Ahiliğin Temel İlkeleri

0
Advertisement

Ahiliğin temel ilkeleri nelerdir? Ahiliğin ahlaki ilkeleri, ahilikten kovulmayı gerektiren davranışlar nelerdir, maddeler halinde.

Ahilik Kültürü

Ahiliğin Temel İlkeleri

Ahiliğin temel ahlaki ilkelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, kinden, hasetten ve gıybetten kaçınmak

2. Anlaşmada, sözünde ve sevgisinde vefalı, gözü, gönlü ve kalbi tok olmak

3. Cömert, ikram, kerem sahibi, şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak

4. Alçak gönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak, küçüklere sevgi, büyüklere saygı göstermek

Advertisement

5. Hataları yüze vurmamak, ayıpları örtmek, gizlemek ve affetmek

6. Dostlarına tatlı sözlü, güler yüzlü ve güvenilir olmak

7. Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek, iyilik yapmak, iyiliklerini istemek

8. İyilik ve yardımları başa kakmamak, iyilik ve hayırda Hakkın (Allah’ın) hoşnutluğunu istemek

9. Hakka, hukuka uymak, hak için hakkı söylemekten korkmamak, hakkı korumak, haksızlığı önlemek

10. İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak

Advertisement

11. İyi komşulukta bulunmak, komşusunun eziyetlerine ve cahilliğine sabretmek

12. Fakirlerle dostluktan, onlarla oturup kalkmaktan kaçınmamak, zenginlere, zenginliğinden dolayı saygı göstermekten kaçınmak

13. Zenginliği ile övünmemek, aza kanaat etmek, çoğa şükretmek

14. İyilerle dost olup kötülerden uzak durmak, kötü söz ve hareketlerden sakınmak, içi-dışı özü-sözü bir olmak

15. Kötülüğe ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek, musibetlere sabır göstermek

16. Yüce Allah için sevmek, Yüce Allah için nefret etmek

17. Yaradan’dan dolayı yaratılanı hoş görmek

18. Hata ve kusurları kendinde aramak

19. Emrindekileri korumak ve gözetmek

20. Başkalarının gördüğü veya göremediği yerlerde Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, inanç ve ibadetlerinde samimi olmak

21. Her zaman, her yerde yalnızca Yüce Allah’a sığınmak, namazı bırakmamak

Advertisement

22. Âlimlerle dost olup dostlara danışmak, güvenmek

23. Sır tutmak, kendisiyle paylaşılan sırları açığa vurmamak

24. Hayâ sahibi olmak, örf, adet ve törelere uymak

25. Nefsin esiri olmamak

26. Helal kazanç sahibi olmak, dünya malına ve hayatına esir olmamak

Ahilikten kovulmayı gerektiren davranışlardan bazıları şunlardır:

1. İçki içmek

2. Zina yapmak

3. Hırsızlık etmek

4. Münafıklık yapmak

5. Cimrilik etmek

6. Haset etmek, kıskanmak

Advertisement

7. Kin tutmak, affetmemek

8. Dedikodu ve iftira etmek

9. Sert ve merhametsiz olmak

10. Laf taşımak ve gıybet etmek

11. Sözünde durmamak, yalan söylemek

12. Hıyanet etmek, Emanete riayet etmemek

13. İnsanların ayıbını örtmeyip, açığa vurmak

14. Gururlanıp kibirlenmek, yanlış işler yapmakta ısrar etmek


Leave A Reply