Ah Almak – Etmek, Beddua İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde ve anlamında ah almak, ah etmek, beddua geçen deyimler ve açıklamaları. Ah almak, etmek, beddua ile ilgili deyimler ve anlamları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ah Almak – Etmek, Beddua İle İlgili Deyimler

 • “ah almak”
  birinin ilenmesini üstüne çekmek.
 • “ah çekmek”
  derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek.
 • “ah etmek”
  1) acı ile içini çekmek; 2) mec. ilenmek: Vakit vakit gözlerini kapayarak o herkesin / Ah ettiği sevda adlı günahkârı düşündün mü? -E. B. Koryürek.
 • “ah vah etmek (demek)”
  pişman olmak: Yaptığım deliliğe ne zaman ah vah diyeceğimi bir kestirebilsem. -S. F. Abasıyanık.
 • “ahı çıkmak”
  yaptığı ilenme, etkisini göstermek. Kıza yaptıklarından sonra başına gelenleri kızın ahı çıktı olarak yorumluyorum.
 • “ahı gitmek vahı kalmak”
  iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek. Onu son gördüğümde ahı gitmiş vahı kalmıştı.
 • “ahını yerde koymamak”
  öcünü almak: Sen öz babanın öcünü alamadın diye o da dedesinin ahını yerde mi koyacaktı? -N. Hikmet.
 • ” (birinin) ahı tutmak”
  birinin ilenmeleri gerçekleşmek.
 • “(birinin) ahı yerde kalmamak”
  yaptığı ilenme er geç etkisini göstermek.
 • bedduası tutmak
  ilenci yerine gelmek.
 • (birine) beddua sinmek
  ilencin tutması yüzünden birinin işi sürekli ters gitmek.
 • (birinin) bedduasını almak
  biri tarafından kendisine ilenilmek.

Kahır Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kahır”
  1. Yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme
  “Her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter.” – A. Gündüz
  2. Derin üzüntü veya acı, sıkıntı
  “Hayatını alnının teriyle kazanan, yirmi yıllık geçmişi yalnız kahırlarla dolu bir Türk köylüsü.” – O. V. Kanık
 • “kahır (veya kahrını) çekmek ”
  uzun süre sıkıntıya katlanmak
  “Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu.” – R. N. Güntekin
 • “kahır yüzünden lütfa uğramak ”
  birine kötülük olsun diye yapılan iş, onun iyiliğine olmak
 • “kahretmek”
  1. -i Ezmek, perişan etmek
  2. Çok üzmek
  “Kendini de dostlarını da kahredeceksin, öyle mi?” – C. Meriç
  3. Kendine dert etmek, içlenmek, çok üzülmek
  4. -e İlenmek, beddua etmek
 • “kahrından ölmek ”
  1. çok üzülmek
  2. aşırı üzüntü, kişinin ölümüne neden olmak
 • “kahreylemek ”
  Üzülmesine sebep olmak
 • “kahrolmak ”
  Çok üzülmek, içlenmek


Leave A Reply