Akkerman Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Akkerman Antlaşması ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Ruslar ile yapılan Akkerman Antlaşması tarihi, önemi ve sonuçları (maddeler halinde)

Akkerman Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan antlaşmadır (7 Ekim 1826). Romanya’ nın Akkerman Kenti’nde (bugün Ukranya’da) imzalandığı için bu adla bilinir. Yeniçeri Ocağının kaldırılması (1826), Yunanistan’daki ayaklanmanın yıllardır sürüp gitmesi nedeniyle Osmanlı Devleti’nin güç ve zayıf duruma düştüğünü gören Rusya, 28 Mayıs 1812’de Osmanlılarla imzaladığı Bükreş Antlaşması’nın gözden geçirilerek bazı maddelerine açıklık getirilmesi isteğiyle 17 Mart 1826’da bir ültimatom verdi.

Akkerman Antlaşması

Osmanlı Devleti, görüşme masasına oturmak zorunda kalarak Akkerman’a delege olarak Köse İbrahim Efendi’yi gönderdi. Ültimatomda ön-görülmemesine karşın Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 8 madde ve 2 zeyilden (senet, eklenti madde) oluşan yeni bir antlaşma imzalandı.

Buna göre;

  1. Memleketeyn (Eflak ve Boğdan) voyvodaları İstanbul tarafından değil, Boyarlar tarafından 7 yıl için seçilecek, voyvodalar yönetimde bağımsız olacak ve Rusya’nın onayı alınmadan değiştirilemeyecek,
  2. Sırbistan’da yalnızca kaleler Osmanlı egemenliğinde kalacak, Sırp temsilcileriyle görüşme masasına oturulacak, görüşmelerden alınacak sonuç Rusya’ya bildirilecek,
  3. Eflak ve Boğdan’da ne kadar Osmanlı askeri bulunabileceğini yerel yönetimler saptayacak,
  4. Osmanlılar Kafkasya’ da ki kalelerini Rusya’ya bırakacak, savaştan zarar gören Rus uyruklulara tazminat ödenecek,
  5. Rus tüccarları Osmanlı sınırları içinde serbestçe ticaret yapabilecek,
  6. Karadeniz’e çıkacak yabancı bandıralı gemiler hakkında Rusya söz sahibi olacak,
  7. Anadolu sınırı Bükreş Antlaşmasından önceki durumunda bırakırken
  8. Besarabya’da Rusya lehine bazı sınır düzeltileri gerçekleştirilecekti.

Advertisement

Leave A Reply