İzohipslerin Özellikleri ve Yeryüzü Şekillerinin İzohipslerle Gösterilmesi

0
Advertisement

İzohips nedir, özellikleri nelerdir? İzohipslerle yüzey şekillerinin gösterilmesi nasıl yapılır, açıklaması, hakkında bilgi

İzohipslerin Özellikleri ve Yeryüzü Şekillerinin İzohipslerle Gösterilmesi

İzohipsler deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edildiğinden kuşbakışı görünümü iç içe geçmiş kapalı eğriler biçimindedir.

***Bir eğri üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.

***Dıştaki eğriler alçak sahaları gösterirken, içteki eğriler yüksek yerleri gösterir.

***Ayrıca en geniş eğriler en alçak sahaları gösterirken, en dar eğriler en yüksek yerleri gösterir.

Advertisement

***Eğrilerin sıklaştıkları yerde (a) eğim fazla iken, seyrek (b) geçtikleri yerlerde eğim azdır.

***Çok dik arazilerde eğriler yan yana gelebilir ancak birbirlerini kesmezler.

***Birbirini takip eden izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır.

***İzohipsler arasındaki yükselti farkı haritanın ölçeğine bağlıdır. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.

***İzohipsler arasındaki yükselti farkı azaldıkça ayrıntı gösterme gücü artar.

Advertisement

***Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükseltiye sahiptir.

***Akarsuyun her iki yanındaki eğriler aynı yükseltiye sahiptir.

İzohipslerde Bazı Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi:

1 Tepe:

İzohips haritalarında iç içe geçmiş halkalar şeklinde gösterilir. En içte bulunan halka en yüksek yeri gösterir. Bazen en içteki eğri içinde nokta (.) bulunur. Bu da en yüksek noktanın bulunduğu yeri gösterir.

2 Vadi:

Eğrilerin uzanış yönünde “a” şeklindeki kıvrımlarla gösterilir. Bu işaretin açık kısmı akarsuların akış yönünü gösterirken, kapalı olan kısmı kaynak yönünü gösterir.

3 Boyun:

İki yüksek yer arasında kalan ve diğer iki cephesine göre yüksek olan sahalardır, izohips haritalarında birbirini kuşatmayan birden fazla komşu izohips arasında kalan yerlerdir.

4 Sırt:

İki yamacın birleştiği yüksek kesimlerdir. İzohips haritalarında eğriler, yükseltinin arttığı yöne doğru ağzı açık “V” şeklinde uzanırlar. Sırtlar su bölümü çizgilerini oluştururlar.

5 Yamaç:

Sırtların her iki tarafında kalan kısımlardır.

6 Çanak:

Çevresine göre alçakta kalan çukur sahalardır. Çanağın başladığı yerden bittiği yere kadar ok işretleri ile gösterilir. Kabarık eğrilerde her eğri daha yüksek olan eğrileri kuşatırken, çukur yerlerde durum bunun tam tersinedir, her eğri daha alçak yerleri kuşatır.

7 Delta:

Akarsuların denizi doldurmaları sonucunda oluşan ovalardır. Haritalarda kıyı çizgisi denize doğru üçgen şeklinde uzanan çıkıntıyla gösterilir.

Advertisement
8 Kıyı Çizgisi:

Denizle karanın birleştiği kesimlerdir. Kıyı çizgisi daima 0 m olarak kabul edilir.

9 Falez (Yalıyar):

Dik yamaçlı kıyılardır. Haritalarda falez, izohips eğrileri ile kıyı çizgisinin bitiştiği ya da çok yaklaştığı kıyılarda bulunabilir.

10 Haliç:

Gelgit akıntıları nedeniyle akarsu ağızlarının genişlemesi sonucunda oluşan koylardır. Kıyı çizgisi akarsu ağzında karanın içerisine doğru girmiştir.


Leave A Reply