Ahdi Atik (Eski Ahit) Nedir?

0
Advertisement

Ahd-i Atik nedir? Ahd-i Atik kitapları, özelliği, tarihi, hakkında bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Ahd-i Atik (Eski Ahit) Nedir?

Ahit SandığıAhd-i Atik; Musevilerin kutsal kitapları, Eski Sözleşme adıyla da bilinir.

İbranice yazıldığı halde, Hristiyan Kilisesi’nin doğuşuna kadar Yunanca çevirisi (Septuaginta) geçerli oldu. 4 bölümden oluşur: Birincisi Tevrat’tır ve 5 kitabı içerir. Ahd-ı Atik’in genel yapısı, Tanrı’nın, seçkin kulları olarak kabul ettiği İsraillilerle arasındaki konuşmalara dayandırılmıştır. Tevrat, İsrail’in nasıl bir ulus haline geldiğini ve vaad edilmiş topraklara (Filistin) nasıl dönüştüğünü anlatır.Yahudilerin temel kitabı sayılır. Musa’nın Beş Kitabı adı da verilir. Peygamberler adlı ikinci bölümde, İsrail’de monarşinin kurulması ve gelişmesi tasvir edilerek peygamberlerin halka ilettikleri gerçekler bulunur.

Musa’dan sonra gelen Yahudi peygamberlerinin kitaplarıdır. Ketubim ya da yazılar bölümünde; Süleyman Peygamber’in şiirleri ve Eyyüp Peygamber’in öyküsü gibi metinler yer alır. Bu kutsal kitaplara göre Tanrı ile Ben-i İsrail arasındaki sözleşme (ahd-ı atik), Musevilerin bu ahdin gereklerine uymamaları nedeniyle bozuldu. Tanrı’ nın buyruklarını yerine getirdiklerinde, Arz-ı Mev’ud’a (Vaad edilmiş Topraklar) sahip olacak ve goyimleri (Musevi olmayan komşu kavimler) yenebileceklerdir. Ayrıca putperestlik de yaptıkları için cezalandırılarak yurtlarından kovdular. Apokrifa denen son bölüm, çeşitli edebi türlerden oluşur. Bunlar öteki kutsal kitaplardan kalan boşluğu doldurmak ve M.Ö. 2. yüzyıla kadar geçen İsrail tarihini anlatmak amacını taşır.


Leave A Reply