Akümülatör Hakkında Bilgi

0

Akümülatör nasıl bir cihazdır, ne işe yarar? Akümülatör nerelerde kullanılır, özellikleri hakkında bilgi.

akuAkümülatör; Kimyevi enerjinin istenildiği anda elektrik enerjisi halinde kullanılabilecek şekilde depo edildiği bir bataryadır. Genel olarak, akümülâtörier asit sülfürik eriyiği içine konan kurşun ve kurşun peroksit levhalarından yapılır. Bu eriyiğe “elektrojit”, levhalara da “elektrot” denir. Bir akümülâtörün kutupları elektrik devresine bağlandığı zaman kurşun levhalarda kimyevi değişiklikler olur. Pozitif kurşun levhası (anot) kurşun peroksitle kaplanır, negatif kurşun levhası (katot) ise saflığını muhafaza eder. Kutuplardan oksijen ve hidrojen gazları çıktığı zaman akümülâtörün dolduğu anlaşılır.

Advertisement

Şimdi bu dolu akümülâtörün kutuplarını bir elektrik ziline bağlayalım; zil çalar, asit levha kurşun oksidi kurşun sülfat haline döner. Bu işlem tamamlanınca akümülâtör boşalmış olur. Akümülâtör, tekrar elektrik akımına bağlanınca, yeniden dolar.

Kurşunlu akümülâtörlerden başka, demir-nikelli olanlar da vardır. Bunlarda elektrolit, potasyum hidroksitin sudaki eriyiğidir. Elektronlar ise pozitif levha nikel oksit, negatif levha da demir veya kadmiyumdur.

Elektrik olmayan yerlerde akümülâtörlerden faydalanılır. Bugün en çok kullanıldığı yerler otomobiller ve dizel lokomotifleridir. Denizaltı gemileri de su altında akümülâtörle çalışırlar.

Advertisement


Leave A Reply