Aile Hekimi Nedir? Nasıl Aile Hekimi Olunur? Görev Tanımları ve Özellikleri Nelerdir?

0

Aile hekiminin görevleri, sorumlulukları ve gereken özellikler nelerdir? Bu yazıda aile hekimliği hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Aile hekiminin sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık önlemleri, kronik hastalık yönetimi ve daha fazlasıyla ilgilenen birinci basamak sağlık profesyoneli olduğunu keşfedin.

Aile Hekimi

Aile hekimi” terimi, Türkiye’deki sağlık sistemine özgüdür ve aile hekimliği uygulamasını ifade eder. Aile hekimi, aile sağlığı merkezinde çalışan ve bir ailenin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayan bir hekimdir. Aile hekimleri, hasta-bakımına odaklanırken, birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel sağlayıcılarıdır.

Aile hekimleri, bir bölgedeki belirli bir nüfusu kayıt altına alır ve bu nüfusun sağlık sorunlarını takip eder. Her bireyin sağlık durumunu izler, koruyucu sağlık hizmetleri sağlar, hastalıkların erken teşhisini yapar ve tedavi eder. Kronik hastalıkları olan bireylerin tedavi süreçlerini takip eder, sağlık eğitimi verir ve gerekli durumlarda diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirme yaparlar.

Aile hekimleri, bireylerin ve ailelerin sağlık sorunlarını tespit etmek, tedavi etmek ve önlemek için genel tıbbi bilgi ve becerilere sahip olan sağlık profesyonelleridir. Aynı zamanda hasta memnuniyeti, sürekli bakım ve koordinasyon gibi konulara da önem verirler.

Türkiye’deki sağlık sisteminde aile hekimliği modeli, halkın erişebilirlik ve sürekli sağlık hizmeti alabilme imkanlarını artırmayı amaçlar. Aile hekimleri, bir aileyi ve toplumu bütünsel bir şekilde ele alarak sağlık hizmetlerini sunar ve bu sayede sağlık sorunlarının erken teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında etkili olmaya çalışırlar.

Aile Hekimi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan sağlık profesyonelleridir ve bir ailenin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludurlar. Aşağıda, aile hekimlerinin genel görev ve sorumluluklarını bulabilirsiniz:

 1. Hastaların Kaydını Tutma: Aile hekimleri, belirli bir bölgedeki nüfusu kaydetmek ve takip etmekle sorumludurlar. Böylece her bir aile ve bireyin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olurlar.
 2. Genel Sağlık Hizmetleri: Aile hekimleri, hasta muayenesi yapar, sağlık sorunlarını değerlendirir ve tanı koyar. Kronik hastalıkları olan bireylerin tedavi süreçlerini takip eder ve sağlık sorunlarının erken teşhisini yapar. Acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirir ve gerektiğinde hastaları uzmanlara sevk eder.
 3. Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Aile hekimleri, aileleri sağlıklı tutmak ve hastalıkları önlemek için koruyucu sağlık hizmetleri sunar. Bu kapsamda aşılamaları takip eder, sağlıklı yaşam tarzı önerileri verir, düzenli sağlık taramalarını organize eder ve risk faktörlerini değerlendirir.
 4. Kronik Hastalık Yönetimi: Aile hekimleri, kronik hastalıkları olan bireylerin tedavi ve yönetim süreçlerini takip eder. Bu kapsamda ilaç tedavilerini düzenler, düzenli kontrolleri sağlar, sağlık eğitimi verir ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için destek sağlar.
 5. Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık: Aile hekimleri, hastalar ve aileleri arasında sağlıkla ilgili bilgi paylaşımı yapar ve sağlık eğitimi verir. Hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam tarzı, beslenme, egzersiz gibi konularda danışmanlık yaparlar.
 6. Koordinasyon ve Yönlendirme: Aile hekimleri, hastaların ihtiyaçlarına uygun olarak diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapar ve hastaların uygun tedaviye erişimini sağlar. Uzman hekimler, laboratuvar hizmetleri, hastaneler veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği yapar.
 7. Sağlık Hizmetlerinin Takibi: Aile hekimleri, sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini izler. Hastaların sağlık kayıtlarını güncel tutar, sağlık verilerini analiz eder ve toplum sağlığını iyileştirmek için gerekli önlemleri alır.

Aile hekimlerinin ayrıca aşağıdaki sorumlulukları vardır:

 1. Ruh Sağlığı Hizmetleri: Aile hekimleri, hastaların ruh sağlığına ilişkin sorunları tespit eder ve gerekli durumlarda tedavi sağlar veya uygun uzmanlara yönlendirir.
 2. Doğum ve Kadın Sağlığı Hizmetleri: Aile hekimleri, gebelik takibi yapar, doğum öncesi danışmanlık sağlar ve doğum sonrası bakımı yönetir. Kadın sağlığı konularında da danışmanlık ve tedavi sağlar.
 3. Çocuk Sağlığı Hizmetleri: Aile hekimleri, çocukların sağlık kontrollerini yapar, aşı takvimlerini takip eder ve büyüme-gelişme süreçlerini izler. Çocuklara yönelik sağlık eğitimi verir ve sağlık sorunlarını tespit eder.
 4. Yaşlı Sağlığı Hizmetleri: Aile hekimleri, yaşlıların sağlık durumunu takip eder, yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarına yönelik bakım sağlar ve yaşlılara destek ve danışmanlık sunar.
 5. Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi: Aile hekimleri, acil durumlar ve krizlerde sağlık hizmetlerini yönetir, müdahale eder ve gerektiğinde diğer acil sağlık ekipleriyle koordinasyon sağlar.

