Açlık İle İlgili Resimli Güzel Sözler, Aç Kalmanın Anlamı Hakkında

0

Açlık, aç kalmanın anlamı ve önemi, aç insanların hallerini anlatan anlamlı ve güzel sözler. Açlık hakkında resimli ünlü sözler.

Açlık İle İlgili Sözler

 • ***Acıkmayı unutan, açlara acıyamaz.
  Ali Suad
 • ***Aç insan, kolay kandırılır.
  Katherine Mansfield
 • ***Aç mideye, kuru söz vız gelir.
  Daniel Defoe

Açlık ile ilgili sözler

 • ***Açlık, hep işsiz kişinin yoldaşıdır.
  Hesiodos
 • ***Açlık, insanı kötülüğe sürükler.
  Vergilius
 • ****Açlık, kılıçtan bile keskindir.
  Beaumont Fletcher
 • ***Açlık ne dost, ne akraba, ne insanlık ne de hak tanır.
  Daniel Defoe

Açlık ile ilgili sözler

 • ***Açlıktan öleni bir kasa altın diriltemez.
  Assurbanipal Kütüphanesi
 • ***Deve yükü aş olsa, aça az görünür.
  Kaşgarlı Mahmut
 • ***Karnı aç olana, gün uzun gelir.
  Alexis Kivi
 • ***Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar.
  Montaigne

Açlık ile ilgili sözler

 • ***Nerede bir aç görsem, orada toplumsal yaranın kanadığını hissederim.
  Cevdet Yalçın
 • ***Öyle alçak bir kapıdır ki açlık; geçilmesi zaruri oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir.
  Victor Hugo
 • ***Sen şarkı söylerken, aç olan seni midesiyle işitir.
  Halil Cibran
 • ***Tok olan cümle cihanı tok sanır,
  Aç olan âlemde ekmek yok sanır.
  Sebayi

Açlık ile ilgili sözler

 • ***Yoksulun zengin açar mâlinden,
  Tok olan bilmez açın hâlinden.
  Şinasi
 • ***Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.
  Hz. Alir
 • ***Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman, bulut yağmuru yağdırdığı gibi kalp de hikmeti yağdırır.
  Ebu Yezid Bistami
 • ***Açlık en akıllı balıkları bile oltaya getirir…
  Goethe
 • ***Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.
  Hz. Mevlâna
 • ***Açlık öyle bir gıdadır ki, Allah sıddıkların bedenlerini bu gıda ile besler.
  Yahya bin Muaz

Açlık ile ilgili sözler

 • ***Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur.
  Mark Twain
 • ***Boş karın ilahlık iddiasına kalkışamaz. Onun ateşine odun yardım edemez. Boş bir karın şüphesiz şeytanın zindanıdır. Şeytan tacirleri orada gürültü eder dururlar.
  Hz. Mevlana
 • ***Dikkat ediniz; insan tok karnına inkâra, aç iken daha ziyade imana maildir.
  Cenap Şehabettin
 • ***İnsanların karnı doyunca nefisleri dünyaya meyleder.
  Hz. Aişe
 • ***Karnını çok doyuran kimseye altı afet gelir. Bunlar: Münacatın zevkinin kaybolması, hikmetli sözleri ezberlemenin güçleşmesi, acıma hissinin azalması, ibadetin azlığı, şehvetin artması ve midesi boş olan Müslümanlar cami civarında dolaşırken kendisinin mezbelelikte uğraşması gibi afetlerdir.
  Daranî
 • ***Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır.
  Bişr-i Hafi
 • ***Mide, saz gibidir. Saz, hafif, ince ve içi boş olduğu için güzel ses çıkarır. Mide de boş olduğu vakit ona göre Kuran okur, daha fazla kıyamda durabilir ve az uyku ile iktifa eder.
  Ebu Talibi Mekkî
 • ***Mü’min, kardeşi açken doyasıya yemez.
  Hz. Ali
 • **Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum.
  Şibli
 • ***Resuli Ekrem’den sonra icat olan ilk bid’at, doyasıya yemektir.
  Hz. Aişe
 • ***Şeytan, açlığa katlanan ve emeli kısa olan bir kulun kalbine giremez.
  Yahya bin Muaz
 • ***Tam on altı senedir doyasıya yemek yemedim. Zira fazla yemek, bedene ağırlık verir, kalbi katılaştırır, zekâyı durdurur. Uykuyu çeker, sahibini ilimden de, ibadetten de alıkoyar.
  İmamı Şafii
 • ***Tanrı bile aç bir insana, ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez.
  Gandhi
 • ***Yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır.
  Theognis
 • ***Yeryüzünde hiçbir gıda açlık kadar lezzetli değildir.
  Cervantes

Leave A Reply