Abbas Hilmi Paşa Kimdir? Son Mıdır Hidivinin Hayatı

0
Advertisement

Abbas Hilmi Paşa Kimdir? Son Mısır Hidivi ünvanını taşıyan Abbas Hilmi Paşa hayatı, Hidiv nedir? Abbas Hilmi Paşa hakkında bilgi.

Abbas Hilmi Paşa

Abbas Hilmi Paşa (Kaynak: wikipedia.org)

Abbas Hilmi Paşa; son Mısır hıdividir. (İskenderiye 1874-Cenevre 1944). Tevfik Paşa’nın oğludur. Eğitimine özen gösterildi, Viyana’daki Theresianum Okulu’nda okudu. Babası Tevfik Paşa’nın ölümü (7 Ocak 1892) üzerine Osmanlı Devleti’nce Mısır’a hıdiv atandı (27 Mart 1892). İngilizlerin Mısır’ın içişlerine fazla karışmaları ve ülkedeki asker sayısını artırmaları üzerine İngilizlere karşı cephe aldı. Bunun üzerine Mısır’da karışıklıklar ortaya çıktı. Uyguladığı ulusal politikayı baltalamak için İngilizler yoğun çaba harcadılar.

Fransa’nın Fas’ı işgal etme girişimi üzerine Mısır’daki isteklerinden vazgeçmesi üzerine, Hıdiv, İngilizlerden hac yolu üzerindeki Akabe ve el-Ariş’i boşaltmalarını istedi. Ancak İngiltere, 1906’ya kadar bu konuyu oyalamasını bildi. Bu arada Nazırlar Reisi Mustafa Fehmi Paşa’nın yerine Fahri Paşa’yı atamak istemesi, İngilizleri kızdırdı. Olay işgal kuvvetlerini harekete geçirecek kadar alevlendi. Riyaz Paşa’nın bu makama atanmasıyla konu kapatıldı. İngilizlerin artan baskısı üzerine çabalarını eğitim ve basın alanlarına kaydırdı. İngiliz işgal kuvvetlerine karşı yardım almak amacıyla 1893’te İstanbul’a geldi. Babıâli’deki görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca mücadelesinden vazgeçti ve her yıl Avrupa gezilerine çıkmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı başladığında İstanbul’da bulunuyordu.

Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında yer alınca İngilizler Mısır’daki tüm Osmanlı haklarını kaldırdıklarını duyurdular. Bu karar üzerine Abbas Hilmi Paşa hıdivlikten alındı. Yerine Hüseyin Kâmil (1914-1917) atandı. Fakat Türkiye 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanıncaya kadar Abbas Hilmi Paşa’yı Mısır Hıdivi olarak tanımayı sürdürdü. Abbas Hilmi Paşa hıdivlikten alındıktan sonra İsviçre’nin Cenevre Kenti’ne yerleşti ve burada öldü.


Kaynak – 2

Osmanlı İmparatorluğunun fermanıyla Mısır’a Hidiv olanların sonuncusudur. Hidiv Tevfik Paşanın oğludur. İskenderiye’de doğdu. Babasının ölümü üzerine 1892 de, 18 yaşında iken Hidivliğe geçti. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya tarafında harbe girince İngilizler, Osmanlı İmparatorluğunun Mısır üzerindeki haklarını tanımaz oldular. O sırada İstanbul’da bulunan Abbas Hilmi Paşayı Hidivlikten düşürerek Amcaoğlu Hüseyin Kamil Paşayı «Sultan» unvanıyla Mısır tahtına oturttular. Abbas Hilmi Paşa 1923 ten sonraki hayatının çoğunu Avrupa’da geçirdi. İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde İsviçre’de öldü.

Kendisi Türk dostu ve İngiliz düşmanı olarak tanınmıştır.

Advertisement

Leave A Reply