Ağır İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Ağır Geçen

0
Advertisement

İçinde ağır kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları. Ağır gelmek, ağır olmak hakkında atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin anlamları.

Ağır ile ilgili atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ağır İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “ağır ağır demeli, çabuk çabuk yemeli”
  yemeği çabuk yemelisin, dediğinin anlaşılabilmesi için de sözleri tane tane ve yavaş yavaş söylemelisin.
 • “ağır basar yeğni kalkar”
  ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.
 • “ağır git ki yol alasın”
  bir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.
 • “ağır kazan geç kaynar”
  1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.
 • “ağır ol, batman gel”
  ağırbaşlı ol ki el üstünde tutulasın.
” ağır ol da molla desinler”
ağırbaşlı davranan itibarlı olur.
 • “ağır otur ki bey (ağa, molla) desinler”
  ağırbaşlı ol ki büyüğümüz diye sana saygı göstersinler.
 • “ağır taş batman döver”
  ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.
 • ” ağır taş yerinden oynamaz”
  ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.
 • “ağır yongayı yel kaldırmaz”
  ağırbaşlı kimseye ufak tefek olaylar etki edemez, zarar veremez.
 • ” ahmak misafir ev sahibini ağırlar”
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • “baş ağır gerek, kulak sağır”
  kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir.
 • ” bayramda borç ödeyene ramazan ağır (kısa) gelir”
  vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer.
 • ” insan yükü (eti) ağırdır”
  1) hiç kimse başka bir kimseye yük olmamalıdır; 2) yatalak insanı kaldırmak, yatırmak güçtür.
 • “oğlan yetir, kız yetir; ağır yükü sen götür”
  çocuk büyütmek, evi yönetmek hep annenin görevi olduğundan anne olmak kolay iş değildir.
 • “öküze boynuzu yük olmaz (ağır gelmez)”
  insan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz.
 • “şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar”
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • “taş düştüğü yerde ağırdır (kalır)”
  kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.
 • “tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur)”
  karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir.
 • “yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır”
  hoppa züppe kimseler, hiçbir yerde barınamazlar; ağırbaşlı olanları kimse tedirgin edemez.
Ağır Yongayı Yel Kaldırmaz:

ANAFİKİR ve açıklaması : Ağırbaşlı kişilere, basit olaylar etki etmez. Ağırbaşlılık bir meziyettir. Bu meziyete sahip olan kişiler çevrelerinde sayılan kişilerdir. Kimse onlara zarar vermeye yanaşamaz. Çünkü, ağırbaşlı kişiler nerde nasıl davranacaklarını iyi bilir, kişileri tanır, kimseyi ezmez, kendilerini de ezdirmezler. Başkalarını etkileyen önemsiz olaylar, onları etkilemez. Hayatın her cilvesine hazırlıklıdırlar. Karşılaşacakları olayları, soğukkanlılıkla karşılar, miskin miskin durmaz, akıllarıyla üstesinden gelmeye çalışırlar.

Ağır Taş Yerinden Oynamaz:

ANAFİKİR ve açıklaması : Ağırbaşlı kişiler kimsenin oyuncağı olmaz, onun kişiliğiyle oynamaya kimsenin gücü yetmez. Kendisini bilen kişiler, toplumda nasıl davranacağını, insanların hak ettikleri değerin ölçüsünü bilir, ona göre hareket ederler. Ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilirler. Kimsenin onlara görevlerini hatırlatmasına fırsat vermezler. Bu davranışları sonucunda çevrelerinin saygısını kazanırlar. Kimsenin kendileriyle alay etmesine, gururlarıyla oynamasına izin vermez, böyle bir ortamı da söz ve davranışlarıyla yaratmazlar.


Leave A Reply