLAR

1 – C
2 – D
3 – B
4 – A
5 – C
6 – B
7 – A
8 – C
9 – A
10 – A
11 – B
12 – A
13 – D
14 – D
15 – B
16 – C
17 – C
18 – D

TEST 2

TÜRKİYE

Türkiye Türkiye dağlarını duman almış
Üzümler memleketi, tütünler memleketi
Türkiye Türkiye çok gülmüş çok ağlamış
Sabırlı bağrı yanık insanlar memleketi
Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi
Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş
Ve o nehirler delirip gür gür gelirler
Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş

……..

Sen Türkiye’sin, evim barkım köyüm obam Türkiye
O senin çifte çarşılı harp görmüş şehirlerin
Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya
Adana’nın yolları taştan yola çıkıp Maraş’tan
Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa’ya
Bursa’nın ya Bursa’nın ufak tefek taşları
Uçan yıldızı dondurur Ardahan’ın kışları
Erzincan’da bir kuş var kanadı gümüş pul pul
Ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini
Şehirler padişahı canım İstanbul

Türkiye Türkiye ay yıldızlı Türkiye
Sen Mehmet’sin omuzların Anadolu yaylası
Aladağlar Toroslar dev gibi gövden
Sen şehit oğlu şehit babası
Sana selam olsun Dünya’dan…

Advertisement

(Attila İLHAN)

(İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisi karşıt anlamıyla birlikte kullanılmıştır?

A) Gülmek
B) Büyümek
C) Yürümek
D) Görmek

2. Bu şiirden Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Halkının tatlı ve acı günler yaşadığına
B) Değişik illerinin farklı güzelliklere sahip olduğuna
C) Halkının çok sabırlı olduğuna
D) Geleceğinin geçmişten daha parlak olduğuna

3. Bu şiirde geçen aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi deyimdir?

A) Duman almış
B) Yola çıkıp
C) Denize yürümüş
D) Dev gibi gövden

4. 1. Bu işleri başımıza Tarık sardı.
2. Türk askerleri düşmanları çepeçevre sardı.
3. Yeni diktiğimiz asma çardağı iyice sardı. —
4. Yanına alacağı yiyecekleri bir gazete kâğıdına sardı.
“Sarmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5. 1. O eski kitaba on lira değer biçmiş.
2. Terzi kumaşı elbise dikmek için biçmiş.
3. Bu yaz tatilinde orakla ekin biçmiş.
4. Bahçedeki çimlerin hepsini tek başına biçmiş.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “biçmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 3 ve 4

Advertisement

6. Renkli düşlerde unutuldu yaşantımız
Uzakta değilim sesini duyabilirim
Ne olur ağlama, geride bıraktığımız,
Beraberliğimizdir, artık ölebilirim.

Bu dizelerdeki koyu yazılı sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Renkli
B) Unutuldu
C) Uzakta
D) Ağlama

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “insanın değerinin bulunduğu çevrede iyi bilindiği” anlamına gelmektedir?

A) Altın yere düşmekle paslanmaz.
B) Taş düştüğü yerde ağırdır.
C) Ummadığın taş baş yarar.
D) Üzümün çöpü var, armudun sapı…

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?

A) Satranç kulübüne katılmak isteyenler parmak kaldırsın.
B) Haberleri gazete ve İnternetten takip ederdi.
Ç) Ben izin vermeden kimse dışarı çıkmasın.
D) Ayda bir defa kitapçılara gidip yeni çıkan kitaplar hakkında bilgi sahibi olun.

9. Havanın soğuğu her şeyi kendi içine gömmüş, sıcak yaz gecelerini bekliyordu pusuda. Etrafta uçuşan birkaç kuş, bir de vızıldayan sinekler vardı. Bunun dışında garip bir mezar sessizliği sarmıştı her yanı.
Bu parçada aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıstır?

