Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri, Büyük Türk Yazar ve Gazeteci Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim hayatı, eserleri, kitapları, hakkında bilgi. Edebiyatımızda batılılaşmaya karşı çıkmış Klasik Türk Edebiyatı taraftarı bir yazar olan Ahmet Rasim’in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Ahmet Rasim

Ahmet Rasim (Kaynak: wikipedia.org)

AHMET RASİM (1864-1932), Büyük yazar ve gazetecilerimizdendir. İstanbul’da doğdu. Kıbrıslı bir posta memuru olan babası, oğlu henüz doğmadan annesini boşayarak İstanbul’dan ayrıldığı için küçük Ahmet Rasim annesi tarafından zorluklar içinde büyütüldü. İlkokuldan sonra Darüşşafaka’ya girerek orasını birincilikle bitirdi. Posta-Telgraf Nezareti’ ne memur oldu. Fakat daha okul sıralarında heves ettiği yazı yazmak onu pek çektiğinden bu memuriyette bir yıldan fazla kalamadı, istifa ederek gazeteciliğe girdi. Sırasıyla «Tercüman-ı- Hakikat», «Saadet», «İkdam», «Sabah», «Malumat», «Servet», «Servet-i Fünun», «Tanin», «Hak», «Tasvir-i Efkar» gazetelerinde çalıştı. Bu arada değişik mecmualara da şiir, makale, tercüme yazılar yazdı. Ayrıca çeşitli konular üzerinde, kendi incelemelerine ve görgülerine dayanan kitaplar da yayınladı.

Ahmet Rasim, son günlerinde girdiği milletvekilliği hariç, hayatı boyunca sadece yazıları ile geçinen, bu sebeple pek çok yazı yazan gazetecilerimizden biridir. Genel kültürü ve bilhassa İstanbul folkloruna ait bilgisi çok geniş olduğu için yazıları zevkle okunurdu. Ciddi yazılarının yanında, o zaman için gayet büyük bir zevkle okunan mizah yazıları da yazardı. Sayısız makalelerinden, şiirlerinden başka kitap, şeklinde çıkmış yüzden fazla eseri vardır. «Şehir Mektupları» onun mizah alanındaki kabiliyetine en güzel örnektir. Bu eserde o zamanki İstanbul hayatının bütün izleri vardır. Okullar için yazdığı dört ciltlik «Osmanlı Tarihi» devrinin en faydalı tarih eserlerinden biri olmuştur. Metin dışı olarak devrin adetlerine, kıyafetlerine, silahlarına dair ilave ettiği notlarla bu eser daha da değer kazanmıştır.

Ahmet Rasim’in yirmi kadar ders kitabından başka her çeşit bilgi alanına ait çeşitli eserleri vardır. Ayrıca, şiirlerinden bir kısmını kendisi bestelemiştir, ki bugün hala alaturka musikinin en güzel parçalarından olarak çalınır ve söylenir. Bunlar 65 kadardır.

Ahmet Rasim’in hala dillerde dolaşan ve çoğu kendisi tarafından bestelenmiş birçok şarkıları vardır. Bunlardan en çok tanınan ve sevilenlerden birinin güftesi şöyledir.

SUZİNAK

Advertisement

Pek revadır sevdiğim ettiklerin
Aşıkı günlerce beklettiklerin
Gelmeyip ağyar ile gittiklerin
Gez görüş eğlen sıkılma zevke bak
Bir gelir insan cihana durma çak

Gül gibi ruhsar-ı hüsnün solmadan
Nevcivan kalbinde gam yer bulmadan
Ben gibi mahzunu devran olmadan
Gez görüş eğlen sıkılma zevke bak
Bir gelir insan cihana durma çak.

1927 de milletvekili olan Ahmet Rasim son yıllarda, devamlı hasta olduğu için, Büyük Millet Meclisine ancak birkaç defa gidebilmişti. 1932 yılının 23 eylülünde Heybeliada’da öldü, oraya gömüldü.

Eserleri:

Meyl-i Dil (roman, 1892), Nakam (roman, 1899), Kitabe-i Gam (roman, 1899-1900), Hamamcı Ülfet (roman, 1922); Tarih ve Muharrir (1913), Şehir Mektupları (1912-1913), İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916), Gülüp Ağladıklarım (1924), Fuhş-i Atik (1924), İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (1924-1925), Şair, Muharrir, Edip (1924), Falaka (1927).

Ahmet Rasim

Kaynak – 2

İstanbul’da doğdu. Mahalle mekteplerinde başladığı öğrenimini Darüşşafaka’da sürdürdü. Çeşitli gazetelerde çalıştı. İstanbul milletvekili seçildi.

Advertisement

Ahmet Rasim daha çok klasik Türk edebiyatı yanlısı olan sanatçıların etkisinde kalmıştır. Bunlar arasında Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci’yi sayabiliriz. Bu nedenle edebiyattaki batılılaşma hareketlerine onlar gibi karşı çıkmıştır. Fransızcayı öğrendikten sonra batı edebiyatına ilgi duymuş ve bu ilgiyi eserlerine yansıtmaya çalışmışsa da yeterli bir başarı gösterememiştir.

Ahmet Rasim’in yaşadığı dönem, büyük ve köklü bir devletin çözüldüğü, dağıldığı zamana rastlamaktadır. Bu yüzden eskiye duyduğu özlem yazılarında açıkça görülür. Çocukluğundan başlayarak içinde bulunduğu İstanbul’un semtlerini, evlerini, eğlence yerlerini, yayın evlerini, okullarını canlı tablolar hâlinde sunmuştur.

Öykü, roman, anı, gezi yazısı, tarih ve ders kitapları gibi değişik türlerde eserler veren, çeviriler yapan Ahmet Rasim’in asıl ününü; renkli ve canlı bir anlatımla ele aldığı çocukluk, ilk ve ortaöğretim ile basın yaşamını, İstanbul’un gündelik yaşayışını yansıtan fıkra ve anılarıyla kazanmıştır. O, gerek düşünceleri gerekse verdiği eserleriyle Servet-i Fünûn’daki batılılaşma hareketlerine de karşı çıkmıştır.

Eserlerinden birkaçı; Falaka, Gecelerim; Muharrir, Şair, Edib; Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım’dır.


Leave A Reply