Aile hekimleri, genellikle hasta-doctor ilişkisinde sürekli bir bakım sağlama görevine sahiptir. Hastalarının sağlık durumunu sürekli takip eder, sağlık sorunlarının erken teşhisini yapar ve tedavi süreçlerini yönetir. Aynı zamanda hasta ve ailelerin sağlıkla ilgili sorularını yanıtlar, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırır ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.

Nasıl Aile Hekimi Olunur?

Türkiye’de aile hekimi olabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Tıp Fakültesi’nden Mezun Olun: Aile hekimi olmak için öncelikle bir Tıp Fakültesi’nden mezun olmanız gerekmektedir. Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alarak temel tıbbi bilgileri ve becerileri edinirsiniz.
 2. Uzmanlık Eğitimi: Aile hekimi olmak için Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurmanız gerekmektedir. TUS, her yıl düzenlenen bir sınavdır ve başarılı olmanız halinde aile hekimliği uzmanlık eğitimine katılabilirsiniz.
 3. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi: Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen süre ve program dahilinde gerçekleştirilir. Bu süre genellikle 3 yıl olup, teorik eğitim, klinik rotasyonlar ve pratisyenlik dönemini içerir. Uzmanlık eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
 4. Uzmanlık Sonrası Yetkilendirme: Aile hekimliği uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması yapabilmeniz için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelisiniz. Bu yetkilendirme sürecinde ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapmanız ve gerekli belgeleri sağlamanız gerekmektedir.
 5. Aile Hekimi Olarak Çalışma: Yetkilendirme sürecini tamamladıktan sonra, bir aile sağlığı merkezinde veya aile hekimliği uygulamasının yapıldığı bir sağlık kuruluşunda aile hekimi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada, hasta kaydı tutma, sağlık hizmetleri sunma, hastaları takip etme ve koordinasyon gibi görev ve sorumlulukları yerine getirirsiniz.

Aile hekimi olmak için gerekli olan adımları takip etmeniz ve ilgili süreçleri başarıyla tamamlamanız gerekmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın güncel düzenlemelerini ve gerekliliklerini dikkate almanız önemlidir.

Aile Hekiminde Olması Gereken Özellikler

Aile hekimliği, hasta odaklı bir sağlık hizmeti modelidir. Aile hekimi olmak isteyen bir kişide aşağıdaki özelliklerin bulunması önemlidir:

 1. İyi İletişim Becerileri: Aile hekimleri, hastalar ve aileleriyle güçlü iletişim kurabilen kişiler olmalıdır. Empati yapabilme, etkili dinleme, açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurabilme becerileri önemlidir. Hastaların sağlık sorunlarını anlamak ve gereken tedavi sürecini açıklamak için etkili iletişim becerileri gereklidir.
 2. Hasta Odaklılık: Aile hekimleri, hastaların sağlık ihtiyaçlarına odaklanmalı ve onların iyilik hallerini ön planda tutmalıdır. Hastaların güvenini kazanmak, onları desteklemek ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için hasta odaklı bir yaklaşım gereklidir.
 3. İyi Bir Dinleyici Olma: Hastaların sağlık sorunlarını anlamak için iyi bir dinleyici olmak önemlidir. Aile hekimleri, hastaların şikayetlerini, endişelerini ve beklentilerini dikkatlice dinlemeli ve değerlendirmelidir.
 4. Sorun Çözme Yeteneği: Aile hekimleri, karmaşık sağlık sorunlarını tanımlayabilme, teşhis koyabilme ve uygun tedavi planlarını oluşturabilme yeteneklerine sahip olmalıdır. Sorunları analiz etme, bilgi ve deneyimlerini kullanma ve çözüm üretme becerileri önemlidir.
 5. Ekip Çalışması: Aile hekimleri, multidisipliner bir sağlık ekibinde çalışır ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmalıdır. Hastaların tam ve kapsamlı sağlık hizmetine erişimini sağlamak için sağlık ekibiyle koordinasyon içinde çalışmalıdır.
 6. Empati ve Sabır: Aile hekimleri, hastaların yaşadığı sağlık sorunlarına empati göstermeli ve sabırlı olmalıdır. Hastaların endişelerini anlamak, onlara destek vermek ve tedavi sürecinde rehberlik etmek için empati ve sabır önemlidir.
 7. Sürekli Öğrenme ve Gelişme: Tıp alanında sürekli değişimler ve gelişmeler olduğu için aile hekimleri, güncel bilgilere ve en son araştırmalara dayalı olarak kendilerini sürekli olarak güncellemeli ve yenilikleri takip etmelidir.
 8. İyi Zaman Yönetimi: Aile hekimleri, birçok hasta ve sağlık hizmetini takip etmek zorunda olduğu için iyi zaman yönetimi olmazsa olmazlarındandır.


Leave A Reply