A) Burun
B) Deri
C) Göz
D) Kulak

10. Çınar dediğin evlat gibidir, devlet gibidir. Sen çınarı korumak ve yaşatmak istiyorsan kökleri gövdeyi ayakta tut. Yeni dallar sürer, taze yeşillikler doğar. İş kökte ve gövdede… Köyümüzdeki şu çınar, köyün tek ağacı… Eğer kökünü kemiren kurtlan ayıklar, toprağını beller, suyunu zamanında verir, gövdeye balta vurmazsak, onu küflerden, mantarlardan temizlersek, daha açığı, seversek daha uzun yıllar yaşar, insan sevdi mi her çaresini bulur çınarı ayakta tutmanın. Sevmez, sahip çıkamazsa, bir balta vurur, çürütür.

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisini vurgulamaktadır?

A) insanın, ağacını, devletini sevgiyle, sahiplenmekle koruyabileceği
B) Kurumaya başlayan çınarları yaşatmanın zor olduğu
C) Ağaçların da insanlar gibi sınırlı bir ömrü olduğu
D) Ağaçları kesmenin devlete zarar vermekle eş değer olduğu

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü daralması vardır?

Advertisement

A) Günlük defterime her gün bir şeyler yazıyorum.
B) Ülkemizdeki gelişmeleri televizyondan izliyoruz.
C) Akşamları evde bir saat kitap okuyoruz.
D) Artık günler oldukça heyecanlı geçiyor.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

A) İleri geri konuşan kişiler, boş şeyler de söyler.
B) Kırlara gidince nedense insanlar çiçek toplar.
C) Bu sıralar sahilde açık yer yoktur.
D) Kuş seslerini dinleyerek uyumayı çok sever.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ses olayı yoktur?

A) Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin
B) Yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim
C) Şehrin bütün pencereleri yandı
D) Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan

14. Hangisi tümüyle fiilimsilerden oluşmaktadır?

A) Düşünce koşan çıkık tanıdık
B) Taşmak karma aracı koşar
C) Düğme izlemeden süre kaçış
D) Paslanmak silip atarak bilen

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz vardır?

A) Gün boyunca uğraşıp çizdiği resmi, ekin tarlasındaki çocuklar resmini, bir sergiye gönderdi.
B) Güzel bir resim çizmek, bunu çerçeveletip evin duvarına asmak isterdi.
C) Yağlı boya ile yaptığı tek resim okulda açılan bir sergide sergilenmiş, epey beğenilmişti.
D) Küçük yaşlardan beri resme ilgi duyar, güzel resimler yapmak isterdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) görevinde kullanılmıştır?

A) Öğle saatlerinde işçiler bahçede dolaşırdı.
B) Çocukluğunu bir sahil kasabasında geçirmiş.
C) Kitap fuarına uğradığından toplantıya geç kalmış.
D) Çocuk şiirleri, diğer şiirler kadar ilgi görmüyor.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır?

Advertisement

A) Onun sözlerini / hiçkimse / unutamadı.
B) Bizim köydeki insanlar / havalar ısınınca / yaylaya / çıkar.
C) Sabahları / koşmak /için / Çamlıca’ya / gider.
D) Ders kitaplarındaki şiirleri / bir deftere / özene bezene / yazardı.

18. Aşağıdaki sorulardan hangisi farklı bir öğeyi bulmaya yarar?

A) Neden?
B) Ne ile?
C) Nasıl?
D) Nerede?

19. Kedim henüz bir yaşında
Uyur hep soba başında
Hem cesurdur, hem de kurnaz
Bir tıkırtı duyar duymaz
Uyanır, aslan kesilir
Gözleri volkan kesilir
Bu dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Yer tamlayıcısı
B) Özne
C) Belirtisiz nesne
D) Zarf tamlayıcısı

20. Elinin arkasında güneş duruyordu Aylardan kasımdı üşüyorduk Ağacın biri bulvarda ölüyordu Şehrin camları kaygısız gülüyordu
Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) El
B) Ay
C) Şehrin camları
D) Bulvar

CEVAPLAR

TEST 2 ÇÖZÜMLERİ

1 – A
2 – D
3 – B
4 – D
5 – D
6 – A
7 – B
8 – D
9 – A
10 – A
11 – B
12 – C
13 – A
14 – D
15 – A
16 – B
17 – C
18 – D
19 – C
20 – C


Leave A Reply