Abhazya Nerededir? Abhazya Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Abhazya Cumhuriyeti nerededir? Abhazya Cumhuriyeti’nin konumu, özellikleri, ekonomisi, tarihçesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Abhazya Nerededir? Abhazya Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

Abhazya Nerededir? Abhazya Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

Abhazya Cumhuriyeti; Gürcistan’da özerk cumhuriyet. Yüzölçümü 8.600 km2, başkenti Suhumi’dir.

Kuzeybatı Gürcistan’da, Kafkas Dağları’nın batı ucunda, Karadeniz kıyısında yer alan cumhuriyet toprakları, genelde dağlık ve engebeli yapıdadır. 200 km boyunca dar bir şerit biçiminde uzanan ülke topraklarının genişliği kuzeyde 3-5 km, ortada 40-50 km, güneye doğru 15-20 km’yi bulur. Güneyde verimli topraklardan oluşan bir ova yer alır. Sürekli karlarla kaplı Gargı (3.000 m) ve Kadar (3.700 m) dağları ülkenin önemli yükseklikleridir. Tarım (tahıl, çay, tütün, üzüm, turunçgiller) hayvancılık (sığır, domuz, koyun, keçi), hafif endüstri (yapı gereçleri, besin, kereste) başlıca ekonomik etkinliklerdir.

Galisga Irmağı çevresinde yüksek nitelikli kömür madenleri, ünlü Cardiff kömürüyle eş düzeyde kabul edilir. Bzıb ve Gumısti ırmak bölgelerinde kurşun, bakır, gümüş ve kömür madenlerine rastlanır. Hidroelektrik enerji kaynaklarından geniş ölçüde yararlanılır. 105 çeşit ağaç içeren orman ülkenin ilginç özelliğidir. Nüfusun % 17.8’ini Abhazlar, % 45.7’sini Gürcüler, % 14.6’sını Ermeniler, % 14.3’ünü Ruslar oluşturur. Karadeniz kıyılarında, Suhumi, Gagra, Ahali, Antoni, vb sağlık merkezleri vardır.

Tarih. Abhazların kökenine eski Yunan ve Roma tarihlerinde de rastlanır. Bizans ve Selçuklu tarihçileri Abhazlardan Abasgi, Abazza diye söz ederler, 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Abhazya, 1810’da Rusya’nın koruması altına girdi. 1830’larda 400-500 bin Abhaza, Çarlık Rusyası’nın baskısından kurtulmak için Türkiye’ye göç etti. Genelde Hristiyan olan Abhazların Müslümanlarına Abaza denir. Abhazca adı verilen kendilerine özgü, sesletimi güç bir dil konuşan Abhazların fizik yapılan Dağıstanlıları andırır. Ancak kültürel açıdan Çerkezlerin etkisinde kalmışlardır.

Advertisement

Leave A Reply