9. Sınıf Biyoloji Konuları

0
Advertisement

9. Sınıf Biyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Biyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

1.1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

1.2. Canlıların Ortak Özellikleri
Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklar
hücresel yapı,
beslenme,
solunum,
boşaltım,
hareket,
uyarılara tepki,
uyum,
üreme,
büyüme ve gelişme
Metabolizma kavramı
Hareket kavramının tek başına canlılıkla ilişkilendirilmesi

1.3. Canlıların Yapısında Bulunan Bulunan Temel Bileşikler
Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürdün bütün canlılar için önemi
Su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar
Karbonlu bileşiklerin canlılar için önemi
ATP gibi moleküller, enzimlerin ve hormonlar
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
Karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminler, yapısında bulundukları besinler
Karbonhidrat ve yağ çeşitleri
Vitaminler sadece yağda ve suda çözünenler
vitaminlerin eksikliğinde ya da fazlalığında ortaya çıkan sağlık sorunları

2.1. Canlılığın Temel Birimi Hücre
Hücre çalışmalarının tıp ve sağlık alanındaki gelişmelere katkısı
a. Kök hücre kavramı ve kök hücre teknolojisi.
b. Hücre kültürü,
doku kültürü,
yapay organ ve yapay doku

Advertisement

2.2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Tür, Cins, Aile, Takım, Sınıf, Şube ve Âlem
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özellikleri
a. Bitkiler âlemi ve hayvanlar âlemindeki başlıca alt gruplar
b. Bitkiler âlemi ile ilgili tohum kavramı
c. Tohumsuz bitkiler karayosunları ve eğrelti otları
ç. Omurgalı hayvanlar balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler
d. Omurgasız hayvanlar, böcekler ve solucanlar

Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.

a. Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemler
– Bakterilerin, yoğurt yapımında ve endüstriyel fermantasyonda kullanılması,

– Arkelerin, gübre sanayiinde kullanılması,ve madde döngüsündeki önlemleri
– Mantarların, hamur mayalamada ve antibiyotik üretiminde kullanılması

Virüslerin biyolojik sınıflandırılmada yeri
a. Virüslerin özellikleri,
virüs kaynaklı hastalıkların insan hayatına etkileri
b. Virüslerin sebep olduğu hastalıklar
herpes,
AIDS,
kuduz,
hepatit,
grip

Advertisement

3.1. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
a. Güncel çevre sorunları;
hava kirliliği,
su kirliliği,
toprak kirliliği,
besin kirliliği,
radyoaktif kirlilik,
gürültü kirliliği,
asit yağmurları,
küresel iklim değişikliği,
erozyon,
doğal hayat alanlarının tahribi,
orman yangınları
b. Küresel iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin günlük hayat üzerine olası etkileri

3.2. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
a. Doğal kaynaklar; toprak, su, besinler, meralar, ormanlar vb.
b. Sürdürülebilirlik kavramı, ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliğini kaybetmeden gelişimine devam etmesi
c. Türkiye geneli ve yerel çevreden başarılı uygulamalar


Leave A Reply