Adaleti Tanımlayan Önemini Vurgulayan Anlamlı ve Güzel Sözler (Resimli)

0
Advertisement

Adalet ile ilgili güzel sözler. İnsan yaşantısının ve toplumun en önemli kavramlarından birisi olan Adalet kavramı ile söylenmiş güzel anlamlı sözler.

 • *** Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.
  Herbert Spencer
 • *** Adalet paylaşılan bir şeydir ki, herkes onunla yükselir.
  İbn-i Haldun
 • *** Adalet; size yapıldığı zaman itiraz edeceğiniz eylemi, başkasına yapmamaktır.
  Socrates
 • Adalet İle İlgili Güzel Sözler
  *** Adalet yoksa, cesaret de yoktur.
  Benjamin Franklin
 • *** Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır.
  Sigmund Freud
 • *** Adaletin aklını kaybettiği yerde, felsefe susar.
 • *** Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.
 • *** Ben yurdumu, adaleti de severek sevebilmek istiyorum. Kan ve yalan pahasına kazanılmış olduktan sonra, her türlü büyüklüğün onda toplanmasını isteyemem.
  Albert Camus
 • *** Baskıya başkaldırmayan kişi kendine karşı adaletsizdir.
  Halil Cibran
 • Adalet İle İlgili Güzel Sözler
  *** Adaletin değirmeni yavaş döner; fakat iyi döner.
 • *** Bir evrensel kanun vardır; bu adalet kanunudur. Adalet, bir milletin hukukunun temel taşıdır.
  Alexis de Tocgueville
 • *** Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
 • *** Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
  Sigmund Freud
 • *** Adaletin hakim olduğu yerde, silaha yer yoktur.
 • *** En mükemmel adalet, vicdandır.
  Victor Hugo
 • *** Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

Adaletin aklını kaybettiği yerde, felsefe susar.
*** Elimizde kudret olmadığı sürece özgürlük isteriz. Elimizde kudret olunca da üstünlük isteriz. Başarılı olamayıp çok aciz kalınca da adalet yani eşit bir kudret isteriz.
Friedrich Nietzsche

*** Adaletli olmayı öğren.

*** Bir Cumhuriyet, adalet ve onur ilkelerini kafasına yerleştirmiş bir insan kitlesine sahip olmaksızın sağlanamaz.
Charles Darwin

*** Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
Mohandas Gandhi

*** Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
Platon

Advertisement

*** Siyaset mahkeme salonuna girerse, adalet de o mahkeme salonundan çıkar.
François Guizot
Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.
*** Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.
Democritus

*** Adaletsizlik hükmü acılık, geciktirme tatsızlık verir.
Platon

*** Aşırı kanun genelde aşırı adaletsizlik demektir.

*** Basından yoksun olan ülkeler, adaletin yararlarından yoksun olurlar.
Namık Kemal
Adaletin değirmeni yavaş döner; fakat iyi döner.
*** Bir ülkede adaletin varlığı, kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır.
Konfüçyüs

*** Siyaset, mahkeme salonuna girerse, adalet dışarı çıkar.
François GUIZOT

*** Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız; Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
Mahatma GANDHİ

*** Bir tek kimseye yapılan adaletsizlik, bütün topluma yapılmış bir tehdittir.
MONTESQUIEU
Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
*** Kuvvet olmayan yerde hak yetersizdir. Hak olmayan yerdeyse kuvvet zorbalıktır.
B. PASCAL

Advertisement

*** Adaletsizlik, hüküme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.
Francis BACON

*** Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

*** Hırsı kaldırınız, adalete karşı koyacak hiç bir güç kalmaz.
GOETHE
Adaletin hakim olduğu yerde, silaha yer yoktur.
*** Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.
Ralph Emerson

*** Cehennem bile adalet kadar, aşkın eseridir.
Dante

*** Doğruluk, adaletin kardeşidir. Doğruluk, en güzel politikadır. Doğruluk, her türlü koşullarda meyve verir.

*** Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.
Immanuel Kant

*** Adalet ancak, gerçekten; mutluluk ancak, adaletten doğabilir.
Anatoie France
Adaletli olmayı öğren.
*** Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır.
François Rochefoucauid

*** Adalet bir nimeti yerine koymaktır.
Mevlana

*** Adalet daima güçlüden yanadır.
Niccoio Machiavelli

*** Adalet devletin hazinesidir.
Konfüçyüs
Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
*** Adalet eşitliktir.
Democritus

*** Adalet evrenin ruhudur.
Ömer Hayyam

Advertisement

*** Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
Mustafa Kemal Atatürk

*** Adalet haksız olana zalim gelir; çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur.
Daniel Defoe

*** Adalet insan topluluğunun kutsal bağıdır.
François Guizot
Aşırı kanun genelde aşırı adaletsizlik demektir.
*** Adalet kadar büyük ve tanrısal bir eylem yoktur.
Joseph Addison

*** Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
Konfüçyüs

*** Adalet kuvvetli, kuvvetler adil olmalıdır.
Pascal

*** Adalet milletler için daimi bir gıdadır.
François Chateaubriand

*** Adalet milletlerin ekmeğidir. Milletler daima adalete acıkırlar.
Herakieitos
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
*** Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.
Georges Duhamel

*** Adalet olmadan düzen olmaz.
Albert Camus

*** En sert kanun, bazen en ciddi adaletsizliğe dönüşebilir.
Benjamin Franklin

*** Haksızlık ve adaletsizlik insan tabiatında derinden derine kök salmıştır.
Arthur Schopenhauer

*** Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, heryerde adalete yönelik bir tehdittir.
Martin Luther King
En mükemmel adalet, vicdandır.
*** İleriye gideceğiz. Geri dönülemez özgürlük ve adalet yolunda yürüyeceğiz.
Nelson Mandela

*** Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Blaise Pascal

Advertisement
*** Medeniyetin ilk şartı adalettir.

*** Mutluluk mutluluğu, mutsuzluk mutsuzluğu çeker. Mutluluk paylaşılmak için vardır. Mutluluk paylaşınca iki katına çıkan tek şeydir. Mutluluk şansı olmasaydı adaletin hali ne olurdu. Mutluluk talihsizliklerden sakınmaktan oluşur.

*** Son kez söylüyorum; unutmayın ki, imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak, adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz.
Marcus Cicero

*** Ne kadar çok insan, ne kadar az insaniyet var. Ne kadar çok kanun, o kadar az adalet var.
Siyaset, mahkeme salonuna girerse, adalet dışarı çıkar.
*** Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.
Konfüçyüs

*** Özgürlüğünde, eşitliğinde ve adaletinde dayanağı ulusal egemenliktir
Mustafa Kemal Atatürk

*** Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.
Konfüçyüs

*** Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.
Marcus Cicero

*** Yasa kalkanı altında ve adalet adına işlenenden daha büyük bir tiranlık yoktur.
Jean Jacques Rousseau

*** Yasa, yapılacak ve yapılmayacak olanı buyuran yüce akıldır. O doğanın gücüdür, o ruhtur, bilgenin aklıdır, adaletli olanla olmayanın ölçüsüdür.
Marcus Cicero

*** Zayıflar daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda değildir.
Aristoteles


Yorum yapılmamış

Leave A Reply