Ağaç Sevgisi İle İlgili Kompozisyonlar, Ağacın Değeri Konulu Yazı Örnekleri

0
Advertisement

Ağaç sevgisi ile ilgili kompozisyonlar. Ağaç ve orman sevgisi, doğa sevgisi ile ilgili, ağacın değeri konulu yazı örnekleri, kompozisyonlar.

Ağaç Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

AĞACIN DEĞERİ

Ağaç, bir ulusun yaşamında en önemli yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır.

Ağaç sevgisi Türkler’e atalarından miras kalmıştır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca değer vermişler, bazı kutsal kişilerin ağaç kovuklarından yaratıldıklarına inanmışlar, ulu ağaçları Tanrı katma çıkartmış, ona tapınışlardır. Büyük göçlerden sonra da ağaç sevgisini gittikleri yerlere götürdüklerini, oralarda ağaca vermiş oldukları değerle göstermişlerdir.

Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan’ın ağaç kovuğundan çıkan bir kızla evlenmesi, Dede Korkut hikâyelerinde ağaçlardan üstün bir sevgiyle söz edilmesi, Divan Edebiyatında uzun boylu güzellerin selviye benzetilmesi, Türk Halk Edebiyatında fidan boylu güzellerin övülmesi, bize Türk ulusunun çok eski çağlardan zamanımıza değin süregelen ağaç sevgisini ve ağaca verdiği değeri göstermeye yeterlidir…

Ağaç sevgisi, atasözlerinde de yer almıştır: «Yaş kesen baş keser» sözü, yaş ağacı kesmekle, bir insanın başını kesmek ölçüsünde bir suç işlenildiğini ne güzel anlatıyor.

Advertisement

Şunu da üzülerek belirtmek gerekir ki bize, atalarımızın en kutsal bir armağanı olan ağaç sevgisi, bugün unutulmuş gibidir. Ağaca eski değeri verilmiyor. Oysa ağacın bir ülke havasını değiştirmekle, manzarasını güzelleştirmekte ve ekonomik yaşamdaki yeri düşünülürse değeri kendiliğinden ortaya çıkar.

Bazıları: Bu çorak topraklarda ağaç yetiştirmek mümkün değil, olmuyor işte diye bir şey tutturmuşlardır. Onların ne denli haksız olduğuna pek çok örnek verebiliriz : İşte Ankara Atatürk Orman Çiftliği… Bir çöl gibi kurak ve çorak bir yer iken bugün, görenlerin şaşkına döndüğü yeşil birer cennet oldular. Biz de güzel vatanımızın her yönünü bir kat daha güzelleştirmek ve şenlendirmek istiyorsak mutlaka ağaca değer vermeliyiz.

AĞAÇ YETİŞTİRELİM – Yazı 2

Bitkilerin en boylu-boslusu, en gösterişlisi ağaçtır. Dallarını bir çadır gibi gerip geniş yapraklarıyla altına gölge seren bir çınar ağacının görünüşü ne hoştur! Ağaç, bu güzelliğiyle, gözümüzü okşadığı, bulunduğumuz çevreyi süslediği gibi, oksijen salarak havayı temizlemesi bakımından sağlığımız için de çok yararlıdır. Onun için, ağaçları yok yere kesenler yalnız güzelliğe kıymış olmakla kalmazlar, aynı zamanda yaşadıkları yerin havasının temizlenmesini de engellemiş olurlar. Hele, kömür yakanların kış aylarında havayı nefes alınamayacak hale getirmesi düşünülürse havanın kirli olduğu büyük şehirlerde ağaca o kadar ihtiyaç vardır ki!

Bütün bunları düşünerek, ağaçları korumalı, her fırsatta yeni yeni ağaçlar dikmeye çalışmalıyız. Bulunduğunuz mahallede, köyde, bahçenizde boş yer varsa oraya hemen birkaç ağaç dikilmesi için ön ayak olmalısınız.

SOn dönemde ülkemizde de görülen ve ülkemize ait olmayan iklim değişikliklerinin sebebi hep ağaç katliamı ve rant uğruna ağaçların olduğu bölgelerin yok edilmesinden kaynaklanmaktadır. Geleceğimiz için ağaç kadar önemli başka bir şey bulmak oldukça zordur.

Advertisement


Leave A Reply