Akademi Nedir? Tarihçesi

0
Advertisement

Akademi nedir ismin kökeni nereden gelmektedir? Akademilerin tarihçesi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız

Akademi BinasıAkademi ismi Eflatun’un dinlenme yeri olan Akademos’tan gelir. Akademos, Atina yakınlarında etrafı duvarla çevrili, ağaçlık, sulak bir eğlence bahçesiydi. Sonradan Eflatun, kendi küçük arazisine yakın olan bu bahçeyi ders yeri olarak seçmiş, böylece kelime, kurduğu felsefe okulunun adı olmuştur.

Bugünkü anlamı ile «akademi» bilim, sanat ve edebiyatta ilerleme ve gelişmeyi sağlamak amacı ile çalışan okul ve kurumlara denir. Bu anlamda ilk akademi Ptolemaios’un İskenderiye’de kurduğu müzedir. Burada Yunanistan’ın ve Doğunun en ünlü bilginleri toplanmıştı. Meşhur İskenderiye Kütüphanesinin çekirdeği de bu müzedir. Bizans tarihinde IX. yüzyılda Bardas, İstanbul’da ilmi yaymak gayesiyle bir enstitü kurmuş ve devletten yardım görmüştür.

Akademiler Rönesansla beraber İtalya’da bir gelişme göstermiş, 1433 te Antonio Becadelli, Accademia Pontaniana’yı, 1442 de de Cosimo de Medici, Accademia Platonica’yı kurmuştur.

Avrupa’da akademilerin kurulması XVII. yüzyıldan itibaren başlar. Bugüne kadar birçok memleketlerde ilim, edebiyat, tarih, tıp ve güzel sanatlar akademileri vardır. Bunların en tanınmışı Fransa’da 1635 te kurulmuş olan L’Academie Française (Fransız Akademisi)’dir. 1793 ihtilalinde diğer akademilerle birlikte L’Academie Française de ortadan silinmiştir. Bugünkü L’Academie Française 1795’te kurulan L’İnstitut de France’ın bir koludur.

Advertisement

Eskiden beri bir kısım akademiler yüksek okul vazifesi görmüştür; bizdeki Güzel Sanatlar Akademisi, Harp Akademileri gibi. Memleketimizde asıl anlamı ile akademi olarak 1851 de kurulan Encümen-i Daniş ile Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Coğrafya Kurumu ve Türk Hukuk Kurumu sayılabilir.


Leave A Reply