Abdurrahman İbn Avf Kimdir?

0
Advertisement

Abdurrahman İbn Avf Kimdir?Abdurrahman İbn Avf  kimdir, hayatı, İslam tarihindeki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Abdurrahman İbn Avf

Abdurrahman İbn Avf Kimdir?

Abdurrahman b. Avf b. Abd Avf El-Kureşi ez-Zuhri, Aşere-i Mübeşşere’den yedincisi olarak kabul edilmiştir. Künyesi Ebu Muhammed’tir O da Ashab-i Şura’daki altı kişiden biridir.

Müslüman Oluşu

İslam’a ilk girenlerdendir. Habeşistan’a da Medine’ye de Hicret edenlerin ilkleri arasındadır. Medine’ye yerleştiğinde Hz. Muhammed ona Sa’d b. er-Rabi’i kardeş etmiştir, Bedir ve Uhud Savaşlarına Hz. Peygamber‘le birlikte katılmıştır. Dumetü l-Cendel’e gönderilen askere komutanlık da eylemiştir. “Allahu Taala seni muvaffak edince onların kralının veya şerifinin kızı ile evlen” diye Hz. Muhammed tavsiye etmiştir. 700 kişiden kurulu olan bu birlik Şaban 6/ Aralık 627’de görev yapmıştır. Hristiyan olan bu bölge şefi El-Asbağ El-Kelbi hidayete erip Müslüman olmuştur. Abdurrahman bin Avf ile bir barış antlaşması imzalamış ve Abdurrahman onun kızı Tumadir ile evlenmiştir.

Cengaverlik ve vefakarlığın bir misali olmak üzere Uhud Savaşı’nda : Vücudunda yirmi yara görüldüğü, iki dişinin düştüğü, ayağından da yaralandığı için topalladığı kaynaklarda kayıtlıdır.

Kişiliği

Ticaretteki mahareti sayesinde az zaman içinde hatırı sayılır bir servete sahip olmuştur. Allah yolunda bir çok malını sadaka olarak fakir fukaraya dağıtmakla da ünlüdür. Bir günde 30 köle azat ettiği de bilinmektedir. Siyaset bakımından Hz. Ebu Bekir‘in dostu idi. Hz. Osman‘ın halife seçilişinde kendisi adaylıktan çekilmiş fakat seçimde önemli rol oynamıştır. Çünkü Hz. Ömer‘in ölüm döşeğinde 6 üyeli şuraya seçtiklerinden olmak hasebiyle ve sahip olduğu imkanlar dolayısıyla tarihi bir görev yapma gücüne malik olanlardandı.

Advertisement

75 yaşında olduğu halde H. 31/M. 652’de vefat etti.


Leave A Reply